1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Pedagogi karjeras konsultanti uzsāk darbu

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 jūnijs 2018 10:47

PDF Drukāt E-pasts
Š.g. 27. februārī tika parakstīts Ludzas un Ciblas novadu apvienības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, īstenošanu. Darbs pie projekta tika uzsākts jau pirms līguma parakstīšanas – no 2016. gada augusta. Lai varētu izpildīt projekta īstenošanas nosacījumus, tika izvirzītas projekta izmēģinājumskolas, sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti un par projekta iecerēm informētas skolas.
Ar šī gada 1. martu Ludzas un Ciblas novadu skolās darbu jau ir uzsākušas trīs pedagoģes karjeras konsultantes (kopējā darba slodze - 2,01 likmes).
Ludzas pilsētas ģimnāzijā, Ludzas novada vakara vidusskolā un Pildas pamatskolā darbu uzsāka Inese Mikaskina, Ludzas 2. vidusskolā – Iveta Labāne, bet Ciblas vidusskolā, Pušmucovas pamatskolā un Ludzas Mūzikas pamatskolā strādās Elvīra Rimicāne. Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu koordinēs un īstenos skolas karjeras izglītības plānu, nodrošinās karjeras informācijas pieejamību, veiks skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.
Pedagoģes jau ir uzsākušas darbu pie karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidošanas, kas tiks īstenots, izmantojot pieejamo projekta finansējumu, kuru piešķir atbilstoši izmēģinājumskolu skolēnu skaitam.
Projekta gaitā tiek plānoti arī karjeras attīstības atbalsta pasākumi projektā neiesaistīto skolu – Istras vidusskolas, Nirzas pamatskolas un Ezersalas internātpamatskolas audzēkņiem.
Visā projekta darbības laikā (līdz 2020. gada 30. decembrim) pedagogi karjeras konsultanti sadarbosies arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru, darba devējiem un tālākizglītības iestādēm.
Pašvaldības ieguvums pēc projekta īstenošanas – kvalificēti pedagogi karjeras konsultanti, kuri strādās ar kvalitatīvu informatīvo un metodisko materiālu karjeras atbalsta īstenošanai izglītības iestādēs, interesanti un radoši karjeras izglītības pasākumi, kā arī pats galvenais – veiksmīgi un dzīvei sagatavoti absolventi.
Informē projekta koordinatore Inese Romanova,
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe

Afiša

19.03.2019 15.00 Kolnasāta aicynoj. (Pušmucovas bibliotēkā)

01.07.2019 Ciblas vidusskola apkopo stāstus.(Ciblas vidusskola)

30.03.2019 19.00 "Ciblas novada uzņēmējs 2018" (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo