1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Pievienosimies „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai”!

28 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 augusts 2015 12:32

Augusta beigās Ciblas bibliotēka ir saņēmusi jauno Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju. Par to informē bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne. Viņa aicina bērnus, jauniešus un vecākus apmeklēt bibliotēku un pievienoties lasītprieka kustībai!
2015. gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā" piedalās 680 bibliotēkas. No tām 38 ir latviešu centri visā pasaulē. Šobrīd plašs grāmatu ceļš ved no Gaismas pils uz skolām un bibliotēkām – "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2015. gada sezonas grāmatas, plakāti un bukleti ceļo pie lasītājiem.

Lasit talak

Izskanējuši tradicionālie Pilngadības svētki

27 augusts 2015

Jau otro gadu Pilngadības svētki rīkoti vienoti visiem novada jauniešiem. Ciblas novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 25 jaunieši, kas dzimuši 1997. gadā. Uz Pilngadības svētkiem Pušmucovas Tautas namā piektdienas, 21. augusta, vakarā ieradās 11 jaunieši.
Šos novada mēroga svētkus rīkoja Pušmucovas TN vadītāja Inta Domarka. Pilngadniekus ar laba vēlējumiem uzrunāja Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Koncertā priekšnesumus dāvāja mūzikas pedagoģes Ināras Dovgiallo sagatavotie solisti Madara, Dairis un Roberts no Pušmucovas, kā arī Līdumnieku meiteņu vokālais ansamblis un Valdis Naglis.
Pilngadniekus sveica radi un draugi.

Tiek izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums „Granti” Pušmucovas pagastā (karjers)

12 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 augusts 2015 11:37

 
Ciblas novada pašvaldība 2015. gada 22. septembrī plkst. 10:00 Ciblas novada pašvaldība ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Granti”, Pušmucovas pagastā, Ciblas novadā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 16,78 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 6890 003 0109, uz kura atrodas smilts - grants un smilts karjers ar 810,71 tūkst. m³ smilts - grants krāju un 790,04 tūkst m³ smilts krāju.
 
Izsoles sākumcena – 300 000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir EUR 30 000,00 ar norādi „„Granti” izsoles nodrošinājuma summa” un izsoles dalības maksa EUR 20,- ar norādi „„Granti” izsoles dalības maksa”. Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Ciblas novada pašvaldības AS „Citadele” kontā LV57PARX0012469710001. Nosolīto summu par Nekustamo īpašumu jāiemaksā pašvaldības kontā mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ciblas novada pašvaldības mājas lapā – www.ciblasnovads.lv, sadaļā Nolikumi, vai Ciblas novada pašvaldībā, adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā.
 
Pieteikumu reģistrācija tiek veikta līdz 2015. gada 21. septembrim plkst.15:00 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Ciblas novada pašvaldība ēkā, adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā.
 
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 65700844 vai 26869560.
 

Latvijas kino izlase pieejama arī Ciblas bibliotēkā

21 augusts 2015

Ciblas novada Ciblas bibliotēka ir saņēmusi Latvijas filmu izlases kolekciju ar 25 DVD diskiem.
Filmu kolekcija ir pieejama Ciblas bibliotēkā. Pēc pieprasījuma arī pārējās novada bibliotēkas var izmantot šo kolekciju pie sevis bibliotēkā, - stāsta bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE, piebilstot, ka filmas atļauts skatīties tikai uz vietas, bibliotēkas telpās.
Projektu “Latvijas filmu izlase”, atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, īstenojis Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu. Tapusi apjomīga filmu kolekcija DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi. Filmu nozares ekspertu grupas diskusiju rezultātā izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas), grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un mūsdienas. Izlases 25 DVD diskiem komplektā sagatavots arī izsmeļošs informatīvi izglītojošs bilingvāls katalogs (latviešu un angļu valodā) par visām filmām un to autoriem.

Lasit talak

Novada ceļu rekonstrukcijas darbiem pieejamā kvota – 0,71 miljons euro

19 augusts 2015

Kā ziņo Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedze Sproģe, 18. augustā Ministru kabinets apstiprināja MK noteikumus "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā", kas stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” (apmēram 2 nedēļu laikā).
Ciblas novada apstiprinātā kvota ir 0,71 miljons euro. Tas nozīmē, ka šobrīd norit aktīvs darbs gan pie tehniskās dokumentācijas izstrādes, gan Attīstības programmas papildināšanas, lai jau pavasarī var sākt reālus ceļu rekonstrukcijas darbus.
Informē Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Makulatūras vākšanas akcija turpinās!

17 augusts 2015

Vēl līdz septembrim piecas Ciblas novada bibliotēkas (Pušmucovas, Felicianovas, Ciblas, Zvirgzdenes un Līdumnieku pagasta bibliotēka) rīko makulatūras vākšanas akciju, aicinot arī iedzīvotājus iesaistīties. Makulatūru var nodot nosauktajās vietējās bibliotēkās, no kurienes to pārstrādei savāks SIA "Līgatnes papīrs".
Pušmucovas bibliotēkā makulatūras vākšanai ir atvēlēta viena no telpām pagasta pārvaldes ēkā. Bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča ir gandarīta, ka iedzīvotāji samērā aktīvi iesaistījušies makulatūras vākšanas akcijā, pat mudina viens otru izmatot šo iespēju. Piemēram, Vineta Čiževska no Mežerniekiem pirmā atsaucās aicinājumam „Ciblas Novada Ziņās” un vēl iesaistīja arī kaimiņienes Antoņinu Tripāni un Ilgu Gradi. Makulatūru ir nodevuši un turpina nodot Liene Cimbaļuka (pastniece), Marina Barkāne (l/s konsultante), Ludmila Božinska, Tatjana Jakovļeva, Aldis Pirags, Inta Piraga un arī Pušmucovas pamatskola (bijusī direktores vietniece Leonīda Puļa).

Lasit talak

Oktobrī notiks dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki

14 augusts 2015

17. oktobrī Blontu Tautas namā notiks Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki.
Svētkos ģimenes tiks aicinātas izpildīt programmu, kas sastāvēs no divām brīvas izvēles dziesmām vai brīvas izvēles skaņdarbiem, vai vienas dziesmas un viena skaņdarba. Būs iespēja izmantot gan visa veida mūzikas instrumentus, gan arī fonogrammas pavadījumu.
Ģimeni var pārstāvēt vismaz divi cilvēki, tie var būt: vecāki, bērni, brāļi, māsas, brālēni, māsīcas, vecvecāki.
Lai piedalītos svētkos, ģimenēm līdz š.g. 2. oktobrim jāaizpilda anketas (skat. Pielikumā) un jānodod tās Blontu TN vai sava pagasta Tautas nama vadītājai. Iespējams iesniegt pa pastu (adrese: Blontu TN, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706) un arī elektroniski (e-pasta adreses: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).
Pēc pieteikumu anketu saņemšanas ar katru ģimeni tiks saskaņots mēģinājumu laiks.
Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 28381416 (Blontu TN vadītāja Jana Barkāne) un t.29285284 (Kultūras darba koordinatore Sandra Beļavska).

Tiek apzināti pretendenti ēkas nojaukšanai Felicianovā

05 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 augusts 2015 21:39

Ciblas novada pašvaldība izsludina cenu aptauju un veic iespējamo pretendentu apzināšanu ēkas nojaukšanai (daudzdzīvokļu trīsstāvu ēka ar pagrabu zem ēkas daļas) ciemā Felicianova, Ciblas pagastā, Ciblas novadā.
Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai personīgi Ciblas novada pašvaldībā līdz 2015. gada 8. septembrim, plkst.14.00. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti. Piedāvājumam ir divas sastāvdaļas: 1) Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai cenu aptaujā; 2) Finanšu piedāvājums. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.
Pretendentu atlasei izvirzītas zināmas prasības (skat. Pielikumu).
Ir izstrādāta Veidne pretendenta pieteikumam (skat. Pielikumu).

Līdumniekos – jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai

17 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 augusts 2015 13:28

   Augustā īstenots vēl viens jauniešu grupas projekts, kas tika atbalstīts Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā „Jaunieši novadam 2015”.
   Ir īstenots projekts „Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos” – ir uzstādīta smilšu kaste, iegādāts nūjošanas inventārs.
   Projekta veicējs – Ēriks Pavlovs. Projekta budžets – 400 euro.

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo