1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Iesniegumi par zemes pārdošanu – līdz 7. decembrim

01 decembris 2017

Ciblas novada pašvaldības Zemes tirgus administrēšanas komisija informē, ka iesniegumus par zemes iegādi tā pieņems līdz š. g. 7. decembrim. Vēlāk iesniegtie iesniegumi tiks izskatīti nākamajā gadā.

Kopš 2014. gada novembra, izpildot likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” jaunās prasības, Ciblas pašvaldībā tika izveidotas Zemes tirgus administrēšanas komisija, kam jāskata privātās zemes pirkšanas – pārdošanas darījumi, lai zeme nonāktu tādas personas rokās, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu.

Lasit talak

Grūtniecēm – vingrošanas nodarbības

01 decembris 2017

Veselības veicināšanas projekta* ietvaros

Ciblas novadā

ir iespēja organizēt vingrošanas nodarbības grūtniecēm, sākot ar grūtniecības otro trimestri.

Pieteikšanās vingrošanai – līdz 11. decembrim, zvanot 26869560 projekta vadītājai Mārītei Romanovskai.

* Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšanas iedzīvotājiem Ciblas novadā”

VID atbalsta pasākums nodokļa parādu sloga atvieglošanai

30 novembris 2017

Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim aicinām ikvienu, kam izveidojies nodokļu parāds, pieteikties VID uz atbalsta pasākumu. Tas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu pamatparāds. Atbalsta pasākuma var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas atteicas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.

Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas dienu.

Savukārt ikviena juridiska persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un nav samaksāta līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

Lasit talak

Noskaidroti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” balvu ieguvēji

22 novembris 2017

17. novembra vakarā – LR Proklamēšanas svētku pasākumā Pušmucovas Tautas namā tiks godināti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks 2017” nominanti.

Konkursa nominācijā „Gada cilvēks” tika pieteikta 1 pretendente: Dzintra Toporkova, Ciblas vidusskolas skolotāja.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” tika izvirzīti 4 pretendenti: Zinaida Bule, pensionāre no Ciblas pagasta; Ļubova Maļavkina, Lucmuižas Feldšeru un vecmāšu punkta vadītāja; Jevģēnijs Metlans, pensionārs no Blontu pagasta; Jānis Kazinīks, pensionārs no Pušmucovas pagasta.

Nominācijā „Gada jaunietis” pretendenti netika pieteikti.

Lasit talak

Ciblas vidusskolā – Tēvzemes nedēļa

17 novembris 2017

Ciblas vidusskolā laikā no 11. līdz 18. novembrim ik gadu norisinās Tēvzemes nedēļa, kuras laikā skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos Latvijas Republikai veltītos pasākumos.

16. novembrī pēc mācību stundām skolas zālē, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienu, skolas kolektīvs un daudzi skolēnu vecāki pulcējās uz pasākumu „Manas mājas ir mana laime”.

Pēc skolas direktores Sarmītes Leščinskas iedvesmojošās svētku uzrunas tika kopīgi nodziedāta Latvijas valsts himna un sākās iespaidīga literāti muzikāla kompozīcija, ko pedagogu Dzintra Toporkovas, Ināras Kuzņecovas un Terēzijas Mizānes vadībā sagatavoja skolēni. Skanēja folkloras kopas „Ilžeņa” dziedātās tautasdziesmas un skanīgas mūsdienu latviešu komponistu dziesmas. Tās mijās ar dzeju par dzimteni, ģimeni un dabu, kā arī dažām tautiskām dejām.

Lasit talak

Apjomīgs remonts rit uz autoceļa Berjozovka - Bārtuļi

17 novembris 2017

Ārkārtējā situācija, ko valdība izsludināja 29 novados pēc augustā notikušajām spēcīgajām lietavām uz 3 mēnešu periodu, tuvojas noslēgumam. Šajās periodā Ciblas novada pašvaldība no valsts budžeta ir saņēmusi finanšu līdzekļus plūdu seku likvidēšanai. Ciblas novada pašvaldība finansējumu lūdza 9 pašvaldības infrastruktūras objektiem, tajā skaitā 8 autoceļiem.

Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informē, ka vairāki darbi pašvaldības infrastruktūras objektos jau paveikti un par tiem tiek gatavotas atskaites.

Šobrīd pilnā sparā rit Ciblas novada pašvaldības autoceļa C-23 Berjozovka - Bārtuļi virsmas atjaunošana 0.00 - 2.10 km. Šis posms plūdos cietis visvairāk. Darbu veikšanai tika rīkots iepirkums, ko vinnēja SIA „Agroķīmija”. Summa pārsniedz 75 tūkstošus eiro (62312.65 €+ PVN = 75398.31 €).

 

Lasit talak

Sagatavoti jauni pašvaldības dzīvokļu īres līgumi

10 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība organizē pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumu un līgumu par komunālajiem pakalpojumiem pārslēgšanu. Personas, kas īrē no pašvaldības dzīvokļus, tiek aicinātas ierasties pagastu pārvaldēs, lai parakstītu jaunos līgumus.

Šajos jaunajos līgumos nav mainīti nosacījumi par cenām un maksāšanas kārtību, bet veiktas nepieciešamās juridiskās izmaiņas, lai tie atbilstu likumu un Ministru kabineta noteikumu aktuālajām prasībām. Kā zināms, dzīvokļu īres līgumi un līgumi par komunālajiem pakalpojumiem ar Ciblas novada iedzīvotājiem slēgti pirms daudziem gadiem, tie ir juridiski novecojuši.

Pašvaldība aicina personas, kas īrē dzīvokļus, līdz 2017. gada 15. decembrim griezties pagastu pārvaldēs un parakstīt jaunos līgumus.

Lasit talak

Sacensību „OSOKA - 2017” lielākā līdaka – 1,5 kg smaga

10 novembris 2017

Kā jau makšķernieki runā, laba cope bija vakar un būs rīt… Tā bija arī makšķernieku sacensībās ''OSOKA - 2017'', kas 4. novembrī notika Līdumnieku pagasta Kurjanovas ezerā.

Jau no plkst. 7:30 noteiktā pulcēšanās vietā sanāca sacensību dalībnieki, kā vienmēr izrunāja jaunus un vecus makšķernieku notikumus. Šoreiz sacensībās piedalījās 21 makšķernieks no Ciblas, Felicianovas, Zvirgzdenes, Līdumniekiem, Franapoles, Blontiem, Pušmucovas, Salnavas un Mērdzenes. Jaunākie sacensību dalībnieki bija divi 18-gadīgi jaunieši Edijs un Gints, bet vecākais bija Jevģenijs Laizāns.

Lasit talak

Tautas tērpi – deviņiem novada amatierkolektīviem

09 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība veiksmīgi īstenojusi LEADER projektu Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”.

Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 38430,58 eiro. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – 34587,50 eiro apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 10 % jeb 3843,08 eiro.

Projekta ietvaros tika pagatavoti tērpu komplekti deviņiem novada amatierkolektīviem: Zvirgzdenes kapelai, folkloras kopai „Saime”, etnogrāfiskajam ansamblim „Olūti”, jauniešu deju kolektīvam „Māra”, sieviešu deju kopai „Kaprīzes”, deju kopai „EversS”, bērnu deju kolektīvam „Kamolītis”, Blontu folkloras kopai „Madara”, Pušmucovas bērnu deju kolektīvam.

Lasit talak

Afiša

27.01.2018 15.00 Komēdija "Ontans i saime" (Pušmucovas TN)

10.02.2018 16.00 Cirks "PASAKAINĀ PLANĒTA" (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo