1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Rikšošanas sporta entuziastu svētki

21 aprīlis 2015

Sestdien, 18. aprīlī, Ciblas Tautas namā uz jubilejas svētkiem pulcējās zirgu rikšošana sporta entuziasti no visas Latvijas: Rīgas, Jumpravas, Aizkraukles, Gulbenes, Krāslavas, Dagdas, Ludzas un Ciblas novada.

Lasit talak

Ciblānieši sakopj dabas parkus

21 aprīlis 2015

Ciblas jaunieši divas dienas strādājuši meža talkās – sakopuši divus dabas parkus, kas atrodas novada teritorijā, arī uzstādījuši jaunus putnu būrīšus.
Talkas notika, sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” un Valsts meža dienestu. Fotogalerija

Lasit talak

Valsts dotēs skolēnu darbu vasarā

17 aprīlis 2015

Sākot ar šī gada 9. aprīli, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pieņem darba devēju pieteikumus dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam. Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz NVA filiālē, kuras darbības teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.
Vasaras nodarbinātības pasākumā tiks iesaistīti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba pieredzi.
Darba devējam NVA nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi algas skolēnam maksās darba devējs pats. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu. Darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks arī darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.

Lasit talak

VUGD informē par ugunsdrošības pasākumiem

20 aprīlis 2015

VUGD atgādina: Nepieciešams sakopt Ciblas novada teritoriju, lai mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu!
VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas „Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK) un uzlikti naudas sodi.

Lasit talak

Satiksmes ierobežojumu atcelšana uz Ciblas novada autoceļiem

14 aprīlis 2015

7tNo 2015. gada 15.aprīļa pakāpeniski, izvērtējot ceļa stāvokli, tiks atcelti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, aizklājot vai noņemot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 5 t”.

Ciblas novada pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas klases skatīt sadaļā Ciblas novads – Ceļi.

Talkas vietas tiek pieteiktas arī Ciblas novadā

09 aprīlis 2015

No 26. marta Lielās talkas mājas lapā (www.talkas.lv > Kartes > Pieteiktās/ organizētās talkas vietas) var redzēt oficiāli pieteiktās/organizētās 25. aprīļa talkošanas vietas.
Šajā kartē pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, organizācijas, kā arī brīvprātīgie entuziasti ir oficiāli pieteikuši organizētas talkas vietas.
Pieteikšanas process vēl turpinās! Tāpēc sekojiet aktuālākajai informācijai Lielās Talkas mājas lapā.
Līdz 10. aprīlim Ciblas novada teritorijā bija pieteiktas 4 talkas vietas.

Lasit talak

Palīdzi Zvirgzdenes pagastam būt skaistam!

07 aprīlis 2015

Aicinu visus Zvirgzdenes pagasta iedzīvotājus padarīt vidi, kurā dzīvojam, sakoptu un skaistu!
Būsim solidāri ar talkotājiem visā Latvijā un 25. aprīlī pulcēsimies talkošanas vietās!
Jūs varat izvēlēties jebkuru zemāk minēto talkošanas vietu Zvirgzdenes pagasta ciemos vai kapsētās. Iespējams talkot arī citā vietā, kur, pēc jūsu domām, tas būtu nepieciešams, paziņojot par to Zvirzgdenes pagasta pārvaldei pa tālruni 28660279.

Lasit talak

Jau var pieteikties dalībai skrējienā!

31 marts 2015

  Ciblas novadā jau tradicionāls kļūst „STYPRŪS SKRIEJĪŅS” – atraktīvas sacensības brīvā dabā, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus.

  Šogad tas notiks 1. augustā Ciblas peintbola laukuma teritorijā.

 Līdz plkst. 11.00 – dalībnieku reģistrācija un sapulce. Tad starts tiks dots sievietēm, plkst. 13.00 – vīriešiem, 15.00 – komandām. Plkst. 18.00 paredzēta apbalvošana.

Sacensību trases garums ir 5 km, tajā atrodas 35 dabīgi un arī mākslīgi veidoti šķēršļi. Sacensību kontrollaiks – 2 stundas.

 Dalībai sacensībās var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Var startēt no 16 gadu vecuma, bet tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Sieviešu un vīriešu grupās dalībnieki startē individuāli. Komandu grupā – 3 cilvēku komanda, kurā jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.

Lasit talak

Radošā darbnīca „Lieldienu zaķis” darbojās Pušmucovā

31 marts 2015

30. martā Ciblas novada jaunieši varēja ciemoties Pušmucovas TN un piedalīties radošajā darbnīcā "Lieldienu zaķis". Līdz vēlam vakaram jaunieši līmēja un krāsoja papīra zaķus un apsveikuma kartiņas.

Liels paldies Pušmucovas TN vadītājai Intai Domarkai par siltajām telpām (todien laukā bija liels vējš ar slapju sniegu) - Tautas namā varēja ļoti labi un radoši strādāt.

Lasit talak

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo