Ciblas novads
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Vasarsvētkos – Sarkaņu draudzes svētki

10 maijs 2018

Katoļu baznīcās 20.maijā tiks svinēti Svētā Gara nosūtīšanas svētki jeb Vasarsvētki. Tie ir Sarkaņu draudzes svētki, kad svētceļnieki saplūst no Ludzas, Ciblas, Mērdzenes, Kārsavas, Rēzeknes, Stoļerovas kaimiņu draudzēm un citām tuvākām un tālākām vietām.

Pašreiz dievnamā turpinās remonts. Draudzes prāvests Andris JONĀNS informē, ka šī iemesla dēļ svētki notiks Sarkaņu baznīcas dārzā. Svētku laikā būs divi dievkalpojumi:

Sestdien, 19. maijā plkst. 18.00 – Vasarsvētku vigilija, Svēto Misi vadīs V.E. bīskaps Jānis Bulis.

Svētdien, 20. maijā, plkst. 12.00 – Vasarsvētku Svētā Mise.

 

Lasit talak

Kristieši Simtgadi sagaidīs svētceļojumā apkārt Latvijai

03 maijs 2018

Jau šo svētdien, 6. maijā no Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu bazilikas tiks uzsākts 100 dienu ilgs ekumēnisks svētceļojums apkārt Latvijai, kas tiek rīkots par godu Latvijas Valsts 100 gadu jubilejai. Svētceļojuma laikā plānots 100 dienās veikt kopumā apmēram 1886 km garu ceļu gar Latvijas robežu.

Posmā MĀRAS CEĻŠ (Aglona – Viļaka) iekļauts arī Ciblas novads:

15. maijā svētceļnieki plāno nosoļot no Zilupes līdz Krivandai Līdumnieku pagastā;

16. maijā – no Līdumniekiem līdz Blontiem;

17. maijā – no Blontiem līdz Kārsavai.

Lasit talak

Bērniem Blontos – Veselīga dzīvesveida dienas nometne

08 maijs 2018

Īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”, Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Madara” organizē Veselīga dzīvesveida dienas nometni bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem.

Periods: no 4. līdz 8. jūnijam.

Vieta: Blonti, pirmsskolas izglītības iestāde.

Dalības maksa: 0 eiro (projekta finansējums).

Pieteikties līdz š. g. 23. maijam, zvanot Guntai Stolerei (tālr. 29230090).

Lasit talak

Kultūras ministrija aicina Latgales reģiona iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriedē

10 maijs 2018

Kultūras ministrija aicina Latgales reģiona iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriedē par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna 2019. – 2020.gadam projektu, kas notiks 2018.gada 25.maijā plkst. 11.00 Preoļu NVO centra telpās (Kooperatīva iela 6, Preiļi).

Vēlamies informēt, ka Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.-2020.gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, kā arī nozares politikas nepārtrauktību un pēctecību.

Lasit talak

Pašvaldība ar projektiem attīsta novadu

06 maijs 2018

Ciblas novada pašvaldība aktīvi iesaistās dažādu projektu īstenošanā. Turklāt kopumā tie aptver dažādas jomas.
Jau otro gadu aktīvi īstenojam projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”. Tajā ir dažādas aktivitātes dažādām vecuma grupām. Nesen noslēdzās baseina apmeklējuma nodarbības abu novada vispārizglītojošo skolu grupām, saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju gan no bērniem, gan vecākiem un pedagogiem. Tuvākajā laikā tiks organizētas šādas aktivitātes: ekskursija senioriem un mazkustīga darba veicējiem; bērnu nometnes vasarā (šogad plānotas divas); Veselības dienas; psihologa lekcijas. Par katru aktivitāti informēsim laicīgi. 
Jau drīz sāksies Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves projekts. Plānots, ka jau maija vidū sāksies būvdarbi, un septembrī gan skolēni, gan pārējie interesenti varēs izmantot atjaunoto stadionu.

Lasit talak

Paziņojums par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

08 februāris 2018

Ciblas novada dome 2017. gada 23. novembrī pieņēma lēmumu Nr.15., 14 § „Par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Lasit talak

Meklējam jaunos talantus!

10 aprīlis 2018

Tiek organizēti Ciblas novada bērnu un jauniešu talantu svētki

„MŪSU TALANTI - 2018”.

Svētki notiks 12. maijā Ciblas Tautas namā.

 

Līdz 7. maijam pašvaldība gaidīs pieteikuma anketas no Ciblas novada bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri dzied, lasa dzeju, spēlē kādu mūzikas instrumentu, žonglē vai ir jebkāda cita veida talanta īpašnieki, kuru sniegumu iespējams atspoguļot koncertprogrammas priekšnesumā.

Pieteikuma anketas var saņemt pagastu tautas namos vai izdrukāt no Ciblas novada mājas lapas www.ciblasnovads.lv/.

Plašāka informācija par pieteikšanos svētkiem, to norisi, kā arī Pieteikuma anketa – Nolikumā.

Jauniešiem organizēti vairāki pasākumi

03 maijs 2018

Aprīlī Ciblas novadā notika vairāki jauniešiem organizēti pasākumi – pārsvarā sportiskas aktivitātes, kurās iesaistījās arī citu novadu pārstāvji. Par diviem pasākumiem informē Ciblas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Aldis Tihovskis.

5. aprīlī novada sporta hallē Felicianovā notika Jaunsargu telpu futbola sacensības "LIELDIENU KAUSS - 2018", ko organizēja Ciblas novada pašvaldība, CJC "IMPULSS" un biedrība "STRAUTS".

Lasit talak

Lielā Talka noslēgusies

28 aprīlis 2018

Sestdien, 28. aprīlī, Lielā Talka 2018 Ciblas novadā daudzās vietās pulcināja cilvēkus.

Talkas koordinators Aldis Tihovskis informē, ka Ciblas pagastā sakopšanas darbos piedalījās 78 talcinieki, Zvirgzdenes pagastā – 40, Līdumnieku pag. – 36, Blontu pag. – 24 un Pušmucovas pagastā 30 talcinieki.

Blontu pagastā lielākie uzkopšanas darbi tika organizēti Blontu ciematā un Skradeļu kapsētā. Ciblas pagastā jaunajai tūrisma sezonai tika sakārtota Eversmuižas dabas taka, kā arī Ciblas PII teritorija, ļaudis talkoja arī Ozupines ciemā un Felicianovā.  Līdumniekos tika sakopta Seimaņu dižakmens apkārtne. Pušmucovas pagastā Pušmucovas ciema teritorija un Mežernīku kapi. Visvairāk talku bija reģistrēts Zvirgzdenes pagastā – Lucmuižas ciemata teritorija un sešas kapsētas.

Pašvaldība maija sākumā Lielajā Talkā sarkanajos maisos savāktos atkritumus nogādās atkritumu poligonā „Križevņiki”.

Pateicamies visiem talciniekiem!

Attēlā: Talcinieku grupa Ciblas pagastā.

Afiša

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo