1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

lnformācija par jauniem pakalpojuma veaidiem

09 aprīlis 2013

lnformācija par jauniem pakalpojuma veaidiem

LM_color

Kopš š.g. marta SIA “Latvijasmernieks.lv” piedāvā vairākus jaunus pakalpojuma veidus.

Turpmāk, lai ieekonomētu klientu laiku un sniegtu kompleksus pakalpojumus (no klienta attīstības ieceres līdz būvniecības procesa sākšanai) uzņēmums klientiem papildus mērniecības un projektēšanas darbiem piedāvā detālplānojumu, lokālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādi.

lnformecipjaa jra uniemp akalpojumveai die
Attachments:
Download this file (LM.pdf)Latvijasmernieks.lv

Papildus prasības purvu izmantošanā

27 marts 2013

Par saistošo noteikumu izpildi.

Papildus prasības teritoriju izmantošanai.

Papildus prasības purvu izmantošanā

Aizliegts:
               1. Piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;
               2. Bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus;
               3. Uzstādīt vēja ģeneratorus;
               4. Pļaut pļavas, ganības un tīrumus virzienā no malām uz centru;
               5. Veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām;
               6. Ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
               7. Izmantot speciālās vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā.
Atļauts:
               1. Savvaļas sēņu, augu un to produktu vākšanu, nebojājot zemsedzi;
               2. Melleņu lasīšana sezonā no 15. jūlija;
               3. Brūkleņu lasīšana sezonā no 15. augusta;
               4. Dzērveņu lasīšana sezonā no 15. septembra

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā "Križevņiki"

18 marts 2013

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā "Križevņiki"


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome izvērtējusi SIA "Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība" (ALAAS) iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu un nolēma apstiprināt jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā "Križevņiki".

Attachments:
Download this file (Atkritumi maksa.pdf)Atkritumi maksa

Latgale piedāvā savus tūrisma pakalpojumus visai pasaulei „ITB” Berlīnē

14 marts 2013

Latgale piedāvā savus tūrisma pakalpojumus visai pasaulei
„ITB” Berlīnē


latgaleNo 6.-10. martam Latgale piedalījās kopā ar citiem Latvijas kolēģiem vadošajā pasaules tūrisma izstādē ITB Berlin 2013 (Internationale Tourismus-Börse – starptautiskā tūrisma birža), izstāžu kompleksā Messe Berlin. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu no Latvijas izstādē Vācijā TAVAs organizētajā stendā piedalījās 15 pašvaldības un komersanti. Tāpat kā divus iepriekšējos gadus, arī šopavasar Berlīnē Latvija startēja ar savu krāsās dzīvespriecīgo izteiksmīgā dizaina stendu, kurš harmoniski sasaucas ar mūsu valsts tūrisma saukli „Latvia. Best Enjoyed Slowly” („Iepazīsti Latviju nesteidzoties!”).

 

Lasit talak

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē

08 marts 2013

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē

2013. gada 23. janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (7.panta 4.daļa), kas paredz, ka arheoloģiskās senvietās -  zemē, virs zemes vai ūdenī atrastās senlietas (ar datējumu līdz 17.gadsimtam ieskaitot) pieder valstij. Valsts īpašuma tiesības neattieksies uz tām senlietām, par kurām līdz 2013.gada 2.aprīlim persona būs rakstveidā paziņojusi Inspekcijai.

 

Lasit talak

Eiropas Sociālā fonda projekti Ciblas novadā.

19 februāris 2013

Eiropas Sociālā fonda projekti Ciblas novadā.

Biedrība "MADARA" realizē projektu "Biedrības "MADARA" telpu aprīkojuma un inventāra iegāde".

Ciblas novada Blontu pagasta folkloras kopas mēģinājumi notiek pirmskolas izglītības iestādes ēkā, kur pateicoties vietējās biedrības „Madara" divu gadu laikā īstenotajiem projektiem izremontētas telpas un iegādātas mēbeles. Šobrīd šī vieta iedzīvotājiem kļuvusi par patīkamu vietu, kur satikties un arī pasportot.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Ciblas novada pašvaldībā izveidotas divas jaunas darbavietas - datortīkla administrators un teritorijas plānotājs.

Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu.

18 februāris 2013

Izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu.

LRPBiedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.


 

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

15 februāris 2013

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas.

 

Lasit talak

Afiša

01.05. 13.00 "ROTĀJĀS SAULĪTE" (Felicianovas SK)

AFISA 05.01 175

Piedāvā apgūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju.

DBT Ludza 175Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas viena gada laikā, nebraucot prom no mājām! PIKC DBT izglītības programmu īstenošanas vieta "Ludza" ,kas atrodas 1. Maija ielā 16 (Ludzas novada vakarskolas ēkā) aicina iegūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju. Mācības var apvienot ar maiņu darbu!
Vairāk informācijas:
Daugavpils Būvniecības mājas lapā www.dbt.lv
Zvanot.: 28745033 vai 65722368
Rakstot: anastasija.bartulane@inbox.lv vai vakarskola@ludza.lv

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo