1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Budžets 2011

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada pašvaldības 2011.g. Budžets

 

1a.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2011.gada 24.februāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1 , (protokols Nr. 2.1.§)

 

Ciblas novada pašvaldības  2011.gada budžets

Pamatbudžets

Ieņēmumi

/latos/

1.1.0.0.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                                 403718

4.1.0.0.  Nekustamā  īpašuma nodoklis                                                 78073

8.0.0.0   Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma                           300

9.0.0.0.  Valsts(pašvaldību)nodevas un kancelejas nodevas.               550

10.0.0.0  Naudas sodi                                                                                1500

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi                                                    5390

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

18.6.1.0. Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija          4196

18.6.2.0. Pašvaldības budžetā saņemtās v.budžeta mērķdotācijas     492130

18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda          414847

18.1.0.0 Pārējie transferti                                                                          135971

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām         30100

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                                   61400

 

kopā                                                                                                          1628175

Atlikums uz gada sākumu                                                                       177812

 pavisam                                                                                                  1805987

 

Domes priekšsēdētājs                          J.Dombrovskis

  Ekonomiste                                         Z.Pavlova

 

1c.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2011.gada 24.februāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1, (protokols Nr.2.1. §)

 

 

Ciblas novada pašvaldības 2011.gada budžets

Speciālais budžets

Ieņēmumi

 

/latos/

Autoceļu fonds                                                                                  68489

Dabas resursu nodoklis                                                                   3000

Pārējie ieņēmumi                                                                             1080

Privatizācijas fonds

 

Atlikums uz gada sākumu                                                               31622

 kopā                                                                                                104191

 

Domes priekšsēdētājs                        J.Dombrovskis

 Ekonomiste                                         Z.Pavlova               

 

1b.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2011.gada 24.februāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1, (protokols Nr. 2.1.§)

 

 

Ciblas novada pašvaldības 2011.gada budžets

Pamatbudžets

Izdevumi

 /latos/

 

01.000  Vispārējās valdības dienesti                                                   199485

04.000  Ekonomiskā darbība                                                               74400

05.000 Vides aizsardzība                                                                     56020

06.000 Pašvaldību teritoriju mājokļu apsaimniekošana                 134348

07.000 Veselība                                                                                    31010

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija                                                          249155

09.000 Izglītība                                                                                    902790

10.000 Sociālā aizsardzība                                                                  129245

Kredītu atmaksa                                                                                   29204

 

kopā                                                                                                   1 805657

Līdzekļu atlikums gada beigās                                                             300

 

Domes priekšsēdētājs                                       J.Dombrovskis

 Ekonomiste                                                      Z.Pavlova


1d.pielikums

Ciblas novada pašvaldības

2011.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1,

(protokols Nr.2.1. §)

 

Ciblas novada pašvaldības 2011.gada budžets

Speciālais budžets

Izdevumi

 

/latos/

Autotransports, ceļu uzturēšana                                                    91129

Notekūdeņu apsaimniekošana./ DRN/                                         4500

Vides aizsardzība                                                                              2352

Teritoriju un mājokļu attīstība, apsaimn./pārējie ieņ./              2690

 

Atlikums uz gada beigām                                                                3520

 

Kopā                                                                                               104 191

Domes priekšsēdētājs                                 J.Dombrovskis

 Ekonomiste                                         Z.Pavlova

Attachments:
Download this file (189_saistosie 2011.g..pdf)2011.g. budžets

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo