1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Lielais pavasara sausums atzīts par valsts mēroga dabas katastrofu

07 augusts 2018

Ministru prezidenta Māra Kučinska sasauktajā Krīzes vadības padomes sēdē 26. jūnijā tika izvērtēta situācija lauksaimniecības sektorā saistībā ar piedzīvoto ilgstošo sausumu.

Sēdes laikā tika uzklausīta zemkopības ministra Jāņa Dūklava sniegtā informācija saistībā ar ilgstošā sausuma radītajiem zaudējumiem. Izvērtējot saņemto informāciju, tika nolemts atzīt, ka pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa.

Lasit talak

Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana

16 jūlijs 2018

Šonedēļ pagastos notiks vietējiem iedzīvotājiem organizētas sanāksmes par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam projektu.

Otrdien, 7. augustā, sanāksmes notiks: Līdumnieku pag. pārvaldē – plkst. 9:00; Ciblas pag. pārvaldē – pl. 11:00; Blontos, Administrācijas ēkas zālē, – plkst. 14:00.

Trešdien, 8. augustā, sanāksmes notiks Pušmucovas TN – plkst. 9:00; Zvirgzdenes saieta namā – plkst. 11:00.

Lasit talak

Pieminam kritušos cīnītājus

06 augusts 2018

16. jūlijs ir datums, kurā ik gadu Līdumnieku pagastā pulcējas ļaudis, lai pieminētu 1944. gada jūlijā Mozuļu kaujā kritušos leģionārus. Mozuļu kaujas atceres pasākumu organizē biedrības „Daugavas vanagi Latvijā” Rēzeknes nodaļa.

Sākumā pie baltā krusta nostājās goda sardze – Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļas robežsargi. Tika iznests sarkanbaltsarkanais karogs. Aizlūdzot par kritušo karavīru dvēselēm, tika noskaitīta katoļu lūgšana „Kunga eņģelis”.

Lasit talak

Blontos notika vērtīgs LLKC rīkots seminārs

02 augusts 2018

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Ludzas nodaļa šī gada 1. augustā Blontu Tautas namā organizēja informatīvo semināru “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020. gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā”.

LLKC Ludzas nodaļas pārstāvis Agris Trukšāns notikušo semināru uzskata par ļoti vērtīgu, jo daudzie klātesošie varēja no viskompetentākajiem avotiem gūt apstiprinājumu tam, ka arī nākamajā plānošana periodā zemnieku saimniecības varēs pretendēt uz subsīdijām un citu atbalstu. Perspektīvu iezīmēja Zemkopības ministrijas (ZM) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonas: ZM Valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa, LAD direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Seminārā par LLKC aktualitātēm informēja LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

Lasit talak

Izskanējuši Ciblas novada svētki

25 jūlijs 2018

Ciblas novada svētku laikā notika vairāki koncerti un svinīgi sarīkojumi.

Svētdien, 15. jūlijā, Zvirgzdenes muižas parka estrādē notika Bērnības svētki. Tie Ciblas novadā šogad tika rīkoti tiem, kas dzimuši 2014. gadā. Uz svētku pasākumu bija uzaicināti 25 bērni un viņu ģimenes no visiem novada pagastiem. Bērnības svētki ir tradicionāls pasākums, ko labprāt apmeklē plašāks ģimenei tuvu cilvēku loks – vecvecāki, krustvecāki un draugi. Arī šogad sveicēju bija ļoti daudz. Laika apstākļi bija lieliski. Zvirgzdenes muižas parks – ideāla vieta plašākam brīvdabas pasākumam.

Lasit talak

Lūdzamies par Ciblas novadu un tā cilvēkiem

25 jūlijs 2018

Svētdien, 15. jūlijā, Ciblas novada svētki tika atklāti ar Sv. Misi Eversmuižas draudzes baznīcā un tai sekojošu garīgās mūzikas koncertu.

Sv. Misi celebrēja prāvests Antons Justs. Uzrunājot tautu, viņš uzsvēra – tā ir liela Dieva žēlastība, ka esam kopā un lūdzamies. Viņš atcerējās, kā pirms dažām dienām vedis uz Ciblu kādu svešinieku, kurš ar lielu sajūsmu apbrīnojis novada skaistumu. Tas licis aizdomāties – kāpēc es neredzu to? Pārkarsis saulē? Noguris no ikdienas darbiem? Kāpēc mums nav laika vērot skaisto sev apkārt?

Lasit talak

Ciblas novada svētkiem par godu

25 jūlijs 2018

Jau vairākus gadus pēc kārtas Ciblas novadu svētku ietvaros interesentu pulks dodas uz Pušmucovas skrejceļu, lai vērotu Latvijas mēroga rikšotāju zirgu sacensības. Šogad termometra stabiņš paaugstinājās virs 30 grādu atzīmes, taču sports ir sports, un zirgi tam bija gatavi.

Pavisam kopā bija ieradušies dalībnieki no sešiem Latvijas novadiem: Ciblas, Ludzas, Dagdas, Krāslavas, Gulbenes un Viļakas. Līdz ar to skatītāji varēja vērot septiņus spraigus braucienus, kur katrā no tiem piedalījās 2- 5 zirgi. Šoreiz sacensībās bija ieradušies gan Krievijas, gan Amerikas, gan arī Francijas rikšotāju šķirņu zirgi. Pašam jaunākajam zirgam bija tikai 2 gadiņi, bet vecākajam jau 15 gadi. Sacensībās piedalījās arī jauna dalībniece Rudīte Zelča no Viļakas novada, kura mērojās spēkiem šajā sporta veidā pirmo reizi.

Lasit talak

Jūlijā – veselība veicināšanas projekta pasākumi

05 jūlijs 2018

Ciblas novada pašvaldība, īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/067 "Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā", jūlijā rīko divus pasākumus:

12. jūlijāLigitas Jokstes- Bogdanovas lekcijas par veselīgu uzturu (pareiza uztura veidošana, uzturs no mazdārziņa, no pārtikas pakām): Ciblas TN – plkst. 9:00, Līdumnieku pagasta pārvaldē – plkst. 12:00, Blontu TN – plkst. 15:00.

24. — 28. jūlijā Ciblāveselīga dzīvesveida diennakts nometne bērniem un jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nometni pašvaldība organizē sadarbībā ar biedrību "Strauts". Pieteikšanās – biedrībā, zvanot Aldim Tihovskim (tālr. 26162066).

Satiksmei slēgts autoceļa posms līdz Blontiem

04 jūlijs 2018

No 4. jūlija būvdarbu dēļ satiksmei slēgts reģionālā autoceļa Kārsava-Ludza-Ezernieki (P49) posms no pagrieziena uz Degļovu līdz pieturvietai “Blonti” (23. km).

Slēgto posmu var apbraukt caur Blontiem pa valsts vietējiem ceļiem Malzūbi-Istalsna-Perekļi (V506), Seļekova-Degļova-Goliševa (V507) un pašvaldības ceļu. Vietējiem iedzīvotājiem piebraukšanas iespējas saglabātas.

Lasit talak

Afiša

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo