1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Eversmuižas draudzes futbolisti – atkal labākie!

22 jūlijs 2015

20. jūlijā, kad bija tik ļoti lietains un auksts, Balvos notika tradicionālais Romas katoļu draudžu futbola turnīrs. Jau trešo gadu pēc kārtas šajās spēlēs uzvaras laurus plūc ciblānieši – Eversmuižas katoļu draudzes pārstāvji.
Turnīrā piedalījās arī Pušmucovas draudzes komanda, kas izcīnīja 5. vietu. Kopumā sacentās 6 komandas no vairākām Latgales vietām.
Eversmuižas draudzes komandā spēlēja: Endijs Romanovs (kapteinis), Māris Buļs Jansons, Andris Duncāns, Egīls Jegorovs, Raivis Kozlovskis, Renārs Romanovs, Nauris Rudzanovs, Mārtiņš Pavlovs (rezultatīvākais spēlētājs), Lauris Vonogs.
Pušmucovas draudzes komandā spēlēja Arvis Šmats, Renārs Mikijanskis, Normunds Sviklāns, Ivo Migalovs, Raivis Mojsenko, Nikolajs Migalovs, Dainis Tutins, Maksims Kairovs, Lenards Laganovskis.
Fotogalerija no sacensībām skatāma sadaļā „FOTO”

Arī Blontos realizēts jauniešu projekts

14 jūlijs 2015

   Blontu pagastā ir realizēts projekts, kas maijā guva atbalstu Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā „Jaunieši novadam 2015”, saņemot 400 eiro finansējumu.
   Ciemata centrā, pie administratīvās ēkas, ir izbruģēts laukumiņš ugunskura vietai, no koka izgatavoti un uzstādīti soliņi, iegādāts katls ar turētāju un mangals. Atpūtas vieta ir pieejama visiem, par inventāra lietošanu jāvienojas domē.  

Lasit talak

22. jūlijā – Ciblas novada Attīstības programmas publiskā apspriešana

14 jūlijs 2015

LR likumdošanā, kas regulē pašvaldību attīstības plānošanas sistēmu*, ir noteikts, ka nepieciešams aktualizēt pašvaldību Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam.

Lēmumu par šī procesa uzsākšanu Ciblas novada dome pieņēma š.g. 29. jūnija sēdē. Paredzēts aktualizēt Ciblas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam 2. pielikumu „Investīciju plāns”.

Programmas publiskā apspriešana tiek organizēta trešdien, 22. jūlijā, plkst. 13.00 Ciblas novada domes ēkā Blontos.

Sanāksmes laikā notiks arī projekta "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" plānoto ceļu posmu pārbūvi.

* LR likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 8. pants
* Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. pants
* MK 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 14. un 15. punkti
* Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.

LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem

14 jūlijs 2015

No 14. augusta jaunie lauksaimnieki varēs pieteikties, lai saņemtu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai lopkopības nozarē.
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" notiks no 2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada 15. septembrim.

Lasit talak

Svētki vienoja novada iedzīvotājus

07 jūlijs 2015

Noslēgušies Ciblas novada svētki. Divas dienas no tiem bija veltīti sportam – futbola turnīram Pušmucovā (piedalījās 5 komandas) un volejbola turnīram Līdumniekos (6 komandas). Piektdien uz sacensībām peintbola laukumā pulcējās novada pašvaldības iestāžu darbinieki.
Notikumiem visbagātākā bija sestdiena – to varētu dēvēt arī par svinību dienu, kas sākās ar dievkalpojumu Pušmucovas katoļu baznīcā, to vadīja prāvests Antons Justs. Uz sv. Misi līdz ar draudzes ticīgajiem pulcējās domes un pagastu pārvalžu vadītāji, daļa no deputātiem un administrācijas personāla. Iespēju atbraukt ar pašvaldības autobusu no tālākiem ciemiem uz Pušmucovu izmantoja tikai daži. Tie, kas piedalījās sv. Misē, piedzīvoja aizkustinājuma pilnus brīžus. Noslēgumā nelielu koncertu sniedza Mērdzenes kora „Austra” dziedātājas un Pušmucovas folkloras kopas un vokālā ansambļa dalībnieki.

Lasit talak

Noteikta karantīna ap ĀCM skarto teritoriju

07 jūlijs 2015

Ar Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu nr.102 (05.07.2015) ir noteikta karantīna ar aizsardzības zonu (3 km ap Āfrikas cūku mēra skarto teritoriju) un noteikta karantīna ar uzraudzības zonu.
Karantīna ar aizsardzības zonu
Ciblas novadā: Ciblas pagasta teritorija uz Dienvidiem no autoceļa 511 un 508; Līdumnieku pagasta teritorija uz Dienvidrietumiem no autoceļa 508.
Ludzas novadā:Briģu pagasta teritorija uz Rietumiem no autoceļa 508; Isnaudas pagasta teritorija uz Austrumiem no autoceļa 506 un Ziemeļiem no dzelzceļa Maskava - Rīga.
Karantīna ar uzraudzības zonu
Ciblas novadā:Ciblas pagasta teritorija uz Ziemeļiem no autoceļa 511 un 508; Līdumnieku pagasta teritorija uz Ziemeļaustrumiem no autoceļa 508 un uz Dienvidiem no autoceļa Grunduļi – Gorki.
Ludzas novadā: Isnaudas pagasta teritorija uz Austrumiem no autoceļa P49 un Dienvidrietumiem no dzelzceļa Maskava - Rīga un autoceļa 506;Ņukšu pagasta teritorija uz Dienvidaustrumiem no autoceļa P49 un Zviergzdova – Raibakozi; Nirzas pagasta teritorija.
Zilupes novadā: Zaļesjes pagasta teritorija uz Ziemeļrietumiem no autoceļa Lauderi – Rakšina un Rietumiem no autoceļa A12.
Attachments:
Download this file (KARTE ācm Zonas.png)KARTE ācm Zonas.png

Āfrikas cūku mēri konstatē mājas cūkām Ciblas pagastā

06 jūlijs 2015

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka saņemto laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu 5 piemājas saimniecības novietnē esošajām cūkām Ciblas novada Ciblas pagastā. Lai arī saimniecībā tika ievēroti biodrošības pasākumi un saimnieki bija informēti par ĀCM, iespējamais inficēšanās cēlonis piemājas saimniecībā esošo mājas cūku saslimšanai ir svaigi pļautas zaļbarības izbarošana.
Nepilna kilometra attālumā no piemājas saimniecības, kur konstatēts ĀCM, pirms pāris dienām – 3.jūlija – ĀCM konstatēts vienai mežacūkai.
Pēc slimības atklāšanas piemājas saimniecība PVD, lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, ir uzsācis ĀCM apkarošanas pasākumu ieviešanu, nosakot karantīnas zonas.
Ap skarto novietni trīs kilometru rādiusā noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Šajās teritorijās pastiprināti  kontrolēs mājas un meža cūku veselības stāvokli. Karantīnas zonās pastiprināti kontrolēs arī dzīvnieku transporta līdzekļu kustību.
Likvidētas visas cūkas, kas atradās novietnē, kur konstatēts ĀCM. Veikti novietnes dezinficēšanas pasākumi. PVD uzskata, ka piemājas saimniecības īpašnieki rīkojušies atbildīgi, viņi centušies ievērot biodrošības pasākumus. Kļūda acīmredzot bijusi - laukā pļautu zirņu izbrarošana mājas cūkām. Laukā varēja būt kādas slimas mežacūkas atstātas infekcijas pēdas.
(Pielikumā - PVD plakāts, izdots 2014.gadā, ar informāciju par pasākumiem ĀCM ierobežošanai. Karantīnas inficētā un riska teritorija neatbilst situācijai patlaban.)

Lasit talak

Mūsējie devušies un skolu jaunatnes Dziesmusvētkiem

08 jūlijs 2015

   7. jūlija pēcpusdienā ceļā uz Rīgu, uz XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem devās Ciblas novada folkloras kopas „Ilžeņa” un „Olūteņi”.
   „Ilžeņa” skatē ieguvusi I pakāpes diplomu un uz svētkiem dodas pilnā sastāvā – 18 skolēni un pedagoģe Dzintra Toporkova, līdzi brauc vēl 2 skolotājas. „Olūteņiem” ir II pakāpes diploms, svētku rīkotāji ir aicinājuši tikai 10 kopas dalībniekus (vecākā grupa), līdzi savējiem, protams, brauc arī Ināra Dovgiallo. Uz svētkiem devusies arī Sandra Beļavska, kas uzņēmusies koordinatora pienākumus.

Lasit talak

Tiek ierīkoti jauni celiņi pie Blontu dārziņa

06 jūlijs 2015

     Kopš jūnija sākuma rit darbi Blontu Pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārza) teritorijā. Te tiek ierīkoti jauni celiņi. Darbus finansē Ciblas novada pašvaldība.
     Maijā tika veikta cenu aptauja, kurā no 3 firmu piedāvājuma tika izvēlēts lētākais. Veco celiņu nojaukšanu un jaunu ierīkošanu uzticēja uzņēmumam no Ludzas – SIA „Dald”, kas par 10 414,57 (bez PVN) eiro apņēmās iegādāties materiālus un veikt darbus. Tiek laboti arī lieveņi, to ir samērā daudz, jo katrai grupiņai ir paredzēta avārijas izeja no telpām. Celiņi tiek ierīkoti, ievērojot visas prasības, ko valsts institūcijas izvirza pirmsskolas izglītības iestādēm.
     20. jūlijā dārziņš atsāk darbu pēc atvaļinājuma. Līdz šim datumam firma apņēmusies darbus pabeigt. Strādnieki ir čakli un meistarīgi. Nav šaubu – termiņš tiks ievērots.

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

23.06.2018 22.00 Līgo Zvirgzdenē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

20.06.2018 20.00 Komēdija "Krustmāte Jūle no Tūles" (Pušmucovas TN)

22.06.2018 15.00 Līgo Blontos

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo