1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada pašvaldība

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras!

22 jūlijs 2019

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts”, veikaliem “top!”, un sadarbībā ar SIA “ALAAS”, aicina piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt veikala “top!” dāvanu kartes.

Projekta ietvaros ikviens Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Viļānu, Ciblas un Kārsavas novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var pieteikt speciālo transportu, kurš konkrētajās dienās piebrauks un pieņems izlietoto stikla iepakojumu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā” iedzīvotāji var līdz 5.augustam un to izdarīt ir ļoti vienkārši:

Lasit talak

Izsludināta atkārtota pieteikšanās „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam”!

09 jūlijs 2019

Ciblas novada pašvaldība atkārtoti organizē Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu, kurā iesniegtajiem projektiem tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums.

Kopējā projektu līdzfinansēšanas summa ir 3000 eiro, vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro. Atbalsts būs pieejams projektiem, kas tiks realizēti 2019. gada laikā.

Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Ciblas novada pašvaldībai, „Domes nams”, c.Blonti, Bontu pagasts, Ciblas novads, LV – 5706, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam” un ar iesniedzēja kontaktinformāciju. Papildus konkursa pieteikuma elektroniskā versija jāiesūta uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Iepazīstieties ar konkursa nolikumu un gaidām Jūsu pieteikumu!

Pieteikšanās – līdz 2019.gada 31.jūlija plkst.16:00.

Konkursa nolikums

Konkursa pieteikuma veidlapa

Ciblas novada ezeru zivju resursus papildina 20000 līdaku mazuļi

09 jūlijs 2019

Trešdien, 26. jūnijā, Ciblas novada pašvaldība Lielā Ludzas ezera un Zvirgzdenes ezera zivju resursus papildināja ar 20 000 vienvasaras līdaku mazuļiem.

Abu ezeru, kas savstarpēji ir savienoti, zivju resursi atjaunoti saskaņā ar valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"" rekomendācijām - 2017.gadā izstrādātajiem Lielā Ludzas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. Lielajā Ludzas ezerā līdakas tiek intensīvi zvejotas un makšķerētas, to skaits ezerā pēdējo gadu laikā ir izsīcis.

Līdakas tika iegādātas SIA “Rūjas zivju audzētava” par Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Zivkopis Ivo Zēmelis paskaidroja, ka līdakas audzētas dabīgajās ūdenstilpnēs, tā kā zivis jau pielāgojušās dzīvei ezerā. Par pieaugušām līdakas varēs uzskatīt pēc trim gadiem, bet tikmēr tās darbosies kā ezera sanitāri. Līdakas barojas no mazākām zivīm, tādējādi nodrošinot tīrību ezerā un līdzsvaru barības ķēdē, kas ļauj arī ezera baltajām zivīm augt lielākām.

Lasit talak

Trešajā dabas skaitīšanas sezonā apsekos pusmiljonu hektāru zemes

12 aprīlis 2019

Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sākusies arī dabas skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.

Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hektāru plaša teritorija, kurā viņi apsekos dažādus dzīvotņu veidus, piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvus, avoksnājus, cilvēka mazietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus.

Lasit talak

PIEEJAMS ATBALSTS jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

04 jūnijs 2019

Šogad no 20. maija līdz 26. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Tas jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Lasit talak

Pašvaldībai piekritīgās zemes nomai – jauni nosacījumi

01 aprīlis 2019

Pagājušā gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni MK noteikumi nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Šie noteikumi paredz, ka pirms zemes vai būves iznomāšanas, tai jānosaka tirgus vērtība. To var veikt tikai sertificēts vērtētājs. Mūsu pašvaldībā tāda nav, tātad jāizmanto to uzņēmumu pakalpojumi, kuriem ir šis vērtēšanas sertifikāts. Tas nozīmē, ka katrai zemes vienībai ir jānosaka tirgus vērtība, tas pašvaldībai prasa izdevumus vidēji EUR 120.00 par vienu vienību. Šos izdevumus MK noteikumi paredz atmaksāt zemes nomniekam.

Lasit talak

Tiek veikta Ciblas novada teritorijas apsekošana dabā

25 marts 2019

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu Ciblas novada teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Lasit talak

Līdumniekos sportoja ģimenes

04 jūnijs 2019

20. maijā Līdumniekos notika ģimenes dienai veltīts pasākums. Tas ir tradicionāls pasākums, ka Līdumniekos notiek kopš 2011. gada.

Tradicionāli pasākums notiek sportiskā garā, kur ģimeņu un draugu komandas sacenšas pildot/veicot dažādus uzdevumus. Šogad pasākumā startēja 5 komandas un katrai līdzi bija arī atbalstītāji. Lai varētu izpildīt sagatavotos uzdevumus komandēm bija nepieciešams ātrums, veiklība, trāpīgums, atjautība, saliedētība, komandas gars un, protams, veiksme.

Beigās visi pasākuma dalībneki saņēma  medaļas un kopīgi baudījām auksto zupu.

Pasākumu organizēja pagasta pārvalde sadarbībā ar novada sporta organizatoru.

Noslēdzas mācību gads

27 maijs 2019

Noslēgumam tuvojas mācību gads. Skolās jau izskanējis „Pēdējais zvans” 9. un 12. klašu skolēniem, sākušies eksāmeni.

Visai skolai kopīgs noslēguma pasākums notiks:

Ciblas vidusskolā 29. maijā pl. 13:45,

Pušmucovas pamatskolā 31. maijā pl. 9:00,

Ezersalas internātpamatskolā – 31. maijā pl. 9:00.

Jūnijs – izlaidumu laiks.

Ciblas vidusskolas 9. klases izlaidums būs 15. jūnijā plkst. 19.00, 12. klases izlaidums – 22. jūnijā plkst. 19.00.

Pušmucovas pamatskolā izlaidums būs 15. jūnijā plkst. 18.00.

Ezersalas internātpamatskolā – 4. jūnijā plkst. 15.00.

31. maijā notiks izlaidumi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs: plkst. 12.00  – Ciblas PII, plkst. 14.00 — Blontu PII.

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo