1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Atbalstīti Ciblas novada uzņēmēju un biedrību LEADER projekti

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 jūnijs 2018 10:49

PDF Drukāt E-pasts
Atbalstīti vairāki Ciblas novada uzņēmēju un biedrību LEADER projekti. Par to informē Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA.
2016. gada maijā biedrība „Ludzas rajona partnerība” izsludināja LEADER projektu iesniegumu konkursu pēc Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam noteikumiem. Interesi par šo iespēju izrādīja vairākas Ciblas novada pašvaldības teritorijā darbojošās biedrības un arī uzņēmēji. Projektus vērtēja „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienests (LAD).

Lucmuižā – mājdzīvnieku kautuve
Atbalstīts zemnieku saimniecības „Granti” (Ritvars Trons) projekts „Kautuves būvniecība zemnieku saimniecībā „Granti””.
Zvirgzdenes pagasta Lucmuižā plānots uzbūvēt un labiekārtot mājdzīvnieku kautuvi, nodrošinot optimālākas produkcijas realizācijas iespējas ilgākā laika periodā saimniecības konkurētspējas veicināšanai. Kautuves būvniecību plānots uzsākt 2017. gadā.
Kautuvē tika iegūta liellopu gaļa un uz vietas saimniecībā tiks uzsākta tās nogatavināšana.
Realizējot projektu, tiks radīta viena darbavieta algotam darbiniekam un saglabāta darbavieta saimniecības īpašniekam.
Projekta budžets – 100 tūkst. eiro, ELFLA finansējums – 70 tūkst. eiro, līdzfinansējums 30 tūkst. eiro. Pašvaldības dome lēmusi par 5 000 eiro lielu līdzfinansējumu projekta īstenošanai.
Plaudišos – tītaru pārstrādes ražotne
Atbalstīts SIA „BIO FARM” (Jānis Eriņš) projekts „Tītaru gaļas pārstrāde”.
Blontu pagasta Plaudišos uzņēmums „BIO FARM” veidos jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu – bioloģisko tītaru kautuvi un tītaru gaļas pārstrādes cehu. Tajā plānots izmantot vietējos resursus. Paredzēts, ka produkcija tiks realizēta tieši patērētājam.
Galvenās aktivitātes: kautuves un tās aprīkojuma iegāde, vakuuma fasētāja un kūpinātavas iegāde. Plānots, ka sākumā ražotnē tiks nodarbināti 2 cilvēki, apjomam pieaugot darbinieku skaits varētu tiks palielināts vēl par 2 līdz 4 darbiniekiem.
Projekta budžets – 33 179 eiro, ELFLA finansējums – 23 255,30 eiro, līdzfinansējums 9 923,70 eiro.
Rikšošanas sacensībām – zirglietu un ekipējuma iegāde
Atbalstīts Rikšotāju braucēju kluba „Pegazs” (Sandra Soikāne) projekts „Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu rikšošanas sacensību dalībai”.
Projekta īstenošanas vieta: Pušmucovas pagasta Lielie Oši.
Mērķis – sekmēt rikšotāju zirgu rezultātus sacensībās, saglabājot un pilnveidojot tradīciju.
Tiks iegādātas zirglietas un braucēju ekipējums, kas nepieciešams dalībai zirgu rikšotāju sacensībās.
Projekta budžets – 9531,08 eiro, ELFLA finansējums – 8577,97 eiro, līdzfinansējums 953,11 eiro (tas tiks segts no pašvaldības budžeta).
Folkloras kopai „Ilžeņa” – jauni tērpi un instrumenti
Atbalstīts biedrības „Ilžeņa” (Dzintra Toporkova) projekts „Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas „Ilžeņa” dalībniekiem”.
Projekta īstenošanas vieta: Ciblas vidusskola.
Līdz šī gada 31. oktobrim tiks iegādāti mūzikas instrumenti un etnogrāfiskie tautas tērpi folkloras kopai „Ilžeņa”.
Projekta budžets – 13 943,10 eiro, ELFLA finansējums – 12 548,79 eiro, līdzfinansējums 1394,31 eiro (tas tiks segts no pašvaldības budžeta).
Tiek vērtēts Līdumnieku biedrības projekts
LEADER projektu konkursā vēl tiek vērtēts biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” (Igors Zabiļevskis) projekts „Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšanai”. Ir lielas cerības, ka tas gūs atbalstu.
Projekts tiks realizēts Līdumnieku ciema „Kaktiņos” 2017. gadā. Projekta kopsumma: 49 577,81 euro; ELFLA finansējums – 43 455,64 eiro, līdzfinansējums 6 122,17 eiro. Ciblas novada pašvaldības dome lēmusi par atbalstu šim projektam 2 200 eiro apmērā.
Atbalstīti divi pašvaldības projekti
Jau informējām, ka tika atbalstīti divi projekti, ko izstrādājusi Ciblas novada pašvaldība, un šogad tie tiks īstenoti: Pušmucovā tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums (kopējās izmaksas – 14,8 tūkstoši eiro) un deviņiem novada amatiermākslas kolektīviem tiks darināti skatuves tērpi (kopējās izmaksas – 38,4 tūkstoši eiro). LEADER projekti saņems programmas finansiālu atbalstu, vienīgi 10% no izmaksām būs jāsedz no pašvaldības budžeta. Plašāku informāciju par šiem projektiem publicējām „Ciblas Novada Ziņās” 2016. gada 30. novembrī (nr.20).
Sagatavoja Ērika Bondarenko,
Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

21. aprīlī pl. 15.00 Pasākums "Atnāca Lieldienas" Ciblā

21. aprīlī pl. 19.00 Deju kopas "Kaprīzes" 5 gadu jubilejas koncerts. (Blontu TN)

11.05.2019 19.00 Komēdija "Ontans i saime". (Ciblas TN)

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

21. aprīlī pl. 16.00 Lieldienu svinēšana Pušmucovas TN.

27.04.2019 LIELĀ TALKA 2019

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo