1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem

14 jūlijs 2015

No 14. augusta jaunie lauksaimnieki varēs pieteikties, lai saņemtu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai lopkopības nozarē.
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" notiks no 2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada 15. septembrim.

Lasit talak

Svētki vienoja novada iedzīvotājus

07 jūlijs 2015

Noslēgušies Ciblas novada svētki. Divas dienas no tiem bija veltīti sportam – futbola turnīram Pušmucovā (piedalījās 5 komandas) un volejbola turnīram Līdumniekos (6 komandas). Piektdien uz sacensībām peintbola laukumā pulcējās novada pašvaldības iestāžu darbinieki.
Notikumiem visbagātākā bija sestdiena – to varētu dēvēt arī par svinību dienu, kas sākās ar dievkalpojumu Pušmucovas katoļu baznīcā, to vadīja prāvests Antons Justs. Uz sv. Misi līdz ar draudzes ticīgajiem pulcējās domes un pagastu pārvalžu vadītāji, daļa no deputātiem un administrācijas personāla. Iespēju atbraukt ar pašvaldības autobusu no tālākiem ciemiem uz Pušmucovu izmantoja tikai daži. Tie, kas piedalījās sv. Misē, piedzīvoja aizkustinājuma pilnus brīžus. Noslēgumā nelielu koncertu sniedza Mērdzenes kora „Austra” dziedātājas un Pušmucovas folkloras kopas un vokālā ansambļa dalībnieki.

Lasit talak

Noteikta karantīna ap ĀCM skarto teritoriju

07 jūlijs 2015

Ar Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu nr.102 (05.07.2015) ir noteikta karantīna ar aizsardzības zonu (3 km ap Āfrikas cūku mēra skarto teritoriju) un noteikta karantīna ar uzraudzības zonu.
Karantīna ar aizsardzības zonu
Ciblas novadā: Ciblas pagasta teritorija uz Dienvidiem no autoceļa 511 un 508; Līdumnieku pagasta teritorija uz Dienvidrietumiem no autoceļa 508.
Ludzas novadā:Briģu pagasta teritorija uz Rietumiem no autoceļa 508; Isnaudas pagasta teritorija uz Austrumiem no autoceļa 506 un Ziemeļiem no dzelzceļa Maskava - Rīga.
Karantīna ar uzraudzības zonu
Ciblas novadā:Ciblas pagasta teritorija uz Ziemeļiem no autoceļa 511 un 508; Līdumnieku pagasta teritorija uz Ziemeļaustrumiem no autoceļa 508 un uz Dienvidiem no autoceļa Grunduļi – Gorki.
Ludzas novadā: Isnaudas pagasta teritorija uz Austrumiem no autoceļa P49 un Dienvidrietumiem no dzelzceļa Maskava - Rīga un autoceļa 506;Ņukšu pagasta teritorija uz Dienvidaustrumiem no autoceļa P49 un Zviergzdova – Raibakozi; Nirzas pagasta teritorija.
Zilupes novadā: Zaļesjes pagasta teritorija uz Ziemeļrietumiem no autoceļa Lauderi – Rakšina un Rietumiem no autoceļa A12.
Attachments:
Download this file (KARTE ācm Zonas.png)KARTE ācm Zonas.png

Āfrikas cūku mēri konstatē mājas cūkām Ciblas pagastā

06 jūlijs 2015

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka saņemto laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu 5 piemājas saimniecības novietnē esošajām cūkām Ciblas novada Ciblas pagastā. Lai arī saimniecībā tika ievēroti biodrošības pasākumi un saimnieki bija informēti par ĀCM, iespējamais inficēšanās cēlonis piemājas saimniecībā esošo mājas cūku saslimšanai ir svaigi pļautas zaļbarības izbarošana.
Nepilna kilometra attālumā no piemājas saimniecības, kur konstatēts ĀCM, pirms pāris dienām – 3.jūlija – ĀCM konstatēts vienai mežacūkai.
Pēc slimības atklāšanas piemājas saimniecība PVD, lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, ir uzsācis ĀCM apkarošanas pasākumu ieviešanu, nosakot karantīnas zonas.
Ap skarto novietni trīs kilometru rādiusā noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Šajās teritorijās pastiprināti  kontrolēs mājas un meža cūku veselības stāvokli. Karantīnas zonās pastiprināti kontrolēs arī dzīvnieku transporta līdzekļu kustību.
Likvidētas visas cūkas, kas atradās novietnē, kur konstatēts ĀCM. Veikti novietnes dezinficēšanas pasākumi. PVD uzskata, ka piemājas saimniecības īpašnieki rīkojušies atbildīgi, viņi centušies ievērot biodrošības pasākumus. Kļūda acīmredzot bijusi - laukā pļautu zirņu izbrarošana mājas cūkām. Laukā varēja būt kādas slimas mežacūkas atstātas infekcijas pēdas.
(Pielikumā - PVD plakāts, izdots 2014.gadā, ar informāciju par pasākumiem ĀCM ierobežošanai. Karantīnas inficētā un riska teritorija neatbilst situācijai patlaban.)

Lasit talak

Mūsējie devušies un skolu jaunatnes Dziesmusvētkiem

08 jūlijs 2015

   7. jūlija pēcpusdienā ceļā uz Rīgu, uz XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem devās Ciblas novada folkloras kopas „Ilžeņa” un „Olūteņi”.
   „Ilžeņa” skatē ieguvusi I pakāpes diplomu un uz svētkiem dodas pilnā sastāvā – 18 skolēni un pedagoģe Dzintra Toporkova, līdzi brauc vēl 2 skolotājas. „Olūteņiem” ir II pakāpes diploms, svētku rīkotāji ir aicinājuši tikai 10 kopas dalībniekus (vecākā grupa), līdzi savējiem, protams, brauc arī Ināra Dovgiallo. Uz svētkiem devusies arī Sandra Beļavska, kas uzņēmusies koordinatora pienākumus.

Lasit talak

Tiek ierīkoti jauni celiņi pie Blontu dārziņa

06 jūlijs 2015

     Kopš jūnija sākuma rit darbi Blontu Pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārza) teritorijā. Te tiek ierīkoti jauni celiņi. Darbus finansē Ciblas novada pašvaldība.
     Maijā tika veikta cenu aptauja, kurā no 3 firmu piedāvājuma tika izvēlēts lētākais. Veco celiņu nojaukšanu un jaunu ierīkošanu uzticēja uzņēmumam no Ludzas – SIA „Dald”, kas par 10 414,57 (bez PVN) eiro apņēmās iegādāties materiālus un veikt darbus. Tiek laboti arī lieveņi, to ir samērā daudz, jo katrai grupiņai ir paredzēta avārijas izeja no telpām. Celiņi tiek ierīkoti, ievērojot visas prasības, ko valsts institūcijas izvirza pirmsskolas izglītības iestādēm.
     20. jūlijā dārziņš atsāk darbu pēc atvaļinājuma. Līdz šim datumam firma apņēmusies darbus pabeigt. Strādnieki ir čakli un meistarīgi. Nav šaubu – termiņš tiks ievērots.

Noslēdzies konkurss "Ciblas novada sakoptākā sēta 2015"

06 jūlijs 2015

Noslēdzās pašvaldības konkurss „Ciblas novada sakoptākā sēta 2015”, kurā varēja piedalīties ciematos esošu māju un lauku sētu īpašnieki un arī uzņēmumi. Saulainajā 30. jūnija dienā konkursa komisija vērtēja 5 mājas un 1 zemnieku saimniecību.
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika vērtētas 3 lauku mājas. Komisijas augstāko vērtējumu un 1. vietu saņēma „Akmentiņi” Pušmucovas pagastā (īpašniece Irēna Ivanova), 2. vietu dala „Pūrmaļi” Blontu pagastā (īpašniece Ilze Kaniševska) un „Mārcīši” Pušmucovas pagastā (īpašniece Inga Jakovļeva).
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja” tika vērtētas 2 mājas, 1. vieta piešķirta mājai „Krupīši” Līdumniekos (īpašnieks Vairis Valters), 2. vieta - mājai „Tūjas” Ciblā (īpašniece Ineta Abricka).
Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” tika vērtēta zemnieku saimniecība „Granti” Zvirgzdenes pagastā (īpašnieks Ritvars Trons), kas saņēma Pateicību no pašvaldības par piedalīšanos.
Visi konkursa dalībnieki tika godināti Ciblas novada svētkos šo sestdien.
 

Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

06 jūlijs 2015

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Ja fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Veicot uzraudzības pasākumus, VID ir konstatējis, ka viens no izplatītākajiem fizisko personu veiktās saimnieciskās darbības veidiem ir tieši nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana, tostarp tos piedāvājot dažādos interneta portālos, piemēram, www.ss.lv, www.booking.com, www.zip.draugiem.lv, www.airbnb.com u.c.
Tādēļ VID aicina fiziskās personas pildīt savu nodokļa maksātāja pienākumu un, izpildoties saimnieciskās darbības reģistrēšanas nosacījumiem, reģistrēt saimniecisko darbību, deklarēt un nomaksāt nodokļus.

Konkursā piedalījās 5 mājas un 1 uzņēmums

01 jūlijs 2015

  Vēl aprīlī tika izsludināts Ciblas novada pašvaldības konkurss „Ciblas novada sakoptākā sēta 2015”, kurā varēja piedalīties ciematos esošu māju un lauku sētu īpašnieki (nomnieki, apsaimniekotāji) un uzņēmumi.
Saulainajā 30. jūnija dienā konkursa komisija vērtēja 5 mājas un vienu uzņēmumu.
   Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika vērtētas lauku mājas „Pūrmaļi” (Blontu pag., Ilze Kaniševska), „Mārcīši” (Pušmucovas pag., Inga Jakovļeva), „Akmentiņi” (Pušmucovas pag., Irēna Ivanova). Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja” tika vērtēti „Krupīši” (Līdumnieki, Vairis Valters) un „Tūjas” (Cibla, Ineta Abricka). Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” tika vērtēta zemnieku saimniecība „Granti” (Zvirgzdenes pag, Ritvars Trons). FOTO GALERIJA

Lasit talak

Afiša

27.09.2018 18.00 Saruna ar Anželiku Jurševicu

29.09.2018 XV Tautas muzikantu saiets (Pušmucovas TN)

TOPOŠO VECĀKU SKOLA (Pušmucovas TN)

VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo