1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Noslēdzies konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”

12 novembris 2018

Ciblas novada pašvaldības konkursā „Ciblas novada gada cilvēks” apbalvošanai tika pieteikts 21 cilvēks un 1 kolektīvs. Visi apbalvošanai izvirzītie ir aicināti uz Latvijas Republikas 100. gadadienas svinībām Pušmucovas Tautas namā 16. novembrī. Svētku pasākuma laikā tiks nosaukti galveno balvu ieguvēji trijās nominācijas, visiem tiks pasniegti apbalvojumi (balvas un Pateicības raksti).

Nominācijā Mūža ieguldījums izvirzīti 3 pretendenti:

Antoņina Jankovska, pensionēta pedagoģe, strādājusi un vadījusi Cirmas pamatskolu;

Alla Ločmele, bijusī Pušmucovas pamatskolas direktore;

Dagnija Piterāne, Ciblas vidusskolas skolotāja.

Lasit talak

Zvirgzdenē ar dziesmām, dzeju un sveču liesmām pieminēti karavīri

12 novembris 2018

11. novembris, Lāčplēša diena, Rīgā nav iedomājams bez svecīšu aizdegšanas pie Rīgas pils mūra. Daudzviet citur Latvijā tiek organizēti lāpu gājieni.

Lāčplēša dienas vakarā īpašs pasākums notika arī Ciblas novadā – Zvirgzdenes Saietu namā.

Zvirgzdenieši pasākumu "Paleidzi, Dīvs, Mōras zemi pasorgoj” veltīja visiem Latvijas karavīriem, kuri šajos 100 gados ir stāvējuši un krituši par Latviju. Atzīmējot Latvijas Republikas simtgadi, tika iedegtas 100 svecītes īpaši izgatavotā statīvā.

Valentīnas Ruciņas veidotais vakars bija aizkustinošs un spēcinošs, jo skanēja senas tautasdziesmas, karavīru dziesmas, patriotiskas dziesmas ar labi zināmiem vārdiem un melodijām. Dziedāja folkloras kopa „Saime”.

Sagaidām valsts jubileju

01 novembris 2018

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 12 novembris 2018 13:47

Ciblas novada izglītības un kultūras iestādēs šonedēļ notiks daudzi Latvijas valsts simtgadei veltīti pasākumi.

Ikviens var iesaistīties akcijā „Cimdotā Latvija”, nesot rakstainus cimdus uz Ciblas Tautas namu un Pušmucovas pamatskolu, kur tiks izveidotas izstādes.

15. novembrī plkst. 18:00 Ciblas Tautas namā ar Latvijas simtgadei veltītu literāri muzikālu kompozīciju „Manas mājas ir mana laime” uzstāsies Ciblas vidusskolas un Ciblas PII audzēkņi.

 

Lasit talak

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksāju

08 novembris 2018

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 novembris 2018 08:25

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Lasit talak

Pušmucovā tiks atklāta izstāde „Skaista mana tēva sēta”

02 novembris 2018

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 novembris 2018 08:27

Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu publisko bibliotēku darbinieki šogad izveidoja unikālu izstādi „Skaista mana tēva sēta”, kas augustā bija skatāma Ludzas Tautas namā, septembrī – Kārsavā, oktobrī – Zilupē, bet novembrī būs skatāma Ciblas novada Pušmucovā.

Izstādes atklāšana notiks 9. novembrī plkst. 11:00 Pušmucovas Tautas namā.

Lasit talak

28. novembrī - lekcija "Brīvs no atkarībām"

01 novembris 2018

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 05 novembris 2018 09:32

No 8. uz 28. novembri pārcelta lekcija „Brīvs no atkarībām”.

Kas ir atkarība? Kā ierobežot bērnus no ekrānierīču pārmērīgas lietošanas? Kāda ir pieaugušo loma bērna atkarību veidošanās procesā? Rast atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs psiholoģe-psihoterapeite Inga Reinfelde publiskajā lekcijā „Brīvs no atkarībām”.

Lekcija notiks 28. novembrī plkst.15:30 Pušmucovas pamatskolā.

Tiek aicināti skolas pedagogi, bērnu vecāki un jebkurš interesents.

Pasākums organizēts, īstenojot projektu “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”.

Ciblas PII notika kursi

02 novembris 2018

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 novembris 2018 14:38

Ik rudeni visās mācību iestādēs sākas un notiek intensīvs darbs. Savas prasmes, iemaņas un zināšanas pilnveido gan izglītojamie, gan pedagogi.

26. oktobrī Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē bija iespēja pirmsskolas darbiniekiem papildināt un paplašināt savu redzesloku par kompetencēm pirmsskolas izglītībā.  Mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādē Ciblā notika kursi “Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai”, kurus vadīja Jana Buboviča no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmsskolas nodaļas. Viņa ir galvenais speciālists - eksperts, kompetenču pieejas pirmsskolas jomas koordinators.

Lasit talak

Kapsētu apsaimniekošanas aktualitātes

30 oktobris 2018

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 oktobris 2018 10:28

Ciblas novada teritorijā ir 27 kapsētas ar kopējo platību 17,91 ha, divas no tām nav uz pašvaldības zemes. Kvītaines kapsēta Blontu pagastā ir uz Kvītaines pareizticīgo baznīcas zemes. Līdumnieku pagasta Petručonku kapsēta atrodas uz fiziskas personas zemes. Visvairāk kapsētu ir Zvirgzdenes pagastā – 13. Pārējos pagastos – no 2 līdz 5 kapsētām.

Pirms diviem gadiem tika izstrādāts „Ciblas novada kapsētu darbības un apsaimniekošanas sakārtošanas darba plāns”. Darbi sākās ar kapsētu (tajā skaitā brāļu kapu, obelisku un piemiņas vietu) saraksta sastādīšanu, uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Plānveidīgi tiek veikta visu kapsētu labiekārtošana: piebraucamo ceļu un stāvlaukumu sakārtošanu, žogu remonts un nomaiņa, bīstamo koku izzāģēšana u.c..

Lasit talak

Pušmucovā atkal skanēja tautas mūzika

25 oktobris 2018

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 oktobris 2018 10:18

Projekts „XV Tautas muzikantu saiets Pušmucovā” ir Tautas muzikantu biedrības un Ciblas novada pašvaldības sadarbības projekts, kas turpina uzturēt un popularizēt tautas muzicēšanas tradīciju Latvijas novados.

Tautas muzikantu saiets Pušmucovā 2003. gadā bija pirmais tautas muzikantiem veltītais pasākums viena rajona robežās, ko ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu organizēja Madonas rajona Barkavas kultūras nams.

Lasit talak

Afiša

15.11.2018 18.00 "Manas mājas ir mana laime" (Ciblas TN)

09.11.2018 11.00 Izstāde "SKAISTA MANA TĒVA SĒTA" (Pušmucovas TN)

28.11.2018 15.30 Brīvs no atkarībām (Pušmucovas pamatskolā)

16.11.2018 19.00 Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros! (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo