1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

16. septembrī - aktīva ekskursija senioriem

08 septembris 2017

Ciblas novada pašvaldība, īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”, organizē fiziski aktīvu ekskursiju senioriem. Sestdien, 16. septembrī, novada iedzīvotājiem vecumā no 54 gadiem ir iespēja doties ekskursijā uz Kārsavas novadu. Plkst. 10.30 plānota Ciblas novada senioru ierašanās Salnavas muižas parkā, kur grupu sagaidīs fizioterapeite Marita Joņina. Te notiks nelielas sporta spēles, bet no plkst. 12.30 līdz 14.00 paredzēta nūjošana uz Numernes torni – maršruta garums ap 2 km.

Fizioterapeite Marita Joņina sniegs Ciblas novada senioriem padomus par vingrošanu un nūjošanu.

Lasit talak

Septembrī – Dzejas dienas Ciblas novadā

12 septembris 2017

Ar daudzveidīgiem pasākumiem Ciblas novada kultūras iestādēs aizritēs Dzejas dienas. Paredzētas literāras izstādes, dzejas lasījumi…

Ciblas bibliotēka no 6. līdz 20. septembrim piedāvā saviem lasītājiem, apmeklējot bibliotēku, izvēlēties grāmatu, nosaukt lappusi tajā un izlasīt tur publicēto dzejoli. Bērniem dzejoļu lasīšana – pēc noskaņas. Pasākuma nosaukums – „Ko tev stāsta dzejas rindas: „Šīsdienas noskaņas dzejā””.

Ciblas Tautas namā šo piektdien, 15. septembrī, plkst. 18.00 – dzejas vakars „Tur ir tava sirds”.

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā piektdien, 15. septembrī – pasākums „Kamēr svece deg”, tā būs iepazīšanās ar novadnieces Veras Aņisimovas dzeju.

Līdumnieku bibliotēkā svētdien, 17. septembrī, plkst. 15.00 – dzejas pēcpusdiena „Rudenīgas noskaņas dzejā”.

Aicinām apmeklēt pagastu bibliotēkas, lai skatītu dzejniekiem Lijai Brīdakai (Ciblā), Inese Zanderei, Uldim Auseklim u.c. (Felicianovā), Eduardam Veidenbaumam (Felicianovā un Līdumniekos) veltītas viņu darbu izstādes. Blontu bibliotēkā izstādē „… un atkal klāt Dzejas mēnesis” apkopota dzeja par rudeni.

Sācies jaunais mācību gads

01 septembris 2017

Ar priecīgiem Zinību svētkiem Ciblas novada skolās ir sācies jaunais mācību gads.

Vispārizglītojošajās skolās ir nodrošināts labs mācību līmenis un ārpusstundu nodarbības. Arī turpmāk Ciblas novada pašvaldība lielu uzmanību veltīs izglītības jomai – gan skolu materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un atjaunošanai, gan skolēnu ērtībām. Visiem novada skolu audzēkņiem ir nodrošinātas mācību grāmatas, brīvpusdienas un arī pašvaldības autobusi (autobusu kustības grafiks – pielikumā). Ar naudas balvām tiek stimulēti labākie Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni.

Skolēniem novēlam zinātkāri un labu veselību visa mācību gada garumā!

Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs LAD elektroniski

31 augusts 2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām.

Iesniegt pieteikumus EPS varēs līdz 2017. gada 1. oktobrim.

LAD informēs par iesniegumu pieņemšanas sākumu. Par kompensāciju apjomu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems Zemkopības ministrija.

Lasit talak

Jaunie arheologi turpina pētīt Ķīšukalna pilskalnu

31 augusts 2017

Arī šovasar – jūlijā – Zvirgzdenes pagasta Šelupinku jeb Ķīšukalna pilskalnā rosījās jaunieši no Rīgas Skolēnu pils Bērnu un jauniešu centra. Te notika arheoloģes Ināra Kunigas organizētā jauno arheologu vasaras nometne, kas ik gadu tiek organizēta kā arheoloģiska ekspedīcija.

Izrakumi Ķīšukalna pilskalnā notiek zinātniskās izpētes ietvaros un organizēti kā arheoloģijas pulciņa dalībnieku apmācība. Strādājot četras stundas dienā, audzēkņi praksē apgūst iemaņas arheoloģiskā pieminekļa izpētē.

Lasit talak

Par ārkārtas situāciju

29 augusts 2017

28. augustā tika sasaukta Ciblas novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē, kurā deputāti nolēma lūgt valdību izsludināt ārkārtas situāciju Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz 3 mēnešiem.

Ciblas novada teritorijā ir applūduši lauksaimniecības kultūru sējumi un stādījumi, izskaloti un applūduši valsts un pašvaldības ceļi, caurtekas, privātie ceļi. Vairākās vietās ūdens līmenis ir krities, tomēr atsevišķās teritorijās joprojām saglabājas kritisks ūdens līmenis.

Lasit talak

Pušmucovas pamatskolā tiek likts pamats turpmākai dzīvei

18 augusts 2017

Pušmucovas pamatskola gaida bērnus, kas vēlētos mācīties 1.klasē un arī pārējās klašu grupās. Pieteikties var līdz augusta pēdējām dienām.

Bērnu izglītošanai Ciblas novada pašvaldība nodrošina mācību grāmatas un darba burtnīcas, visiem – brīvpusdienas un skolēnu autobusus no Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta ciemiem un viensētām, arī no Ludzas. Nodarbības un ārpusstundu aktivitātes tiek pieskaņotas skolas autobusa kustības grafikam.

Gan mācību stundās, gan pēc tām pedagogi ar skolēniem strādā individuāli.

Fotogrāfija - no pašvaldības arhīva.

Lasit talak

Ciblas vidusskola nodrošina vispārējo un interešu izglītību

18 augusts 2017

Ciblas vidusskola gatavojas jaunajam mācību gadam, notiek skolēnu uzņemšana 1. un 10. klasēs. Gaidām jaunus skolniekus!

Par Ciblas vidusskolas sasniegumiem mācību un interešu izglītības jomā 2016./2017. mācību gadā informē skolas direktores vietniece Ināra Evertovska.

Ciblas vidusskola nodrošina vispārējās pamatizglītības (1.-9. klasēm) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, kā arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstība traucējumiem. Sākot no jaunā mācību gada, plānots īstenot vēl vienu speciālās pamatizglītības programmu – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Fotogrāfija no pašvaldības arhīva.

Lasit talak

Tiek novērsti bojājumi uz ceļiem

29 augusts 2017

Pagājušās nedēļas spēcīgās lietavas pabojāja Ciblas novada pašvaldības ceļus, radušies izskalojumi. Jau informējām, ka dažus ceļu posmus nācās slēgt satiksmei (Zvirgzdenes pagastā ceļš Z 8 Lauči – Biņova, Pušmucovas pagastā – ceļš P 16 Vornaiši – Šmati - Loči un P 15 Poļaki - Snotivļi – Latiši).

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības autoceļu uzraugs, par šī brīža situāciju: Pirmdien pašvaldības autoceļu brigāde strādāja ilgi, līdz tika novērsta avārijas situācija uz ceļa P-16 (tas bija noskalots, attēlā). Tagad zemnieki var tikt līdz saviem tīrumiem. Šodien, otrdien, brigāde strādā Zvirgzdenes pagastā, novēršot lielākos izskalojumus.

Cietuši ceļi Ciblas un Līdumnieku pagastā, kur tie appludināti no Ludzas upes ūdeņiem. Daļa no tiem ir valsts ceļi, daļa – pašvaldības. Ceļu posmi vēl ir applūduši. Tiklīdz ūdens noies, varēs uzsākt ceļu sakārtošanas un remonta darbus.

Lasit talak

Afiša

01.04.2018 19.00 Lieldienu koncerts (Pušmucovas TN)

22. un 23.03.2018 18.00 spēlfilma PARADĪZE 89

27. un 30.03.2018 18.00 Dokumentālā filma "TURPINĀJUMS"

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo