1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Pušmucovā tiek ierīkots bērnu rotaļu laukums

01 jūnijs 2017

Ciblas novada pašvaldība ir uzsākusi apstiprinātā LEADER projekta "Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā"realizāciju.
Projekts Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000003 jāīsteno līdz 2017. gada 6. novembrim.Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 14759,58 eiro. Projekta īstenošanas gadījumā Ciblas novada pašvaldība varēs saņemt publisko finansējumu 13283,60 eiro apmērā.
Šobrīd notiek teritorijas sagatavošana konstrukciju uzstādīšanai. Tiek vestas smiltis, un tās tiks izlīdzinātas, nodrošinot laukuma seguma izveidi. Ir pasūtītas konstrukcijas SIA „MK dizains” un notiek to izgatavošana.

Lasit talak

Ciblas novadā samērā augsta vēlētāju aktivitāte

01 jūnijs 2017

Pašvaldību vēlēšanu pirmajā balsošanas dienā 31.maijā Ciblas novadā nobalsojuši 50 vēlētāji – 2,22 % no visiem balsstiesīgajiem (2256 pilsoņi).
Vislielākā aktivitāte bija vērojama Zvirgzdenē un Ciblā – attiecīgi 16 vēlētāji (2,58 % no 621 balsstiesīgā) un 15 vēlētāji (2,43% no 617 balsstiesīgajiem). Arī pārējos vēlēšanu iecirkņos pilsoņi ir izmantojuši tiesības balsot pirms 3. jūnija: Blontos – 7 (2,2% no 318 balsstiesīgajiem), Līdumniekos – 5 (2,04% no 245 balsstiesīgajiem) un Pušmucovā – 7 (1,54 % no 455 balsstiesīgajiem).

Lasit talak

Klāt pašvaldību vēlēšanas

30 maijs 2017

3. jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Ciblas novada vēlēšanu komisija informē, ka ir iespēja nobalsot iepriekš un ka jau tagad var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja vēlētājs atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
PAŠVALDĪBAS AUTOBUSI – LĪDZ IECIRKŅIEM
Ciblas novada teritorijā ir 5 vēlēšanu iecirkņi: Blontos, Ciblā, Līdumniekos, Pušmucovā un Zvirgzdenē. Uz dažiem no tiem vēlēšanu dienā – 3. jūnijā – vēlētāji varēs aizbraukt arī ar pašvaldības autobusiem.

Lasit talak

Uz Ciblas novada pašvaldības deputāta amatu kandidē 42 personas

25 aprīlis 2017

Ciblas novada pašvaldības vēlēšanām iesniegti 4 deputātu kandidātu saraksti, kuros ierakstīti 42 kandidāti. Vēlēšanās 3. jūnijā tautai būs jāievēl 9 deputāti. Katrā sarakstā varēja iekļaut 12 kandidātus. Maksimāli iespējamo kandidātu skaitu ir pieteikuši 3 saraksti.
Publicējam iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus, minot katra kandidāta darbavietu (daļai ir vairākas darbavietas vai amati, bet rakstām tikai pirmo, kas uzrādīts).

Lasit talak

Skolēnu darbs

24 maijs 2017

Aktualitātes skolēnu nodarbināšanā
Informējam, ka noteiktajā laikā, līdz 19.05.2017, pašvaldībā ir saņemti 10 pieteikumi no skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras brīvlaikā. Četras darbavietas nodrošina pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli. Jauniešu nodarbināšanai bija iespēja pieteikties arī uzņēmējiem. Esam saņēmuši vienu pieteikumu no biedrības "Darba un kultūras centrs Līdumnieki", kas vēlas piedāvāt darbu 4 skolēniem.
Pašvaldībā izveidotā komisija ir izvērtējusi saņemtās anketas un sarindojusi skolēnus pa pagastiem sekojoši:
Ciblas pagasts: 1.Karīna Čubreviča, 2.Leons Rivčs, 3.Diāna Jegorova, 4.Izabella Stelikova, 5.Vadims Šendo, 6.Linards Sadovskis.
Blontu pagasts: 1.Ketrīna Gadžili, 2.Raivis Rudzišs.
Pušmucovas pagasts: 1.Andis Rimicāns, 2.Roberts Dovgiallo.
Neviens skolēns vasaras darbam nav pieteicies Līdumnieku un Zvirgzdenes pagastos.
Pašvaldībā sadarbībā ar NVA strādās (pirmie rindas kārtībā) pa vienam bērnam no Blontiem un Pušmucovas un divi bērni no Ciblas. Pārējiem darbs tiks piedāvāts pie uzņēmēja, kas ir iesniedzis pieteikumu.

Novada bērnudārzos skolai sagatavoti 18 audzēkņi

30 maijs 2017

 

     Vasara Ciblas novadā sākas ar izlaidumiem pirmsskolas izglītības iestādēs. Abos dārziņos kopumā 18 bērni ir sagatavoti mācībām skolā.
     26. maijā Ciblas Pirmsskolas izglītības iestādē notika izlaidums (fotogrāfijā). Mācībām skolā šajā izglītības iestādē ir sagatavoti 9 bērni – pamatā Ciblas novada iedzīvotāji. Pedagoģes: Dita Miklucāne un Rita Kozlovska. Lielākā daļa no bērniem mācības turpinās vietējā Ciblas vidusskolā.
     Savukārt šo piektdien, 2. jūnijā, izlaidums notiks Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē. Šo dārziņu absolvē 9 bērni, viņus skolas gaitām ir sagatavojusi pedagoģe Anita Grahoļska. 3 no audzēkņiem dzīvo Blontu, 3 – Pušmucovas, 2 – Zvirgzdenes pagastā un 1 meitene – Ludzā. Lielākā daļa no šiem bērniem mācības turpinās Pušmucovas pamatskolā.

Lasit talak

Nevar atrast būvfirmu 3 km ceļa posma remontam

30 maijs 2017

     Ciblas novada pašvaldības Autoceļu uzraugs Mārīte Romanovska informē, ka neizdodas atrast būvniekus, kuri vēlētos veikt pašvaldības autoceļa Nr. C 11 Lineja – Klešniki – Vjaromi - Dubrovka klātnes atjaunošanu.
     M. Romanovskainformē, ka pašvaldības divas reizes izsludināja iepirkumu. Diemžēl nesekmīgi – neviens būvnieks nav atsaucies.
     Doma ir atjaunot 3 km virsmas segumu minētajam ceļam, jo tas ir izputējis un nav greiderējams. Jau pašreiz ar greideri tiek skarti ceļa pamatnes akmeņi.

Lasit talak

Sešu novadu jaunsargi Ciblā sacentās volejbola laukumos

01 jūnijs 2017

Šogad pirmo reizi tika organizētas pludmales volejbola sacensības jaunsargiem. Sacensības notika Ciblā – uz IK''Lanas 777'' volejbola laukumiem (peintbola laukuma teritorijā). Šogad jaunsargi ieradās no sešiem novadiem: Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Baltinavas, Rugāju un Tilžas.
Par sacensībām raksta jaunsargu instruktors Ivars NOVOŽILOVS:

Lasit talak

DKC „Līdumnieki” saņem atbalstu kultūras projekta īstenošanai

01 jūnijs 2017

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, turpinot aktivitātes Ciblas novada kultūrvēsturiskās vides un kultūrmantojuma apzināšanā un saglabāšanā, piedalījās Latgales reģiona attīstības aģentūras izsludinātajā Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017” projektu konkursā.
 

Lasit talak

Afiša

Aicinām novada vecākā gadagājuma iedzīvotājus uz atpūtas vakaru!

7. oktobrī plkst.14.00 Ciblas Tautas namā notiks atpūtas vakars Ciblas novada senioriem “Virši iezied atvasaru”.

Uz pasākumu pašvaldība aicina vecākā gadagājuma iedzīvotājus no visiem novada pagastiem. Pašdarbības kolektīvi sniegs koncertu. Būs iespēja satikt draugus un kopīgi atpūsties – padziedāt, padejot, ja būs vēlēšanās. Lai būtu omulīgāk, līdzi var ņemt „groziņu” (vakars noritēs pie galdiem).

Aicinām ikvienu, kurš vēlas piedalīties pasākumā, līdz 5. oktobrim pieteikties pie sava pagasta Tautas nama vadītāja vai pie Sociālā dienesta darbinieka. Būs nodrošināts transports no katra pagasta, lai ikviens seniors varētu ierasties uz pasākumu.

Atpūtas vakaru rīko Ciblas Tautas nama vadītāja sadarbībā ar Sociālā dienesta speciālistiem.

30.09.2017 11.00 Futbola diena 2017 (Felicianovas SK)

Nolikums

30.09.2017 17.00 Večerinka (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo