1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

PAZIŅOJUMS

27 janvāris 2015

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma par derīgo izrakteņu ieguvi atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā Mērdzenes pagastāsabiedrisko apspriešanu.

PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 9.novembra lēmuma Nr.539 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguvei atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā, Mērdzenes pagastā .

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „SUENO R” (reģistrācijas Nr.42403028824, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 149 – 5, Rēzekne, LV – 4601)

Plānota dolomīta un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, nekustamajā īpašumā “Vasariņas”, kas sastāv no trijiem zemes gabaliem, Kārsavas novada Mērdzenes pagastā.

Lasit talak

Biedrība „Strauts” ir saņēmusi finansējumu projektam

27 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 janvāris 2015 12:29

biedr projekti

Biedrība „Strauts” ir saņēmusi finansējumu projektam

Biedrība „Strauts” informē, ka tika iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana”.

Biedrība „Strauts” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Biedrība īstenos projektu „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”. Kopējais projekta finansējums ir EUR 4452,30. Īstenošanas termiņš – 2015.gada 1.jūnijs.

                                               Biedrības „Strauts” valdes locekle S.Leščinska

Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS)

15 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 februāris 2015 22:11

ldc-elektroniska-ievade-0 1421303045 0-page-001

 

Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām

08 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 janvāris 2015 13:34

Ministru kabineta noteikumi Nr.898
Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 30.§)


Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām


Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 121.pantu

1. Noteikumi nosaka nostiprinājuma lūguma formas un nostiprinājuma lūguma veidlapu paraugus.
2. Nostiprinājuma lūdzējs nostiprinājuma lūgumu iesniedz rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļā, lai ierakstītu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu un nostiprinātu, grozītu vai dzēstu ar to saistītās tiesības.
(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.820)

3. Ir šādas nostiprinājuma lūguma formas:
3.1. nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrā­matā (1.pielikums);
3.2. nostiprinājuma lūgums tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai (2.pieli­kums);
3.3. nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai (3.pielikums);
3.4. nostiprinājuma lūgums hipotēkas nostiprināšanai (4.pielikums);
3.5. nostiprinājuma lūgums nekustamo īpašumu savienošanai (5.pieli­kums);
3.6. nostiprinājuma lūgums kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai (6.pielikums);
3.7. nostiprinājuma lūgums īres vai nomas tiesības nostiprināšanai (7. pielikums);
3.8. nostiprinājuma lūgums atzīmes ierakstīšanai (8. pielikums).

Lasit talak

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas Ludzas Klientu apkalpošanas centrs informē

07 janvāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 janvāris 2015 14:41

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas Ludzas Klientu apkalpošanas centrs informē, ka no 2015.gada 1.janvāra tiek noteikti sekojoši klientu klātienes apkalpošanas laiki:

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas Ludzas klientu apkalpošanas centrs

Klientu klātienes apkalpošanas laiki

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

08:30 - 18:00

08:30 - 17:00

08:30 - 15:00

Lūdzam, informēt Jūsu novadā dzīvojošos iedzīvotājus.

VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas

Ludzas klientu apkalpošanas centrs

Raiņa ielā 16, Ludzā

t.65707432  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Novada ģimenes iededz Ziemassvētku eglīti

29 decembris 2014

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 decembris 2014 11:02

18.decembrī Blontos, pie Ciblas novada domes ēkas, novada aktīvākās, sabiedriskākās, atsaucīgākās ģimenes, kurās aug talantīgi bērni, kas dzied, dejo, sporto, labi mācās, ir aktīvi un radoši, kopā ar novada domes priekšsēdētāju Juri Dombrovski, iededza Ziemassvētku eglīti.

     Turpinājumā domes zālē visi tika iepazīstināti ar katru ģimeni, kura saņēma dāvaniņu un klātesošiem dāvāja dziesmas, dzeju un laba vēlējumus Jaunā gadā.

   Pasākumā uzstājās Blontu bērnu vokālais ansamblis, vad.Jana Barkāne, un noslēgumā, kopā ar Rūķi (Anita Grahoļska), visi iesaistījās rotaļās un cienājās ar svētku torti.

Paldies novada ģimenēm par atsaucību!

FOTOGALERIJU VAR APSKATĪT ŠEIT.

Adventes koncerti

29 decembris 2014

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 decembris 2014 10:20

DSC 0185 1Pēc Janas Barkānes iniciatīvas apvienojās četri kolektīvi: Blontu TN „Lāses” un „Lāsītes” /vad. J.Barkāne/, Ludzas TN ”Iedvesma” /vad. S.Paškeviča/ un Istalsnas „ Reimari” /vad. I. Bogomols/ un sniedza divus koncertus. Otrajā adventē kolektīvi savas dziesmas dziedāja Blontu TN, bet ceturtajā – Ņukšu TN, kur visus dalībniekus ļoti sirsnīgi sagaidīja TN vadītāja Aija Lipovska. Adventes laiks tas ir gaidīšanas un cerību pilns laiks, koncerta mērķis bija radīt svētku noskaņojumu un dāvāt to arī citiem. Ansambļu izpildījumā skanēja dziesmas, kas spēja aizkustināt katra skatītāja sirdi un aizdomāties par saviem tuvākajiem un līdzcilvēkiem.

Rakstu sagatavoja Marina Barkāne

CIBLAS NOVADA GADA CILVĒKS 2013

29 decembris 2014

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 decembris 2014 10:27

DSC 3594

Nomināciju ieguvēji. No kreisās puses:

"GADA JAUNIETIS" - sabiedriski aktīva jauniete, deju kopas "EversS" vadītāja ANDA SPRŪŽA

"MŪŽA IEGULDĪJUMS" - Ciblas vidusskolas ilggadējā skolotāja, novadpētniece MALVĪNE LOCE

"GADA CILVĒKS" - Pušmucovas pamatskolas skolotāja, folkloras kopu "Olūti" un "Olūteņi" vadītāja, ērģelniece INĀRA DOVGIALLO

Valsts nodrošināts atbalsts juridiskos jautājumos

17 decembris 2014

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 decembris 2014 09:50

Valsts nodrošināts atbalsts

logo juridiskie pakJuridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem, skaidrojot bezmaksas juridiskās palīdzības un kompensācijas cietušajiem saņemšanas kārtību.

Lasit talak

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo