1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Senioru dienā valdīja prieks

12 oktobris 2017

7. oktobrī Ciblas Tautas namā no visiem novada pagastiem sabrauca un sanāca daudzi jo daudzi seniori – mūsu novada cienījamākie ļaudis. Ir daudz ko no šīs paaudzes cilvēkiem mācīties. Un viena no šīm lietām – prasme svinēt svētkus. Skaisti tērpi, labs noskaņojums, gatavība iesaistīties dejās un rotaļās… Šāda publika ir katra svētku organizatora sapnis.

Senioru svētki Ciblas Tautas namā aizritēja ārkārtīgi jaukā noskaņā. Bija svinīgas uzrunas un jauks koncerts, bija loterija un dejas. Skanēja arī dzeja.

Lasit talak

Sentēvu muzicēšanas tradīcija tiek nodota jaunajai paaudzei

11 oktobris 2017

Septembrī Pušmucovā notika tradicionālie tautas muzikantu – vecmeistaru svētki. Uz Tautas nama skatuves kāpa 55 muzikanti no tuvām un tālām malām. Tuvākie – no Latgales pilsētām un novadiem, tālākie no Mazsalacas, Rīgas, Igaunijas un Lietuvas.

Tautas muzikantu saieti Pušmucovas Tautas namā notiek kopš 2003. gada. Meistari labprāt brauc uz Pušmucovu, lai šajos svētkos satiktu draugus un kopā muzicētu. Daudzi no pirmajiem saietu dalībniekiem spēlē jau citā saulē, bet viņu vietā nāk jauni. Liels prieks allaž ir muzikantu saietos satikt jauniešus. Piemēram, šogad no Igaunijas dienvidaustrumu pilsētas Polvas bija atbraukušas izcilā igauņu muzikanta Heino Tartes audzēknes Kristine Semme un Johanna Johansone (viņām ir tikai 14 un 15 gadi, bet viņas braši uz skanīgi muzicē uz harmonikām un dzied senas  igauņu tautasdziesmas).

Lasit talak

Svecīšu vakari Ciblas novadā 2017. gada rudenī

26 septembris 2017

Tradicionāli oktobrī Ciblas novada kapsētās notiek Svecīšu vakari. Tos organizē pagastu Tautas namu vadītāji. Dažos pagastos un kapsētās Svecīšu vakarus vada katoļu priesteri. Šoruden Svecīšu vakari notiks šādā laikā:

Blontu pagasta kapsētās: Skradeļu k. — 15. oktobrī plkst. 13.00.

Ciblas pagasta kapsētās: Ciblas k. — 14. oktobrī plkst. 16.00. Vabaļu k. — 22. oktobrī plkst. 14.30.

Līdumnieku pagasta kapsētās: 14. oktobrī Verumu k. — plkst.13.00, Aizpūres k. — plkst. 14.00, Kurjanovas k. — plkst. 15.00.

Pušmucovas pagasta kapsētās: Mežernieku k. — 21. oktobrī plkst. 16.00. Pušmucovas k. — 29. oktobrī plkst. 15.00.

Zvirgzdenes pagasta kapsētās: 14. oktobrī Lītaunīku k. – plkst.12.00, Vasarānu k. – plkst.13.00, Lauču k. – plkst.14.00, Vierņu k. – plkst.15.00, Meža k. – plkst.16.00, Rudzeišu k. – plkst.17.00. 22.oktobrī Ūtičovas k. – plkst.13.00, Seļakovas k. – plkst.14.00, Franapoles k. – plkst.15.00, Ražanovas k. – plkst.16.00, Zvirgzdenes k. – plkst.17.00.

Senioriem – nūjošanas nodarbības

12 septembris 2017

Ciblas novada pašvaldība projekta Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros rīko nūjošanas nodarbības senioriem. Mēneša laikā (līdz 15. oktobrim) paredzētas 10 nūjošanas nodarbības ar nūjošanas treneri Inetu Miklucāni. Tās notiks katru trešdienu plkst. 17:00 un katru svētdienu plkst. 16:00.

Pirmā nodarbība – trešdien, 13. septembrī, plkst. 17.00. Pulcēšanās pie Ciblas Tautas nama.

Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Izsludināts konkurss ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2017’’

05 oktobris 2017

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu no šī gada 9.oktobra līdz 18. novembrim organizē konkursu „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2017”. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā. Konkurss arī veicinās Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

Konkurss paredz godināt uzņēmumus 5 nominācijās – Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada lauksaimnieks un Gada jaunais komersants 2017.

Lasit talak

Atjaunota ceļa C-11 virsma

03 oktobris 2017

Ciblas novada pašvaldības šī gada autoceļu budžetā bija ieplānots veikt pašvaldības grants ceļa C-11 (Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka) ceļa virsmas atjaunošanas darbus. Tie ir noslēgušies – ceļš ir atjaunots 3 km garumā posmā (Lineja – Klešniki). Par to informē Ciblas novada autoceļu uzraugs Mārīte Romanovska.

Darbus veica SIA „Agroķīmija” no Ludzas. Darbi izdarīti pilnā apmērā. Kopējās izmaksas – 54684,93 eiro (t.sk. PVN 9490.77 eiro). Garantijas laiks – 24 mēneši.
Šī pašvaldības ceļa C-11 kopējais garums ir 8,04 km. Tas ir D kategorijas ceļš.

Jaunsargi cīnās volejbola laukumā

03 oktobris 2017

Šogad 21. septembrī Ciblas novadā jau otro reizi sabrauc kaimiņu novada jaunsargi, lai uzspēlētu volejbolu. Šoreiz volejbola sacensībās ''Rudens bumba - 2017'' piedalījās piecas komandas no Tilžas, Rugājiem, Baltinavas, Ludzas un Kārsavas.

Pirmajā tikšanās reizē sacensības notika Ciblas peintbola teritorijas pludmales volejbola laukumos. Bet šoreiz, lai neriskēt ar laika apstākļiem, sacensības rīkojām Ciblas novada pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā. Daudzi jaunieši pauda sajūsmu par sporta kompleksu un ar mazu skaudību izbaudīja sportošanai ārkārtīgi piemērotos apstākļus.

Lasit talak

Futbola dienas turnīrā Felicianovā – 9 komandas

02 oktobris 2017

Katru gadu Latvijā notiek Futbola nedēļa (šogad - no 23. līdz 30. septembrim).

Ciblas novadā Futbola dienu rīkojam jau vairākus gadus pēc kārtas. Un šogad 30. septembrī Felicianovas Sporta kompleksā to organizēja Ciblas jauniešu centrs ''IMPULSS'', biedrība ''STRAUTS'', Ciblas vidusskolas sporta skolotāja Ilga Stepanova, Ciblas novada sporta organizatore Ineta Miklucāne ar Ciblas pašvaldības lielu atbalstu.

Uz sacensībām ''Futbola diena - 2017'' telpu futbolā ieradās deviņas komandas no pieciem novadiem (Ludzas, Rēzeknes, Zilupes, Kārsavas un Ciblas). Sacensības atklāja un visas komandas apsveica ar Futbola svētkiem Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Sacensības sākās plkst. 11:00 un beidzās tikai plkst. 19:00. Godalgotās pirmās 3 vietas izcīnījušās komandas tika apbalvotas ar kausu, diplomiem un medaļām, kā arī pirmās vietas ieguvušā komanda sev līdzi aizveda ceļojošo kausu.

Lasit talak

Bērniem – vingrošana ar fizioterapeiti

27 septembris 2017

Ciblas novada pašvaldība projekta Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros no š.g. 2. oktobra rīkot vingrošanu bērniem ar fizioterapeiti Marinu Joņinu.

Nodarbības paredzētas bērniem vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai. Tajās tiks iesaistīti bērni no vidējās un vecākās grupiņas (Blontu PII ir 3 grupas) – plānots, ka tie varētu būt 30 bērni.

Būs kopumā 10 nodarbības, pirmdienās un trešdienās.

Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Afiša

04.05.2018 19.00 koncerts "Šūpulī ierakstīts mūžs"

23.04.2018 16.00 Lekcija par reproduktīvās sistēmas veselību. (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo