1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Radošā darbnīca „Lieldienu zaķis” darbojās Pušmucovā

31 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 aprīlis 2015 08:34

30. martā Ciblas novada jaunieši varēja ciemoties Pušmucovas TN un piedalīties radošajā darbnīcā "Lieldienu zaķis". Līdz vēlam vakaram jaunieši līmēja un krāsoja papīra zaķus un apsveikuma kartiņas.

Liels paldies Pušmucovas TN vadītājai Intai Domarkai par siltajām telpām (todien laukā bija liels vējš ar slapju sniegu) - Tautas namā varēja ļoti labi un radoši strādāt.

Lasit talak

Līdumniekos satikām savus meistarus

30 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 13 jūlijs 2015 12:50

28. martā Līdumniekos notika Latvijas mēroga pasākums „Satiec savu meistaru! 2015”. Valstī kopumā triju dienu laikā savus meistarus bija iespējams satiks vairāk kā 170 vietās.
Ciblas novada biedrība Darba un kultūras centrs Līdumnieki bija sarīkojusi lieliskus svētkus, uz kuriem pulcējās ap 150 interesenti.
Visu pēcdienu biedrības namā varējām satikt vairākus meistarus, kuri savās darbnīcās mācīja sava aroda gudrības un arī muzicēšanu. Interese bija par visu: par keramiķa Evalda Vasiļevska ripu, par kalēja Jāņa Ļubkas meistardarbiem, par „Ilžas” muzicēšanas prasmi, par mājražotājas Ināras Miezītes konfektēm, kā arī par vietējo rokdarbnieču darinājumiem. FOTO GALERIJA.
Sarīkojums sākās ar iepazīšanos. Meistaru vārdā runāja Evalds Vasiļevskis, kurš Līdumniekos darbojas jau ceturto reizi. Viņam ceļš no Kaunatas pagasta nav tāls, lai satiktu aktīvos biedrības jeb kā viņš izteicās „kopienas” cilvēkus. Vasiļevskis izteica visdziļāko cieņu kopienai par ciema labiekārtošanu un par jaunās paaudzes apgaismošanu. Biedrībai keramiķis dāvāja noderīgu māla podu, kurā var glabāt pašu pļavās tējai vāktas zāles.
Gandrīz triju stundu garumā apmeklētāji pulcējās te pie viena, te otra meistara. Paši iemēģinājām gan mūzikas instrumentus, gan konfekšu gatavošanu un citas prasmes. Nobeigumā biedrība Darba un kultūras centrs Līdumnieki visus cienāja ar gardu zupu.
Šonedēļ sižetu par meistaru svētkiem Līdumniekos demonstrēs Latgales TV.
Ieskatam – fotoreportāža (daļu no fotogrāfijām publicēšanai atvēlējis Ilmārs Bērziņš).
Fotogrāfijas skatāmas arī: http://failiem.lv/u/zeztfme

Ir uzsākti būvdarbi Ciblas vidusskolas ēkā

27 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 30 marts 2015 11:49

Pavasara brīvlaiks Ciblas vidusskolā bija intensīva darba nedēļa, jo sākās skolas ēkas renovācijas darbi.

Ciblas novada pašvaldībā tiek īstenots projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ciblas vidusskolā” (Projekta Nr. KPFI-15.4/61.).

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Kopējās izmaksas – ap 330 tūkst. eiro, novada pašvaldības līdzfinansējums – 80 tūkstoši eiro.

Lasit talak

Ziedosim Andra Haritonova ārstēšanai!

26 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 marts 2015 14:10

Pušmucovietim Andrim HARITONOVAM, 1. grupas invalīdam, steidzami nepieciešama plaušu operācija. Tā tiks veikta Vācijā. Valsts piešķīrusi 42 000 eiro. Nepieciešami vēl 10 tūkst. eiro.
Tiekam aicināti palīdzēt savam novadniekam, ziedojot naudu.
To iespējams veikt pašvaldības iestādēs, kur izvietotas ziedojumu kastītes: Pušmucovas pagasta pārvaldē (kasē) un Blontu bibliotēkā.
Ziedojumu var arī pārskaitīt uz bankas kontu: LV52UNLA0050012749110. Saņēmējs: Andris Haritonovs. P.k. 310391-12811.
Andris ir jauns puisis, viņa slimība sākās vēl tad, kad viņš mācījās Pušmucovas pamatskolā.
Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot Andra māsai Kristīnei pa tālruni 29654437.
Ziedosim, cik katrs spējam! Vismazākā summa ir ļoti vērtīga un nozīmīga!

Kūlas dedzināšana ir likumpārkāpums

20 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 marts 2015 14:10

Ik dienu šajā saulainajā laikā Latvijā tiek dzēsti 150 – 200 kūlas ugunsgrēki. Tajos nopostītas materiālās un dabas vērtības.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un administratīvi sodāma.

Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību.Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas, un cieš vai pat iet bojā cilvēki. Maldīgs ir cilvēku priekšstats par to, ka nekas nenotiks, jo ugunsgrēks tiek kontrolēts. Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu ietekmē degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām utt..

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK).

Lasit talak

Ciblā pavasaris jau atnests!

13 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 23 marts 2015 15:28

12. martā Ciblas ciema teritorijā notika skrējiens ar uzdevumiem "Pakaļ pavasarim", ko organizēja Ciblas novada jauniešu centrs. Tā vadītājs Aldis TIHOVSKIS informē, ka pasākumā piedalījās sešas komandas (1 no Ludzas un 5 no Ciblas novada).
Pasākums noritēja lieliskā noskaņā. Jautri bija kā sacensību dalībniekiem, tā arī ciblāniešiem. Daži Ciblas ciemata iedzīvotāji brīnījās – sak, kas nu tagad ir noticis, ka jaunieši skrien puķainos šortos ar lielu cepuri un maisu rokās (varbūt tas ir jaunākais modes kliedziens vai arī jaunieši kaut ko ir nočiepuši?). Bet viss notika stingri pēc sacensību nolikuma – arī puķainie šorti, kas bija uzģērbti uz biksēm. Maisu stiepa komandas spēcīgākais skrējējs, jo maisā bija PAVASARIS.
FOTO GALERIJA.

Lasit talak

Blontu PII bērni iepriecina savus vecvecākus

13 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 14 marts 2015 06:21

12. martā Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē bija sarīkoti svētki vecvecākiem. Koncertu ievadīja un noslēdza audzinātāju priekšnesumi. Arī skatītājiem bija iespēja iesaistīties gan rotaļās, gan muzikālos konkursos ar balvām. Visu grupiņu bērni bija iesaistīti koncertā – dejoja, dziedāja, deklamēja.

Vecākās grupiņas bērni izspēlēja humoristisku skeču, atainojot savas vecmāmiņas un vectētiņus. Noslēgumā – savdabīga „modes skate”, kurā tika demonstrēti no dažādiem palīgmateriāliem darināti tērpi (paldies vecākiem, kuri ziedoja šim darbam savu laiku un prasmes!)

Fotogrāfijas var apskatīt fotogalerijās.

Lasit talak

Satiksmes ierobežojumi uz Ciblas novada autoceļiem

04 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 29 marts 2015 19:20

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties uz MK 15.12.1998. noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, ņemot vērā pavasara šķīdoņa laiku, kā arī, lai novērstu autoceļu bojājumus.

Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Ciblas novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Valsts policiju. Sīkāka informācija pieejama pa tālr. 65700844.

No 2015. gada 2. marta pakāpeniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 5 t”, uz šādiem Ciblas novada pašvaldības autoceļiem:

Lasit talak

Aicinām būt vērīgiem un ziņot par senkapu postītājiem

10 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 marts 2015 13:16

Šī gada janvārī Latgalē tika izpostīti senkapi Šķilbēnu, Medņevas, Kaunatas un Stoļerovas pagastā. Četros postītajos kapulaukos atrakti un izlaupīti vairāk kā 400 apbedījumi. Pašlaik Valsts policija veic notikušā izmeklēšanu, ir uzsākti kriminālprocesi, jo par valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu iznīcināšanu un bojāšanu likumdošanā ir paredzēta kriminālatbildība un kultūrvēsturiskai videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšana.

Nesen Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) Latgales reģionālajā nodaļā ir saņemta satraucoša informācija par to, ka līdzīgas darbības tiks turpinātas vai jau notikušas Ludzas un Rēzeknes novadā.

Lasit talak

Afiša

26.11.2018 14.00 Lekcija "Depresija" (Ciblas vidusskola)

15.11.2018 18.00 "Manas mājas ir mana laime" (Ciblas TN)

09.11.2018 11.00 Izstāde "SKAISTA MANA TĒVA SĒTA" (Pušmucovas TN)

28.11.2018 15.30 Brīvs no atkarībām (Pušmucovas pamatskolā)

16.11.2018 19.00 Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros! (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo