1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Modernizēta Ciblas novadpētniecības materiālu krātuve

Pirmdiena, 08 jūnijs 2015 10:01

PDF Drukāt E-pasts
altaltalt2015. gada 1. jūnijā ir noslēdzies biedrības „Strauts” īstenotais projekts „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”. Iegādātas modernas tehnoloģijas krātuves digitalizācijai un mēbeles. Krātuves attīstīšanā iesaistījušies brīvprātīgie, kas apkopo vēstures materiālus.
Stāsta biedrības „Strauts” valdes locekle Sarmīte Leščinska.
Projekta mērķis bija attīstīt Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvi kā svarīgu kultūras mantojuma sastāvdaļu, uzlabot tās pieejamību un pievilcību, dažādot ekspozīcijas piedāvājumu ar inovatīviem risinājumiem, lai dažādu paaudžu novadpētniecības materiālu krātuves apmeklētājiem vēstures izziņas procesu padarītu interesantāku
Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides – aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana”.
Projekta kopējās izmaksas 4947,00 EUR, tai skaitā Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 494,70 EUR.
Projekta īstenošanas rezultātā ir uzsākta novadpētniecības materiālu krātuves digitalizācija. Materiālu apkopošanā un demonstrēšanā varēs izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas. Šim mērķim ir iegādāts portatīvais dators, projektors, printeris, kinozāle, fotoaparāts, diktofons.
Novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai ir iegādātas mēbeles – skapji, konferenču galdi un biroja krēsli.
Brīvprātīgo darbu ir uzsākuši biedrības "Strauts" biedri, kuri atbildīgās personas - Malvīnes Loces vadībā vāc, sistematizē, digitalizē vēstures materiālus. Materiālu apkopošanā ir iesaistījušies arī Ciblas vidusskolas skolotāji.
Skolotāji ir izstrādājuši 6 izglītojošās programmas krātuves apmeklētājiem:
1. programma "Es pirmoreiz novadpētniecības materiālu krātuvē". Programmas mērķis: iepazīstināt sākumskolas un pirmsskolas audzēkņus ar Eversmuižas kungu māju, tās apkārtni, senajiem sadzīves priekšmetiem, senām grāmatām.
2. programma "Gaismas ceļš". Programmas mērķis: iepazīstināt pirmsskolas un jaunāko klašu skolēnus ar materiālu krātuvē esošajiem apgaismojuma objektiem, to pielietojumu. Iepazīstināt ar elektrības rašanās vēsturi, tās ražošanu Ciblas pagasta Felicianovas HES.
3. programma "Skolas stāsts". Programmas mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar izglītības attīstību Ciblas novadā. Sniegt informāciju par novada skolām, demonstrēt foto liecības, mācību grāmatas par skolas dzīvi dažādos periodos.
4. programma "Mākslas stunda". Programmas mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar Ciblas novada māksliniekiem. Sarunas par māksliniekiem Juri Soikānu un Vitāliju Kalvānu, materiālu krātuvē esošo gleznu apskate, iepazīšanās ar citām autoru gleznām (digitalizētā veidā), iepazīšanās ar J.Soikāna Mākslas skolas filiāles darbu, skolas audzēkņu darbu apskate.
5. programma "Nauda kā vēstures avots". Programmas mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar naudu no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Vēstures atspoguļojums monētās, papīra naudas zīmēs. Ciblas pagasta Eversmuižas (Zeltiņu) depozīts. Latvijas lata kolekcija.
6. programma "Ceļasomas stāsts". Programmas mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar Ciblas novada cilvēkiem, kas aktīvi piedalījās trešās Atmodas norisē, Baltijas ceļā un bija Barikāžu dalībnieki, viņu atmiņu stāstījumiem, kino fragmentiem.

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

23.06.2018 22.00 Līgo Zvirgzdenē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

20.06.2018 20.00 Komēdija "Krustmāte Jūle no Tūles" (Pušmucovas TN)

22.06.2018 15.00 Līgo Blontos

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo