1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Visaktīvāk talkoja Pušmucovas pagastā

30 aprīlis 2017

Arī Ciblas novadā notika Lielā talka, spītējot nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Kopumā bija reģistrētas 12 oficiālās talkošanas vietas. Talku pašvaldībā koordinēja Aldis Tihovskis.
Viņš informē, ka lielākoties pieteiktajās talkošanas vietās cilvēki strādāja nevis 22. aprīlī – oficiālajā Lielā talkas dienā, bet turpmākajā nedēļā – kad kurš varēja. Šogad Ciblas novadā Lielajā takā piedalījās 185 cilvēki un izlietoja 1425 talkas maisus. Visvairāk cilvēku talkoja Pušmucovas pagastā. (Fotoattēlā - talka Eversmuižā, Ciblas pagasts)
A. Tihovskis: – Paldies visiem talku vadītājiem par sadarbību, savu talku organizēšanu un kontroli. Pateicība arī šoferiem par talku maisu aizvešanu uz atkritumu poligonu Rēzeknes novadā. Iepriecinoši, ka daudzi cilvēki piedalījās Lielajā talkā. Paldies visiem visiem talkotājiem un paldies arī katram, kas gribēja, bet dažādu iemeslu dēļ šogad nevarēja piedalīties mūsu novada sakopšanā.

Pieteikums Ciblas novada vēlēšanu komisijai

28 aprīlis 2017

CIBLAS NOVADA DOME

Paziņo, ka atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam

1) reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālās pastāvīgi funkcionējošās valdības institūcijas,

2) ne mazāk kā desmit balsstiesīgie Latvijas pilsoņi(vēlētāju grupa),

3) Ciblas novada pašvaldības domes deputāti

var pieteikt kandidātus Ciblas novada vēlēšanu komisijai

līdz 2017.gada 12. maijam

Piesakāmo vēlēšanu komisijas locekļu skaits: 2

Lasit talak

JAUNIEŠU PROJEKTIEM – līdz 500 eiro katram

31 marts 2017

Ciblas novada pašvaldība arī 2017.gadā rīko projektu konkursu „Jaunieši novadam 2017”.
Pieteikumi tam jāiesniedz līdz 8.maijam!
 
Paredzēts 2500 eiro liels kopējais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienam projektam var piešķirt līdz 500 eiro lielu summu inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei u.c.. Netiks atbalstīti projekti, kas iesniegti uz citu fondu finansējumu.
Uz finansējumu var pretendēt jaunietis vai jauniešu grupa, kurā ir Ciblas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jaunietis vai jauniešu grupa var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Lasit talak

Notikuši sporta pasākumi

28 aprīlis 2017

Ciblas novada pašvaldības sporta organizatore Ineta Miklucāne informē par pasākumiem, kuri notikuši novadā.
5. aprīlī Pušmucovas pagastā notika nūjošanas pārgājiens, kurā piedalījās galvenokārt dažāda vecuma pušmucovieši. Maršruta garums – aptuveni 5 kilometri: no Pušmucovas Tautas nama līdz Nūraugu kalnam.

Lasit talak

Pašvaldība dotēs skolēnu darbu vasarā

28 aprīlis 2017

Ciblas novada pašvaldība arī šogad iesaistīsies skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā – tā organizēs un finansēs nodarbinātības pasākumu skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Uzņēmēji! Aicinām jūs līdz 15. maijam pašvaldībā pieteikt darbavietas skolēniem.
Domes sēdē 27. aprīlī ir pieņemti Noteikumi nodarbības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums tiks organizēts divos apakšpasākumos, kas notiks paralēli visas vasaras laikā. Pirmo apakšpasākumu finansēs pašvaldība un uzņēmēji, otro – pašvaldība sadarbībā ar NVA.
Abiem apakšpasākumiem ir vairāki vienādi nosacījumi, bet ir arī atšķirīgi.

Lasit talak

Pašvaldība atbalstīs jaunas biznesa idejas

04 aprīlis 2017

Domes sēdē 30.martā deputāti apstiprināja „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikumu”.
Tajā noteikta kārtība, kādā tiek piešķirts Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums Ciblas novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību (turpmāk - MVK) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros. Minēto līdzfinansējumu pašvaldība varēs piešķirt uzņēmumiem (SIA, IK, z.s.) un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.

Lasit talak

Labklājības ministrijas aptauja par asistentu pakalpojumiem

28 aprīlis 2017

Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā.
Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.
Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas –, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.
Aptaujas anketa pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1278504231/

Uz Ciblas novada pašvaldības deputāta amatu kandidē 42 personas

25 aprīlis 2017

Ciblas novada pašvaldības vēlēšanām iesniegti 4 deputātu kandidātu saraksti, kuros ierakstīti 42 kandidāti. Vēlēšanās 3. jūnijā tautai būs jāievēl 9 deputāti. Katrā sarakstā varēja iekļaut 12 kandidātus. Maksimāli iespējamo kandidātu skaitu ir pieteikuši 3 saraksti.
Publicējam iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus, minot katra kandidāta darbavietu (daļai ir vairākas darbavietas vai amati, bet rakstām tikai pirmo, kas uzrādīts).

Lasit talak

Jūnijā – ekskursija pensionāriem

27 aprīlis 2017

Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests arī šogad organizē ekskursiju pensionāriem, kuru dzīvesvieta deklarēta mūsu pašvaldībā.
Līdz maija beigām pensionāri aicināti pieteikties vienas dienas braucienam, sazinoties ar sava pagasta sociālajām darbiniecēm:

Lasit talak

Afiša

6. maijā Kurjanovas ezerā - "OSOKA-2017"

osoka 2017 175

4. maijā Ciblā - Baltā galdauta svētki

afisa 4.maijs cibla 175

7. maijā Pušmucovas TN - "PYLNS DŽENTELMEŅA KOMPLEKTS"

afisha Pusmucova 175

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs