1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Izstrādāti trīs pašvaldības autoceļu būvprojekti

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 jūnijs 2018 10:49

PDF Drukāt E-pasts
Pēc Ciblas novada pašvaldības pasūtījuma, uzņēmums „Myzone” ir izstrādāji trīs pašvaldības autoceļu būvprojektus Ciblā, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastā.
Tuvākajā laikā būvdarbu iepirkumam tiks izsludināts atklāts konkurss, kura rezultātus izskatīs un apstiprinās Lauku atbalsta dienests, caur kuru tiek piešķirts finansējums no valsts un ES fondiem. Ja šis process noritēs bez aizķeršanās, reāla ceļu pārbūve varēs sākties jūlijā.
Par visu sīkāk informē Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja.
Vēlos vispirms īsumā atgādināt, kā ritēja darbs pie projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura ietvaros ir iespējams saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atbalstam (ELFLA) finansējumu.
Vēl 2015. gadā Ciblas novada pašvaldība organizēja vairākas tikšanās ar zemniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai noskaidrotu par prioritāri renovējamiem ceļiem novadā. Lielākā apspriede, kurā piedalījās lauku uzņēmēji, pašvaldības un pagastu pārvalžu vadītāji, notika 22. jūlijā. Tad konstruktīvā gaisotnē tika spriests par vairākiem lieliem projektiem, kuros pašvaldības plāno iesaistīties jaunajā 2014. – 2020. gadam plānošanas periodā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību.
Balstoties uz apspriedēs paustajām domām, pašvaldības Attīstības nodaļa izstrādāja rekonstruējamo ceļu sarakstu projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
2015. gada 30. oktobrī Ciblas novada domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības ceļu objektu atlases kritērijus (kopumā 6), un, pamatojoties uz šiem kritērijiem, Attīstības nodaļa izstrādāja rekonstruējamo pašvaldības ceļu sarakstu prioritārā kārtībā. Tad to izvirzīja apspriešanai uzņēmēju sanāksmē 20. novembrī. Izstrādātais saraksts tika apstiprināts kārtējā domes sēdē 2015. gada 26. novembrī.
Ciblas novada dome nolēma apstiprināt minētajā projektā renovējamo ceļu posmus konkrētā secībā un izstrādāt tehnisko projektus prioritātē Nr.1 un Nr.2 apstiprinātajiem ceļu posmiem:
Nr. 1. P-3 Pušmucova - Zujeva (posmā Pušmucovas ciema robeža - Vacumnieki); Bērzu iela Ciblas ciemā; Z-6 Franapole - Ražanova; Z-7 Lucmuiža - Kaļvi;
Nr. 2. B-3 Blonti - Cibuļi - Žogorova (posmā Blonti - Blontu ferma); C-23 Berjozovka - Bārtuļi (posmā Berozovka - Ruduši).
2016. gada maijā tika noslēgti līgumi ar projektētājiem – personālapvienību SIA "Myzone" un Regnaru Māsēnu (vadošais partners – SIA „Myzone”). Un vairākus mēnešus ritēja projektēšanas darbi.
Uz šo brīdi pašvaldība ir saņēmusi 3 gatavus būvprojektus ceļiem, kas minēti prioritātē nr. 1:
1) autoceļa Bērzu iela Ciblā pārbūve;
2) autoceļa Z-7 Lumuiža – Kaļvi pārbūve;
3) autoceļa P-3 Pušmucova – Zujeva pārbūve.
Visi šie autoceļu projekti tiks iesniegti ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve. 1. kārta” īstenošanai.
Pamatojoties uz gatavajiem būvprojektiem, šobrīd tiek izstrādāts iepirkuma nolikums un jau tuvākajās dienās tiks izsludināts iepirkums. Tā kā šis ir „lielais” iepirkums, tiks izsludināts atklāts konkurss un pretendentu pieteikšanās ilgs 1 mēnesi. LAD prasības ir, lai iepirkumam ir vismaz 3 derīgi pretendenti.
Ja iepirkums beigsies rezultatīvi jau ar pirmo reizi, tad aprīļa sākumā projekta pieteikums tiks iesniegts izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. LAD projektu izvērtēšana ilgst aptuveni 3 mēneši, tas nozīmē, ka reālā ceļu pārbūve varēs sākties jūlijā.
Projektētāji turpina izstrādāt vēl 3 pašvaldības autoceļu būvprojektus.
Pašvaldība informēs par jaunumiem plānotājos darbos.
Sagatavoja Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

21. aprīlī pl. 15.00 Pasākums "Atnāca Lieldienas" Ciblā

21. aprīlī pl. 19.00 Deju kopas "Kaprīzes" 5 gadu jubilejas koncerts. (Blontu TN)

11.05.2019 19.00 Komēdija "Ontans i saime". (Ciblas TN)

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

21. aprīlī pl. 16.00 Lieldienu svinēšana Pušmucovas TN.

27.04.2019 LIELĀ TALKA 2019

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo