1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Teritorijas plānojums

Papildus prasības purvu izmantošanā

Piektdiena, 22 septembris 2017 08:12

Par saistošo noteikumu izpildi.

Papildus prasības teritoriju izmantošanai.

Papildus prasības purvu izmantošanā

Aizliegts:
               1. Piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;
               2. Bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus;
               3. Uzstādīt vēja ģeneratorus;
               4. Pļaut pļavas, ganības un tīrumus virzienā no malām uz centru;
               5. Veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām;
               6. Ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
               7. Izmantot speciālās vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā.
Atļauts:
               1. Savvaļas sēņu, augu un to produktu vākšanu, nebojājot zemsedzi;
               2. Melleņu lasīšana sezonā no 15. jūlija;
               3. Brūkleņu lasīšana sezonā no 15. augusta;
               4. Dzērveņu lasīšana sezonā no 15. septembra

Paziņojums Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu

Piektdiena, 22 septembris 2017 08:12

esfvraa_logo
eu

Ieguldījums tavā nākotnē

Ciblas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros

Paziņojums

Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu

 

Ciblas novada pašvaldība 2012.gada 27.septembrī (sēdes protokols Nr.9) ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 „Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un 2012.gada saistošo noteikumu Nr.4 izdošanu”, ar kuru tika apstiprināts Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti 2012.gada saistošie noteikumi Nr.4 „Par Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Ar Ciblas novada domes lēmumu un Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam var iepazīties Ciblas novada pašvaldībā: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads un novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv  

Ciblas novada teritorijas plānojuma apstiprināšana VARAM

1. Sēdes protokola izraksts. 

2. Teksta daļa:
3. Grafiskā daļa.                                                                                                                                          Apzīmējumi

 • Ciblas novada ciemu teritorijas ūdensvadu un kanalizācijas shēmas.
 •                          Blonti
                            Cibla

                       Felicianova

                       Līdumnieki

                        Lucmuiža

                       Pušmucova

                       Zvirgzdene
 •  
  • Ciblas novada pagastu teritorijas topo kartes.
  •                         Blonti
                            Cibla

                        Līdumnieki
                        Pušmucova

                        Zvirgzdene
 • 4. Informatīvais ziņojums par Ciblas novada Teritorijas plānojumu 2013-2025. gadam

  Paziņojums par gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

  Piektdiena, 22 septembris 2017 08:12

  esf  vraa_logo
  eu

  Ieguldījums tavā nākotnē

  Ciblas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros

  Paziņojums

  Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

  Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4.panta 1., 3. un 5.punktu; 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”45.pantu,

  2012.gada 29.augustā Ciblas novada dome apstiprināja Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam gala redakciju un Vides pārskata gala redakciju. Ar šiem dokumentiem var iepazīties un sniegt komentārus no 2012.gada 3.septembra līdz 2012.gada 24.septembrim  Ciblas novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv  E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

  CIBLAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM 1. REDAKCIJA

  Piektdiena, 22 septembris 2017 08:12

  Afiša

  Aicinām novada vecākā gadagājuma iedzīvotājus uz atpūtas vakaru!

  7. oktobrī plkst.14.00 Ciblas Tautas namā notiks atpūtas vakars Ciblas novada senioriem “Virši iezied atvasaru”.

  Uz pasākumu pašvaldība aicina vecākā gadagājuma iedzīvotājus no visiem novada pagastiem. Pašdarbības kolektīvi sniegs koncertu. Būs iespēja satikt draugus un kopīgi atpūsties – padziedāt, padejot, ja būs vēlēšanās. Lai būtu omulīgāk, līdzi var ņemt „groziņu” (vakars noritēs pie galdiem).

  Aicinām ikvienu, kurš vēlas piedalīties pasākumā, līdz 5. oktobrim pieteikties pie sava pagasta Tautas nama vadītāja vai pie Sociālā dienesta darbinieka. Būs nodrošināts transports no katra pagasta, lai ikviens seniors varētu ierasties uz pasākumu.

  Atpūtas vakaru rīko Ciblas Tautas nama vadītāja sadarbībā ar Sociālā dienesta speciālistiem.

  30.09.2017 11.00 Futbola diena 2017 (Felicianovas SK)

  Nolikums

  30.09.2017 17.00 Večerinka (Pušmucovas TN)

  Ciblas novada ģērbonis

  Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  150x75

  Latgales radio logo2

  • Reklāmkarogs

  LPR_logo