1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Mūsējie devušies un skolu jaunatnes Dziesmusvētkiem

08 jūlijs 2015

   7. jūlija pēcpusdienā ceļā uz Rīgu, uz XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem devās Ciblas novada folkloras kopas „Ilžeņa” un „Olūteņi”.
   „Ilžeņa” skatē ieguvusi I pakāpes diplomu un uz svētkiem dodas pilnā sastāvā – 18 skolēni un pedagoģe Dzintra Toporkova, līdzi brauc vēl 2 skolotājas. „Olūteņiem” ir II pakāpes diploms, svētku rīkotāji ir aicinājuši tikai 10 kopas dalībniekus (vecākā grupa), līdzi savējiem, protams, brauc arī Ināra Dovgiallo. Uz svētkiem devusies arī Sandra Beļavska, kas uzņēmusies koordinatora pienākumus.

Lasit talak

Tiek ierīkoti jauni celiņi pie Blontu dārziņa

06 jūlijs 2015

     Kopš jūnija sākuma rit darbi Blontu Pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārza) teritorijā. Te tiek ierīkoti jauni celiņi. Darbus finansē Ciblas novada pašvaldība.
     Maijā tika veikta cenu aptauja, kurā no 3 firmu piedāvājuma tika izvēlēts lētākais. Veco celiņu nojaukšanu un jaunu ierīkošanu uzticēja uzņēmumam no Ludzas – SIA „Dald”, kas par 10 414,57 (bez PVN) eiro apņēmās iegādāties materiālus un veikt darbus. Tiek laboti arī lieveņi, to ir samērā daudz, jo katrai grupiņai ir paredzēta avārijas izeja no telpām. Celiņi tiek ierīkoti, ievērojot visas prasības, ko valsts institūcijas izvirza pirmsskolas izglītības iestādēm.
     20. jūlijā dārziņš atsāk darbu pēc atvaļinājuma. Līdz šim datumam firma apņēmusies darbus pabeigt. Strādnieki ir čakli un meistarīgi. Nav šaubu – termiņš tiks ievērots.

Noslēdzies konkurss "Ciblas novada sakoptākā sēta 2015"

06 jūlijs 2015

Noslēdzās pašvaldības konkurss „Ciblas novada sakoptākā sēta 2015”, kurā varēja piedalīties ciematos esošu māju un lauku sētu īpašnieki un arī uzņēmumi. Saulainajā 30. jūnija dienā konkursa komisija vērtēja 5 mājas un 1 zemnieku saimniecību.
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika vērtētas 3 lauku mājas. Komisijas augstāko vērtējumu un 1. vietu saņēma „Akmentiņi” Pušmucovas pagastā (īpašniece Irēna Ivanova), 2. vietu dala „Pūrmaļi” Blontu pagastā (īpašniece Ilze Kaniševska) un „Mārcīši” Pušmucovas pagastā (īpašniece Inga Jakovļeva).
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja” tika vērtētas 2 mājas, 1. vieta piešķirta mājai „Krupīši” Līdumniekos (īpašnieks Vairis Valters), 2. vieta - mājai „Tūjas” Ciblā (īpašniece Ineta Abricka).
Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” tika vērtēta zemnieku saimniecība „Granti” Zvirgzdenes pagastā (īpašnieks Ritvars Trons), kas saņēma Pateicību no pašvaldības par piedalīšanos.
Visi konkursa dalībnieki tika godināti Ciblas novada svētkos šo sestdien.
 

Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

06 jūlijs 2015

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Ja fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Veicot uzraudzības pasākumus, VID ir konstatējis, ka viens no izplatītākajiem fizisko personu veiktās saimnieciskās darbības veidiem ir tieši nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana, tostarp tos piedāvājot dažādos interneta portālos, piemēram, www.ss.lv, www.booking.com, www.zip.draugiem.lv, www.airbnb.com u.c.
Tādēļ VID aicina fiziskās personas pildīt savu nodokļa maksātāja pienākumu un, izpildoties saimnieciskās darbības reģistrēšanas nosacījumiem, reģistrēt saimniecisko darbību, deklarēt un nomaksāt nodokļus.

Konkursā piedalījās 5 mājas un 1 uzņēmums

01 jūlijs 2015

  Vēl aprīlī tika izsludināts Ciblas novada pašvaldības konkurss „Ciblas novada sakoptākā sēta 2015”, kurā varēja piedalīties ciematos esošu māju un lauku sētu īpašnieki (nomnieki, apsaimniekotāji) un uzņēmumi.
Saulainajā 30. jūnija dienā konkursa komisija vērtēja 5 mājas un vienu uzņēmumu.
   Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika vērtētas lauku mājas „Pūrmaļi” (Blontu pag., Ilze Kaniševska), „Mārcīši” (Pušmucovas pag., Inga Jakovļeva), „Akmentiņi” (Pušmucovas pag., Irēna Ivanova). Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja” tika vērtēti „Krupīši” (Līdumnieki, Vairis Valters) un „Tūjas” (Cibla, Ineta Abricka). Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” tika vērtēta zemnieku saimniecība „Granti” (Zvirgzdenes pag, Ritvars Trons). FOTO GALERIJA

Lasit talak

Brīvdabas pasākumos un izbraukuma tirdzniecībā jālieto kases aparāti

06 jūlijs 2015

Vasaras periodā tiek organizēti brīvdabas pasākumi un aktuālāka kļūst arī ielu tirdzniecība, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kases aparātu lietošanu, saņemtā samaksa par ieeju šajos pasākumos, kā arī saņemtā samaksa par precēm ielu tirdzniecībā ir reģistrējama, izmantojot kases aparātus.

Uz svētku sarīkojumiem 4. jūlijā – ar pašvaldības autobusu

29 jūnijs 2015

Šodien, 29. jūnijā, notika Ciblas novada svētku organizatoriskās komitejas sanāksme, kurā piedalījās domes vadība, kultūras un sporta jomas speciālisti.
Nolemts, ka sestdien, 4. jūlijā, pašvaldība nodrošinās autobusus, ar ko iedzīvotāji var nokļūt uz diviem svētku pasākumiem, un atgriezties savos ciematos.
Uz dievkalpojumu Pušmucovas katoļu baznīcā: Līdumnieki – 8.25, Felicianova – 8.45, Cibla – 8.55, Franapole – 9.10, Lucmuiža – 9.15, Blonti – 9.30, Pušmucova – 9.40. Atgriešanās – uzreiz pēc dievkalpojuma. Šoferis – Jānis Klešniks.
Uz koncertu Blontu Tautas namā (atgriešanās – uzreiz pēc koncerta) : Ozupine – 17.20, Līdumnieki – 17.45, Felicianova – 18.05, Cibla – 18.10, Franapole – 18.15, Lucmuiža – 18.20, Blonti – 18.30. Šoferis – Juris Zgirskis.
No Pušmucovas uz Blontiem 4.jūlijā, plkst. 18.20.
No Zvirgzdenes ciemata transports uz minētajiem pasākumiem arī tiks nodrošināts, bet savlaicīgi jāpiesakās Zvirgzdenes pagasta pāŗvaldē.

Aicina atsaukties brīvprātīgos!

30 jūnijs 2015

Valsts probācijas dienests (VPD) uzsāk pilotprojektu resocializācijas darba ar jauniešiem veicināšanai.

Likumpārkāpumus izdarījušo jauniešu (vecumā no 14 līdz 25 gadiem) integrācijai sabiedrībā projekta ietvaros VPD plāno piesaistīt aptuveni 60 brīvprātīgus līdzgaitniekus, kuri kopējās aktivitātēs ar jauniešiem palīdzēs viņiem apgūt lietderīgas prasmes un nostiprināt resocializāciju sekmējošas vērtības un intereses. Brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem tā būs iespēja iegūt jaunas komunikācijas iemaņas un praktisku pieredzi bērnu un jauniešu problēmu risināšanā un atbalsta pasākumu nodrošināšanā, iespēju iegūt sociālo kapitālu nākotnei, apmeklēt Valsts probācijas dienesta organizētos profesionālās pilnveides pasākumus.

Aicinām atsaukties ikvienu interesentu!

Ilga Smane,VPD Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības vecākā referente

Tradicionālajā volejbola turnīrā – jau 9 komandas!

30 jūnijs 2015

alt FOTO  27. jūnijā nu jau ceturto gadu pēc kārtas Ciblas peintbola laukuma teritorijā tika organizētas pludmales volejbola sacensības (organizatori: IK "Lanas 777", jauniešu biedrība "Strauts", Ciblas jauniešu centrs "Impulss").
   Šogad nu jau uz diviem pludmales volejbola laukumiem piedalījās deviņas komandas (komandā divi vīrieši un viena sieviete).
   Pludmales volejbola sacensību uzvarētāji: 3.vieta – komandai "NAISS" (Uljana Steimakova, Artjoms Nikolajevs, Imants Senkāns), 2.vieta – 2013.g. un 2014.g. pirmās vietas ieguvušai komandai "AZARTS" (Kristīne Klementjeva, Guntars Senkāns. Jānis Augustovs) un 1. vietu izcīnīja komanda "LUDZA" (Jeļizaveta Puzāne, Kaspars Lisovskis, Nikolajs Ševeļs).

Lasit talak

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo