1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novada pedagogu projekti

Sākumskola Ciblā 2012

Pirmdiena, 17 jūnijs 2019 06:51

Sākumskola ciblā

 

Ciblas pedagogi sadarbojas ar Grieķu skolu

Ciblas pedagogi sadarbojas ar Grieķu skolu.

 Ciblas vidusskolau un Grieķijas skolas sadarbības mērķis ir apvienot studentus starp divām ļoti attālām valstīm, kuri strādājot kopā par kopīgu tēmu. Projekta nosaukums ir "Volunteering for both self improvement,for local community, for Europe". Projektā studenti pilnveidos ne tikai savas akadēmiskās prasmes (svešvalodas, mācību priekšmeti, kas saistīti ar projektu), bet arī savas sociālās iemaņas un komunikācijas prasmes, kas stimulē tos kļūt par aktīviem pilsoņiem, gan vietējā sabiedrībā , gan visā Eiropā.

Saite uz projekta mājas lapu: http://2lykarta.mysch.gr/index.php?lang=lv

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ir noslēdzies.

Pirmdiena, 17 jūnijs 2019 06:51

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ir noslēdzies.


Projekta koordinatore S.Leščinska

Ciblas novada pedagogi iesaistījās projektā no 2009.gada novembra līdz 2012.gada aprīlim

Pirmdiena, 17 jūnijs 2019 06:51

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

2012.gads ir Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēguma gads. Ciblas novada pedagogi  iesaistījās projektā no 2009.gada novembra līdz  2012.gada aprīlim, atbalstu  saņēma 59 reizes, 1 pedagogs iesaistījās bezatbalsta posmā.

Projektā iesaistījās un saņēma atbalstu 12 Ciblas vidusskolas pedagogi, 5 Cirmas pamatskolas pedagogi, 11 Pušmucovas pamatskolas pedagogi, 5 Blontu PII pedagogi, 5 Ciblas PII pedagogi un 13 Ezersalas speciālās internātpamatskolas pedagogi. 9 skolotāji projektā iesaistījās  divas reizes.

9 skolotāji mācījās 2. aktivitātē  tālākizglītības kursos un 1 skolotājs – tālākizglītības kursos 1.aktivitātē.

Liela uzmanība projektā tika veltīta pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanai. Darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ietvaros Ciblas novadā 1.kvalitātes pakāpi ieguva 2 skolotāji, 2.kvalitātes pakāpi – 19 skolotāji, 3.kvalitātes pakāpi – 26 skolotāji.

Katra projekta efektivitāti raksturo ne tikai sasniegtie rezultatīvie rādītāji, bet  arī gūtā pieredze , tāpēc visi esam atbildīgi par sasniegto rezultātu ilgtspēju.

Projekta koordinatore S.LeščinskaProjekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

Pirmdiena, 17 jūnijs 2019 06:51

esfeuizgl_zin_min_logo_vid


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līgums Nr.01-07.2-5/22

Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

 Noslēdzies ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, 6.posms.

Šajā posmā projektā iesaistījās septiņi Ciblas novada pedagogi. Seši cilvēki saņēma stipendiju, viens projektā iesaistījās bez stipendijas.

Komisijai tika iesniegti projekta materiāli.

Balstoties uz komisijai iesniegtajiem materiāliem: pedagoga portfolio, mācību stundu vērošanas un novērtējuma lapām, pedagoga darba pašvērtējumu, izglītības iestādes administrācijas vērtējumu par pedagoga darbību, apkopota un izanalizēta informācija par katru novērtējamo pedagogu, kā arī aizpildīta attiecīgās kvalitātes pakāpes kopsavilkuma tabula par katru novērtējamo pedagogu.

Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā saņemtajiem punktiem, projekta 6.kārtā iesaistītajiem pedagogiem piešķirtas šādas kvalitātes pakāpes:

 1. Tonija Kuzmina – 3.kvalitātes pakāpe
 2. Ināra Laizāne – 3.kvalitātes pakāpe
 3. Elza Mičule – 3.kvalitātes pakāpe
 4. Aija Tereško – 3.kvalitātes pakāpe
 5. Irēna Borhova – 3.kvalitātes pakāpe
 6. Rūta Trukšāne – 3.kvalitātes pakāpe
 7. Elza Abramāne – 3.kvalitātes pakāpe

Pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem projektā, kā arī iesniedza labās prakses piemērus.

 

Projekta novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Marija Kārkla

Afiša

21.06.2019 15.00 Jāņu ielīgošana (Blontu TN)

21.06.2019 9.45 Vasaras saulgriežu svinēšana (Ciblas TN)

21.06.2019 21.00 Vasaras saulgriežu svinēšana (Pušmucovas TN)

23.06.2019 21.00 Līgo (Zvirgzdenes estrādē)

23.06.2019 22.00 Līgo (Ciblas kapukalna estrādē)

13.07.2019 15.00 Bērnības svētki (Pušmucovas TN)

30.06-06.07 Ciblas novada svētki „Ciblas novadam – 10!”

04.06.2019 10.00 Grūtnieču vingrošana. (Pušmucovas TN)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo