1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kultūras un tautas nami

Otrdiena, 27 decembris 2011 10:12

PDF Drukāt E-pasts
Novadā ir četri tautas nami un trīs brīvdabas estrādes. Kultūras un sporta darbam izdevumi gadā sasniedz ap 4 % no kopējā budžeta. Ciblas novadā ir noteikti divi galvenie virzieni kultūras un atpūtas jomā:
1) Nodrošināt kvalitatīvu, daudzveidīgu kultūras, sporta un atpūtas iespēju izmantošanu,
saglabājot sava novada identitāti un kultūras vērtības;
2) Aktivizēt jauniešu un pieaugušo iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Blontu tautas nams - sporta halle uzbūvēta 2010. gadā. Kopš tā laika kultūras namu vada Jana Petrova (dzim.Barkāne), gados jauna speciāliste. Īsā laika periodā kultūras namā ir izdevies nodibināt jaunus pašdarbības kolektīvus un rīkot jau tradicionālus sarīkojumus. 2016.gadā Blontu TN darbojas 6 pašdarbības kolektīvi:
Amatierteātris "ADUKS", vad. Anita Grahoļska;
Bērnu amatierteātris "Burbulīši", vad. Anita Grahoļska;
Sieviešu deju kopa "Kaprīzes", vad. Dainis Jezupovs;
Folkloras kopa "Madara", vad. Ināra Sprudzāne;
Sieviešu vovālais ansamblis "Lāses", vad. Jana Petrova;
Meiteņu vovālais ansamblis "Lāses", vad. Jana Petrova (vairāk darbojas kā solisti).
Cibla ir viens no vecākajiem kultūras centriem novadā. Ciblas pagasts kā administratīva
vienība pastāvēja jau no 1861.gada, bet Eversmuiža (tagad Cibla) pirmo reizi rakstos minēta
1599.gadā, ko uzskata par tās dibināšanas sākumu. Ciblas Tautas nams darbojas kopš 1970. gada. 2016.gadā te darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:
Folkloras kopa "Ilža", vad.Dace Tihovska;
Deju kopa "EversS", vad.Anda Sprūža;
Bērnu deju kolektīvs "Kamolītis", vad.Terēzija Mizāne.
Ciblas ciemā kopš 2010. gada darbojas jauniešu centrs „Impulss” (skat. Izglītība > Ārpusskolas pasākumi), ik dienu to pēc mācībām skolā apmeklē jaunieši, kuri šeit klausās mūziku, skatās filmas, sporta pārraides; šeit ir pieejamas galda spēles, novuss, biljards.
Ciblas ciemā pie Kapukalna ir brīvdabas estrāde. Tradicionāli ir kļuvuši gadskārtu ieražu
svētki, katru gadu tiek rīkoti bērnības, pirmklasnieku un pilngadības svētki.
Ciblas pagastā – Felicianovā darbojas novada sporta halle (skat. Izglītība > Ārpusskolas pasākumi).
Līdumniekos ir brīvdabas estrāde. Tajā tiek rīkoti dažādi svētki.
Līdumniekos darbojas pašdarbības kolektīvs – meiteņu vokālais ansamblis, vad. Valdis Naglis.
Līdumniekos izveidots muzejs, kas ir ļoti savdabīgs un eksponātiem bagāts. Tas ir
iekārtots bijušajā Līdumnieku pagasta padomes ēkā. 3 gadu laikā jauni un enerģiski entuziasti
savākuši 2. pasaules kara relikvijas, kas tika atrastas tuvākajā apkārtnē. Dažas ekspozīcijas stāsta
par Līdumnieku puses vēsturi un cilvēkiem.
Pušmucovas tautas nams uzbūvēts kultūras pasākumu rīkošanai 1990. gadā, renovēts 2012. gadā. Var uzņemt 350 skatītājus.
2016. gadā te darbojas: Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis "Olūti", vad. Ināra Dovgiallo;
Vīru vokālā grupa "Pušmucovas Piecīši", vad. Ināra Dovgiallo;
Popgrupa "Heijā", vad. Ināra Dovgiallo;
Jauniešu deju kolektīvs "Māra", vad. Vija Skuja.
Zvirgzdenes tautas nams ar 60 vietām darbojas kopš 1949. gada. Lai varētu rīkot lielākus
pasākumus, 1998. gadā vecajā muižas parkā tika uzbūvēta brīvdabas estrāde, kur vasaras sezonā
notiek daudzi vietējā un rajona mēroga pasākumi. Par tradīciju ir kļuvis ikgadējs pasākums
„Zvirgzdenes ziņģe”, kas pulcē plašu mākslinieku un dalībnieku auditoriju.
2016. Gadā te darbojas trīs pašdarbības kolektīvi:
Folkloras kopa „Saime”, vad. Valentīna Ruciņa;
Zvirgzdenes kapela, vad. Valentīna Ruciņa;
Mazais mūzikas kolektīvs (solisti, duets, instrumentālais duets), vad. Svetlana Stukāne.
***
Novada neatņemama kultūras sastāvdaļa ir reliģiskās draudzes. Ciblas novadā ir
Aizpūres, Eversmuižas un Pušmucovas katoļu draudzes, Krivandas un Kvitaines pareizticīgo
draudzes.

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo