1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada pašvaldība

lnformācija par jauniem pakalpojuma veaidiem

09 aprīlis 2013

lnformācija par jauniem pakalpojuma veaidiem

LM_color

Kopš š.g. marta SIA “Latvijasmernieks.lv” piedāvā vairākus jaunus pakalpojuma veidus.

Turpmāk, lai ieekonomētu klientu laiku un sniegtu kompleksus pakalpojumus (no klienta attīstības ieceres līdz būvniecības procesa sākšanai) uzņēmums klientiem papildus mērniecības un projektēšanas darbiem piedāvā detālplānojumu, lokālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādi.

lnformecipjaa jra uniemp akalpojumveai die
Attachments:
Download this file (LM.pdf)Latvijasmernieks.lv

Papildus prasības purvu izmantošanā

27 marts 2013

Par saistošo noteikumu izpildi.

Papildus prasības teritoriju izmantošanai.

Papildus prasības purvu izmantošanā

Aizliegts:
               1. Piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;
               2. Bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus;
               3. Uzstādīt vēja ģeneratorus;
               4. Pļaut pļavas, ganības un tīrumus virzienā no malām uz centru;
               5. Veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām;
               6. Ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
               7. Izmantot speciālās vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā.
Atļauts:
               1. Savvaļas sēņu, augu un to produktu vākšanu, nebojājot zemsedzi;
               2. Melleņu lasīšana sezonā no 15. jūlija;
               3. Brūkleņu lasīšana sezonā no 15. augusta;
               4. Dzērveņu lasīšana sezonā no 15. septembra

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā "Križevņiki"

18 marts 2013

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā "Križevņiki"


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome izvērtējusi SIA "Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība" (ALAAS) iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu un nolēma apstiprināt jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā "Križevņiki".

Attachments:
Download this file (Atkritumi maksa.pdf)Atkritumi maksa

Latgale piedāvā savus tūrisma pakalpojumus visai pasaulei „ITB” Berlīnē

14 marts 2013

Latgale piedāvā savus tūrisma pakalpojumus visai pasaulei
„ITB” Berlīnē


latgaleNo 6.-10. martam Latgale piedalījās kopā ar citiem Latvijas kolēģiem vadošajā pasaules tūrisma izstādē ITB Berlin 2013 (Internationale Tourismus-Börse – starptautiskā tūrisma birža), izstāžu kompleksā Messe Berlin. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu no Latvijas izstādē Vācijā TAVAs organizētajā stendā piedalījās 15 pašvaldības un komersanti. Tāpat kā divus iepriekšējos gadus, arī šopavasar Berlīnē Latvija startēja ar savu krāsās dzīvespriecīgo izteiksmīgā dizaina stendu, kurš harmoniski sasaucas ar mūsu valsts tūrisma saukli „Latvia. Best Enjoyed Slowly” („Iepazīsti Latviju nesteidzoties!”).

 

Lasit talak

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē

08 marts 2013

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē

2013. gada 23. janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (7.panta 4.daļa), kas paredz, ka arheoloģiskās senvietās -  zemē, virs zemes vai ūdenī atrastās senlietas (ar datējumu līdz 17.gadsimtam ieskaitot) pieder valstij. Valsts īpašuma tiesības neattieksies uz tām senlietām, par kurām līdz 2013.gada 2.aprīlim persona būs rakstveidā paziņojusi Inspekcijai.

 

Lasit talak

Eiropas Sociālā fonda projekti Ciblas novadā.

19 februāris 2013

Eiropas Sociālā fonda projekti Ciblas novadā.

Biedrība "MADARA" realizē projektu "Biedrības "MADARA" telpu aprīkojuma un inventāra iegāde".

Ciblas novada Blontu pagasta folkloras kopas mēģinājumi notiek pirmskolas izglītības iestādes ēkā, kur pateicoties vietējās biedrības „Madara" divu gadu laikā īstenotajiem projektiem izremontētas telpas un iegādātas mēbeles. Šobrīd šī vieta iedzīvotājiem kļuvusi par patīkamu vietu, kur satikties un arī pasportot.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Ciblas novada pašvaldībā izveidotas divas jaunas darbavietas - datortīkla administrators un teritorijas plānotājs.

Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu.

18 februāris 2013

Izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu.

LRPBiedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.


 

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

15 februāris 2013

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas.

 

Lasit talak

Atkritumu savākšana Ciblas novadā.

09 janvāris 2013

Atkritumu savākšana Ciblas novadā.

SIA_ALAASPamatojoties uz 12.11.2012. novada domes sēdes lēmumu nr.12, ar 2013. gada 01. janvāri Ciblas novada pašvaldība piešķīrusi SIA ‘’Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība’’ tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.Ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem tiek saprasta atkritumu savākšana, pārvadāšana.

Saskaņā ar Ciblas novada domes 2011. gada saistošajiem noteikumiem nr. 6‘’Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’ (apstiprināti ar Ciblas novada pašvaldības domes 29.06.2011. sēdes lēmumu nr. 6) ikvienam privātmājas atkritumu radītājam vai juridiskai personai (atkritumu radītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus) ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc apsaimniekotāja publiskošanas   ir  pienākums iesaistīties Ciblas novada pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, savākt un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietās, kā arī apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

 

Lasit talak

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo