1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Sagatavoti jauni pašvaldības dzīvokļu īres līgumi

10 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība organizē pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumu un līgumu par komunālajiem pakalpojumiem pārslēgšanu. Personas, kas īrē no pašvaldības dzīvokļus, tiek aicinātas ierasties pagastu pārvaldēs, lai parakstītu jaunos līgumus.

Šajos jaunajos līgumos nav mainīti nosacījumi par cenām un maksāšanas kārtību, bet veiktas nepieciešamās juridiskās izmaiņas, lai tie atbilstu likumu un Ministru kabineta noteikumu aktuālajām prasībām. Kā zināms, dzīvokļu īres līgumi un līgumi par komunālajiem pakalpojumiem ar Ciblas novada iedzīvotājiem slēgti pirms daudziem gadiem, tie ir juridiski novecojuši.

Pašvaldība aicina personas, kas īrē dzīvokļus, līdz 2017. gada 15. decembrim griezties pagastu pārvaldēs un parakstīt jaunos līgumus.

Lasit talak

Sacensību „OSOKA - 2017” lielākā līdaka – 1,5 kg smaga

10 novembris 2017

Kā jau makšķernieki runā, laba cope bija vakar un būs rīt… Tā bija arī makšķernieku sacensībās ''OSOKA - 2017'', kas 4. novembrī notika Līdumnieku pagasta Kurjanovas ezerā.

Jau no plkst. 7:30 noteiktā pulcēšanās vietā sanāca sacensību dalībnieki, kā vienmēr izrunāja jaunus un vecus makšķernieku notikumus. Šoreiz sacensībās piedalījās 21 makšķernieks no Ciblas, Felicianovas, Zvirgzdenes, Līdumniekiem, Franapoles, Blontiem, Pušmucovas, Salnavas un Mērdzenes. Jaunākie sacensību dalībnieki bija divi 18-gadīgi jaunieši Edijs un Gints, bet vecākais bija Jevģenijs Laizāns.

Lasit talak

Tautas tērpi – deviņiem novada amatierkolektīviem

09 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība veiksmīgi īstenojusi LEADER projektu Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”.

Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 38430,58 eiro. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – 34587,50 eiro apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 10 % jeb 3843,08 eiro.

Projekta ietvaros tika pagatavoti tērpu komplekti deviņiem novada amatierkolektīviem: Zvirgzdenes kapelai, folkloras kopai „Saime”, etnogrāfiskajam ansamblim „Olūti”, jauniešu deju kolektīvam „Māra”, sieviešu deju kopai „Kaprīzes”, deju kopai „EversS”, bērnu deju kolektīvam „Kamolītis”, Blontu folkloras kopai „Madara”, Pušmucovas bērnu deju kolektīvam.

Lasit talak

Ciblas bibliotēka nodod makulatūru

09 novembris 2017

Ciblas bibliotēka piedalījās SIA „Līgatnes papīrs” rīkotajā makulatūras savākšanas akcijā, nododot makulatūru otrreizējai pārstrādei. Tā ir iespēja bibliotēkām, muzejiem un arhīviem no visas Latvijas, bez maksas nodot uzkrāto makulatūru – no aprites izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, avīzes, bukletus un cita veida makulatūru. Minimālais nodošanas makulatūras apjoms, lai SIA „ Līgatnes papīrs” kurjers ierastos pēc makulatūras, bija 600 kg.

9. novembrī bibliotēka SIA „Līgatnes papīrs” kurjeram nodeva savāktos 1136.75 kg makulatūras. Savākt nepieciešamo daudzumu un vēl ar uzviju, palīdzēja atsaucīgi vietējie iedzīvotāji un bibliotēkas lasītāji.

Lasit talak

Tuvojas 15. novembris – NĪN nomaksas termiņš

02 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka pēdējais 2017. gada nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ceturkšņa nomaksas termiņš ir 15. novembris, un iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa maksājumiem.

Ja NĪN netiek nomaksāts noteiktā termiņā, tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Jau tagad nokavējuma nauda tiek rēķināta par summām, kas nav nomaksātas līdz iepriekšējam termiņam. NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi bija noteikti 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.

Lasit talak

Tēvzemes nedēļas pasākumi Ciblas vidusskolā

10 novembris 2017

Šonedēļ Ciblas vidusskolā notiek vairāki Tēvzemes nedēļas pasākumi.

Kulminācija – ceturtdien, 16. novembrī, plkst. 13.45, kad skolas zālē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

13. - 17. novembris – zīmējumu izstāde „Ziedi Latvijai” (1.-9. kl.)

Lasit talak

Jauns erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās

03 novembris 2017

Šī gada novembrī Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākas erudīcijas konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”

Konkurss ir veltīts Latvijas simtgadei un tas notiks trijās tematiskās kārtās - “Latvijas simtgade. Notikumi”, “Latvijas simtgade. Vietas” un “Latvijas simtgade. Cilvēki”. Tas noslēgsies 2018. gada 23. novembrī.

No šī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa pirmā kārta “Latvijas simtgade. Notikumi”, kuras laikā aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem.

Lasit talak

Pieaugušo izglītības projekts aicina mācīties

11 oktobris 2017

Ludzas novada pašvaldība ir starp tām 64 Latvijas pašvaldībām, kurās ar šī gada 5. oktobri tika uzsākta pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana. Šī ES fondu projekta ietvaros ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējuma palīdzību. Pirmā pieteikšanās mācībām izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Tās ir: būvniecība; IKT, elektronikas nozare; kokapstrāde; metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Lasit talak

200 eiro līdzfinansējums – Likteņdārza veidošanai

31 oktobris 2017

Izskatot Kokneses fonda lūgumu, Ciblas novada pašvaldības domes sēdē š.g. 25. oktobrī nolemts piešķirt no Ciblas novada pašvaldības budžeta 200 eiro lielu līdzfinansējumu Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai.

2015. gadā uzsākts uzbērt 12,5 metru augstu kalnu, kam nepieciešams 169 160 m3 dažādas struktūras grunts. Lai sagādātu atlikušo grunts daudzumu, šogad Latvijas Pašvaldību savienības kongresā Kokneses fonds vērsās pie Latvijas pašvaldībām ar aicinājumu piedalīties materiāla sagādē, atvedot vismaz vienu kravu (14 m3) jebkuras grunts. Jau vairāk nekā trešā daļa pašvaldību ir atbalstījušas šo iniciatīvu un devušas savu ieguldījumu Likteņdārza īstenošanā.

Lasit talak

Afiša

04.05.2018 19.00 koncerts "Šūpulī ierakstīts mūžs"

23.04.2018 16.00 Lekcija par reproduktīvās sistēmas veselību. (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo