1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Zvirgzdenes bibliotēka

PDF Drukāt E-pasts

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka

Adrese: „Lejas” māja 8-4, Lucmuižas c., Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752

Bibliotēkas vadītāja: Jolanta Pridānezvirgzd_bibl_vad

Telefons: 65700863, fakss: 67500863

Darba laiks:

Pirmdien      09.00-13.00, 14.00-17.00

Otrdien        09.00-13.00, 14.00-17.00

Trešdien       09.00-14.00

Ceturtdien   09.00-15.00

Piektdien     12.00-17.00

Pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma, bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti mājās- invalīdiem un veciem cilvēkiem grāmatas un preses izdevumi tiek piegādāti dzīves vietā.

 

Mūsu bibliotēkā ir vairāk kā 5000 grāmatu. Bibliotēka apkalpo Zvirgzdenes pagasta iedzīvotājus.zv_b

To skaits mūsu pagastā uz 01.01.2012. bija 817 cilvēki, bibliotēku regulāri apmeklē 103 cilvēki. Prāvs ir arī mazo lasītāju pulciņš- 27 bērni. Bibliotēkā ir pieejams internets un fakss, periodiskie preses izdevumi. Bibliotēkas telpās tiek rīkotas pagasta iedzīvotāju rokdarbu izstādes, grāmatu izstādes, tematiskās izstādes.

Mūsu bibliotēka veic vietējās nozīmes bibliotēkas funkciju:

* apkalpo lasītājus un sniedz informāciju,

* veicina izglītību,

* popularizē literatūru,

* veido kartotēkas un uztur programmu ALISE,

* krāj novadpētniecības materiālus,

* komplektē bibliotēkai nepieciešamos periodiskos izdevumus.

Bibliotēkā ir pieejami šādi periodiskie izdevumi: Ludzas zeme, Ieva, Ievas veselība, Ievas Māja, Privātā dzīve, Praktiskais latvietis, Ļubļu.

Katru gadu no pagasta budžeta tiek piešķirti līdzekļi grāmatu un žurnālu iegādei. Bibliotēkā ir pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu, 3 printeri un  kopētājs.

zv_apm

Printēšanas un kopēšanas pakalpojumi ir par maksu A4 formāta melnbalta kopija maksā 0,05 Ls, un krāsaina 0,10 Ls. Pieejama bezmaksas datu bāze LETONIKA.


 

Zvirgzdenes pagastā ir trīs ciemi: Zvirgzdene- kur atrodas estrāde, klubs un pagasta ēka, Lucmuiža- kur atrodas bibliotēka un medpunkts un Ezersala- kur atrodas speciālā- internātskola.  Teritoriālais pagasta izvietojums ir tāds, ka visi trīs ciemi atrodas diezgan tālu viens no otra. Vēl pagasta teritorijā atrodas divas skolas: tālu viena no otra.

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka- ir pagasta kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka ir vieta, kur iespējams iepazīties ne tikai ar grāmatām un žurnāliem, bet ir arī vieta , kas sniedz dažāda veida informāciju par notiekošo pagastā, par cilvēkiem interesējošām lietām. Bibliotēkai ir liela nozīme pagastā dzīvē. Kāds paņem grāmatu lasīšanai, kāds ieskātās presē un žurnālos, jo tie kļūst ar vien dārgākie un  katrs var tos atļauties, kāds internetā atrod sen neredzētu draugu un sev noderīgu informāciju, kādi atnāks paskatīties izstādi, kāds vienkārši vēlas parunāties. Bibliotēkas lasītāji galveno kārts ir Lucmuižas iedzīvotāji. Uz 01.01.12 Zvirgzdenes iedzīvotāju skaits bija 817 cilvēki, no tiem 196 no Lucmuižas. Lasītāju skaits 88, no tiem 17 bērni.

ZPB veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas:

 • Apkalpo un sniedz informāciju;
 • Apkalpo bibliotēkas lietotājus;
 • Veicina izglītību;
 • Novadpētniecības darbs;
 • Popularizē literatūru;
 • Komplektē bibliotēkai nepieciešamos dokumentus;
 • Veic uzziņu un informācijas darbu;
 • Veido katalogus un kartotēkas;

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

17.08.2019 Pilngadības svētki. (Zvirgzdenes estrādē)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo