1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Skolās – mācību gada noslēguma pasākumi

Ceturtdiena, 31 maijs 2018 12:21

PDF Drukāt E-pasts

Mācību gada noslēguma pasākumi šonedēļ notiek visās Ciblas novada vispārizglītojošajās skolās.

Tradicionāli mācību gada noslēgumā īpašos sarīkojumos skolās Pušmucovā un Ciblā tika godināti sekmīgākie un aktīvākie skolēni un viņu pedagogi.

Ciblas vidusskolā 29. maijā bija Klases diena, 30. maijā – Sporta diena Peintbola laukumā; 31. maijā – mācību gada noslēguma pasākums.

Pušmucovas pamatskolā: 30. maijā skolas zālē tiks godināti sekmīgākie un aktīvākie skolēni; 31. maijā no rīta skolēni un pedagogi piedalījās Sv. Misē Pušmucovas Romas katoļu baznīcā, pēc tam – klases stundas.

Daudzi skolēnu vecāki piedalījās mācību gada noslēguma pasākumos.

No pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai šogad ir piešķirti 2801 eiro, tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem 461 eiro, Ciblas vidusskolas audzēkņiem 2340 eiro. Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, ir izstrādāta Ciblas novada pašvaldībā pirms vairākiem gadiem.

Naudas balvas summējās par visiem sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās. Šāda skolēnu materiāla stimulēšana veicina viņu aktīvāku piedalīšanos mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs. Daudzi skolēni saņem vairākas atzinības par piedalīšanos un gūtajām sekmēm olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.


Īpašas pašvaldības naudas balvas saņem skolēni, kuru vidējā atzīme liecībās ir visaugstākā.

Nominācija „Visvislabākais mācībās” – 50 eiro balva:

Arvis Šmats, Ciblas vsk. 12.kl. (9,94 balles),

Madara Domarka, Pušmucovas psk. 9. kl. (9,44 balles),

„Vislabākais mācībās” – 30 eiro balva:

Antra Toporkova, Ciblas vsk. 6. kl. (9,86 balles),

Odrija Mironova, Pušmucovas psk. 6. kl. (9,07 balles),

„Labākais mācībās” – 20 eiro balva:

Sanda Augustova, Ciblas vsk 7. kl. (9,40 balles),

Aurēlija Aleksa Puļa, Pušmucovas psk. 6. kl. (8,71 balle),

„Labākais sportā” – 30 eiro balva:

Kristiāns Punculs, Ciblas vsk. 12.kl.

Roberts Dovgiallo, Pušmucovas psk. 9. kl..

Pedagogi pauž gandarījumu par mācību rezultātiem: – Ir liels prieks strādāt, ja skolēni mācās un gūst sekmes!

Novada pašvaldības vadītājs Juris Dombrovskis mācību gada noslēguma pasākumos pasniedz Atzinības rakstus pedagogiem, kas strādājuši ar sekmīgākajiem bērniem, kā arī ziedus visiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.

_______________________________

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolēnu datu publiskošana saskaņota.

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

17.08.2019 Pilngadības svētki. (Zvirgzdenes estrādē)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo