1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Biedrība "STRAUTS"

Darbs Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvē 2018.gadā.

Piektdiena, 23 augusts 2019 06:54

biedr projekti

Projekts Nr.14-01-LL33-L413201-000008 „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”

2018.gadā Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvi apmeklēja 280  – Ciblas pagasta vietējie iedzīvotāji un novada viesi.

Visa gada garumā notika darbi materiālu krātuvē. Jaunieši turpināja darbu – sistematizēja materiālus, tos digitalizēja, izstrādāja muzeja programmas, gatavojās konkursiem novadpētniecības jomā. Jaunieši papildināja izglītojošo programmu  "Skolas stāsts" Programmas mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar izglītības attīstību Ciblas novadā. Jaunieši vāca foto par skolas dzīvi dažādos periodos, liecības, mācību grāmatas, skolotāju atmiņu stāstījumus.

Jaunieši papildināja materiālus programmai "Ceļasomas stāsts" Programmas mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar Ciblas novada cilvēkiem, kas aktīvi piedalījās trešās Atmodas norisē, Baltijas ceļā un Barikāžu dalībniekiem. Skolēni izstrādāja viktorīnas, jautājumus konkursiem.


Biedrības „Strauts” un Ciblas jauniešu aktivitātes novadpētniecībā un Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvē 2017.gadā

Piektdiena, 23 augusts 2019 06:54

biedr projekti

Projekts Nr.14-01-LL33-L413201-000008 „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”

2017.gadā Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvi apmeklēja 259 cilvēki – Ciblas novada vietējie iedzīvotāji un novada viesi.

Ciblas  jaunieši kopā ar biedrības „Strauts” biedriem” visa gada garumā strādāja novadpētniecības materiālu krātuvē, papildināja materiālus, intervēja iedzīvotājus.

Jaunieši papildināja muzejpedagoģisko nodarbību materiālus. Programmas  "Es - pirmoreiz novadpētniecības materiālu krātuvē" mērķis ir iepazīstināt  sākumskolas un pirmsskolas audzēkņus ar Eversmuižas kungu māju, tās apkārtni, senajiem sadzīves priekšmetiem, senām grāmatām.  Programmas "Gaismas ceļš"  mērķis ir iepazīstināt pirmsskolas un jaunāko klašu skolēnus ar materiālu krātuvē esošajiem apgaismojuma objektiem, to pielietojumu. Jaunieši vāca materiālus par  elektrības rašanās vēsturi, tās ražošanu Ciblas pagasta Felicianovas HES.

Novadpētniecības materiālu krātuvi apmeklēja vairākas skolēnu grupas, lai iepazītos un piedalītos muzeja nodarbībās, kā arī pieaugušie.

Biedrības „Strauts” valdes locekle S.Leščinska

Pašvaldības organizētajā vasaras nometnē bērni gūst veselības veicināšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas

Piektdiena, 23 augusts 2019 06:54

No 7. līdz 11. augustam Ciblā norisinājās novada pašvaldības rīkotā veselības veicināšanas nometne bērniem un jauniešiem. Tajā piedalījās 20 bērni (10 meitenes un 10 zēni) no Ciblas novada pagastiem vecumā no 9 līdz 13 gadiem.

Nometne tiek organizēta projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

Vasaras nometnes mērķis – jauniešu izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu, organizējot nodarbības par veselīgu uzturu, savstarpējām attiecībām un garīgo veselību; kā arī iesaistot fiziski aktīvās nodarbībās.

Lasīt tālāk...

Biedrības „Strauts” un Ciblas jauniešu aktivitātes novadpētniecībā un Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvē 2016.gadā.

Piektdiena, 23 augusts 2019 06:54

biedr projekti

Projekts Nr.14-01-LL33-L413201-000008 „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”

2016.gadā Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvi apmeklēja 329 cilvēki – Ciblas novada vietējie iedzīvotāji un novada viesi.

Ciblas  jaunieši kopā ar biedrības „Strauts” biedriem” visa gada garumā strādāja novadpētniecības materiālu krātuvē, papildināja materiālus, intervēja iedzīvotājus, strādāja pie Eversmuižas kultūrvēsturiskās takas un parka kopšanas. Iesaistījās salas, kas atrodas Ilžas upē, kopšanā (uz salas atrodas ārstnieciskie akmeņi). Notika arī vairāki pasākumi.

2016.gada 7.martā Ciblā notika deju kopas „Everss” jubilejas koncerts. Koncertā piedalījās arī Bauskas senioru deju kolektīvs. Deju kolektīva dalībnieki viesojās Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvē, iepazinās ar materiāliem.

Novadpētniecības materiālu krātuves telpās notika LAD organizētās mācības jauniešiem par uzņēmējdarbību

Novadpētniecības krātuves telpās jūlijā notika pasākums „Pa Eversmuižas kultūrvēsturisko taku” Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēki.

Biedrības „Strauts” valdes locekle S.Leščinska

Modernizēta Ciblas novadpētniecības materiālu krātuve

Piektdiena, 23 augusts 2019 06:54

altaltalt2015. gada 1. jūnijā ir noslēdzies biedrības „Strauts” īstenotais projekts „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”. Iegādātas modernas tehnoloģijas krātuves digitalizācijai un mēbeles. Krātuves attīstīšanā iesaistījušies brīvprātīgie, kas apkopo vēstures materiālus.
Stāsta biedrības „Strauts” valdes locekle Sarmīte Leščinska.
Projekta mērķis bija attīstīt Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvi kā svarīgu kultūras mantojuma sastāvdaļu, uzlabot tās pieejamību un pievilcību, dažādot ekspozīcijas piedāvājumu ar inovatīviem risinājumiem, lai dažādu paaudžu novadpētniecības materiālu krātuves apmeklētājiem vēstures izziņas procesu padarītu interesantāku
Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides – aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana”.
Projekta kopējās izmaksas 4947,00 EUR, tai skaitā Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 494,70 EUR.

Lasīt tālāk...

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo