1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novadā tika godināti uzņēmīgākie ļaudis

Otrdiena, 21 marts 2017 14:33

PDF Drukāt E-pasts
18. martā Pušmucovā notika viens no vērienīgākajiem pašvaldības organizētajiem ikgadējiem pasākumiem – „Ciblas novada uzņēmējs 2016”. Tajā tika godināti cilvēki, kuri kopj savu zemi, darbojas lauksaimniecības vai kokapstrādes jomā, vada savus uzņēmumus un sniedz novada iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus, kā arī nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.
Pasākumu „Ciblas novada uzņēmējs 2016” pašvaldība rīkoja jau piekto reizi. FOTO
No pagastiem katrreiz tiek izvirzīti cilvēki konkrētās nominācijās. Šogad, piemēram, uz svētkiem aicinātas vairākas ģimenes, kuras nevar lepoties ar diži lielu saražotās lauksaimniecības produkcijas apjomu, bet kuras čakli diendienā kopj senču zemi un līdz ar to ir stabils pamats Latgales lauku pastāvēšanai.

 

Uzrunas, atklājot svētkus
 
Pagasta pārvalžu vadītāji, atklādami svētku vakaru, teica īsas uzrunas. Tajās izskanēja katra pagasta slavinājums.
 
Ināra Sprudzāne: – Blonti vienmēr bijuši īpaši. Savulaik tas bija keramiķu novads, kad  Šmulāna velni izklīda pa visu pasauli. Vēlāk starptautisku atzinību ieguva Kirova kolhozā audzētās cūkas, kas izceļojās pa visām starptautiskajām izstādēm. Arī tagad tikai Blontos pastāv SIA, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Un Blonti ir kļuvuši par Ciblas novada centru.
 
Andra Klešnika: – Cienījamie novadnieki, mūsu mīļā Līdumnieku pagasta cilvēki! Mēs, kaut arī palikuši tikai daži simti, esam tie, kurus nav aizvilinājusi peļņa tālajās zemēs, ērtāka dzīvē pilsētā. Mēs sīksti turamies savā dzimtajā zemē – pašā pierobežā. Mūsu cilvēki ir tie, kuri ir spējuši Līdumnieku centru no visu aizmirsta nostūra pārvērst par tūristu iecienītu skaistu vietu, par vietu, kur protam interesanti un pilnvērtīgi dzīvot! Lai mums tas izdodas arī turpmāk!
 
Valentīna Trukšāne: – Man ir liels prieks sveikt novada uzņēmīgākos un čaklākos cilvēkus mūsu, Pušmucovas, pagastā! Lai šovakar visiem kopā ir jauks, pavasarīgs noskaņojums, jo jūs to esat pelnījuši. No mūsu Nūraugu kalna var saredzēt tālu, bet ne tik, tālu, lai redzētu, kur aizceļo pagasta uzņēmēju saražotā produkcija. Lai Pušmucovas vārds arī turpmāk skan tālu!
 
Valentīna Ruciņa: – Zvirgzdenieši vienmēr ir bijuši lieli dziedātāji, pratuši gan čakli strādāt, gan arī no sirds priecāties. Spēku dod mūsu Cirmas, Lielā Ludzas un Zvirgzdenes ezera mūžsenie viļņi, senču stādītā parka koku varenums. Vasarā mēs labprāt gaidām jūs romantiskajā Zvirgzdenes estrādē, bet šodien sveicam sava novada radošākos un čaklākos cilvēkus!
 
Miervaldis Trukšāns: – Visi pieci pagasti ir apvienojušies Ciblas novadā. Kaut arī administratīvais centrs atrodas Blontos, Ciblas pagasts joprojām ir vairāk apdzīvotais no visiem. Mēs ļoti ceram, ka mūsu vidusskolā mācās īsti novada patrioti, jaunieši, kuri iegūs dzīves pieredzi, zināšanas un atgriezīsies, lai Eversmuiža atdzimtu jaunā spēkā! Man prieks, ka katru gadu novada simbolu – pakavu – saņem ne tikai jau zināmie veiksmīgie saimnieki, bet arī jaunie. Lai pietiek optimisma un izturības caur ikdienas neveiksmēm un šķēršļiem saskatīt valsts uzplaukumu!

 

Pašvaldības pateicības
Tika sveikti lielākie Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji: Z/S „Lapegles 2” un Z/S „Ezerlīči” (pēc VID datiem un ieteikuma).
Kā lielākie darba devēji tika sveikti seši uzņēmumi: SIA „Blonti” (vad. Andris Žeikars), ZS „Lapegles 2” (Antons Daudišs), SIA „RIKO-RI” (Regīna Kozlovska), SIA „Felicianovas rūpnīca Polimērs” (Marija un Artemijs Dobrovoļski), SIA „SoLo & Partneri” (Ināra Ločmele, Anita un Viesturs Rancāni) un SIA „WILD” (Aivars Kozlovskis).
Skaistā dzīves jubilejā tika godināta Gaļina Sakernika – liellopu pārraudze no Blontu pagasta.
Pateicības bija sagatavotas veterinārārstiem un sēklotājiem, kas strādā Ciblas novada teritorijā. Tie ir: Ivars Ciganskis, Veneranda Krišāne, Anastasija Kuzmina, Regīna Metlāne, Ilze Kaniševska, Alina Ruško.
Nominācijā „Jauniešiem draudzīgs uzņēmums” apbalvojums piešķirts biedrībai „Strauts” Ciblā.
Sarīkojumā tika godinātas nelielas saimniecības no katra pagasta, kuras var saukt par pagasta lepnumu jeb stūrakmeni:
Blontu pagastā: Gaļina un Rūdis Leitāni, Anna Matvejenko, kā arī Oļegs Ivanovs.
Ciblas pagastā: Edvīns Irbītis, Tālivaldis un Iveta Kalvāni, Inta un Andris Balceri.
Līdumnieku pagastā: Ināra un Valfrēds Miezīši, Inga un Uldis Andžāni un Natālija Jefimenoka.
Pušmucovas pagastā: Ilga Grade un Uldis Kornijanovs, Leons Kaziniks un Inna Gajoha, Svetlana un Ainārs Rumbiniki.
Zvirgzdenes pagastā: Līga un Aldis Ozolnieki, Iveta un Ainārs Savicki (fotoattēlā), Jānis un Zinaīda Barkāni.
   Par putnkopības attīstību novadā pašvaldības atzinība tika izteikta ZS „Griezītes” (Zanda Trukšāne) no Pušmucovas pagasta.
   Tika godināti uzņēmumi, kuri nodarbojas ar kokapstrādi: ZS „Lapegles 2”, SIA „Riko-Ri”, SIA „Dimants AR” (Aivars Rikums), IU „Priede B” (Bogdans Špitjuks), ZS „Zeltiņi” (Aina Zbaraščuka) un SIA „Staupine” (Aleksejs Ivanovs).
   Nominācijā „Sadarbības partneri” tika godināti divi uzņēmumi un „Latvijas Pasta” pastnieki (fotoattēlā teksta sākumā). Tradicionāli šajā sarīkojumā pateicība – SIA „Blonti”, kas ik gadu sarūpē dāvanas Blontu PII audzēkņiem. Šogad pateicības vārdus uzklausīja arī „Ezerlīču” īpašnieks Aivars Trons – par traktortehnikas pakalpojumiem. Lielais paldies par ikdienas darbu – pastniekiem: Romualda Ivanova, kura strādā Blontu un Līdumnieku pagastā, Irinai Antonova, Blontu pasta nodaļas vadītājai, Lolitai Grebeņnikova – Zvirgzdenes, Lienei Cimbaļukai – Pušmucovas, Valdim Stuceram – Ciblas un Līdumnieku pagasta pastniekam, Svetlana Pšenova – Ciblas pasta nodaļas vadītājai.
Apsveikumi – no iestādēm un bankām
Katru gadu iespēju sveikt savus klientus un sadarbības partnerus šādā pasākumā izmanto arī dažādas iestādes.
No LLKC apsveikumus saņēma zemnieki, zemnieku saimniecības un uzņēmēji (fotoattēlā): Ivars Sprudzāns, Iveta Savicka, ZS „Rasiņas” (Ēriks Astičs), ZS „Surikova” (Valdis Astičš), ZS „Cīrulīši” (Juris Vabaļs), IK „Dinero V” (Vladislava Gaile), Olita Kilupe, IK „Pliči” (Jānis Kilups), Ilga Baziļeviča, Andris Balcers, Vasīlijs Zvaričs, ZS "Kasparīši" (Pēteris Romanovskis).
Arī AS „Citadele banka” sveica savus klientus: SIA „Blonti”, ZS „Griezītes” un ZS „Ezerlīči”.
Nodarbinātības valsts aģentūras balvas sadarbības partneriem – Edvīnam Sarkanim no Blontu pagasta un biedrībai „Strauts” Ciblā, kā arī Valentīnai Ruciņai, kura Ciblas novada pašvaldībā koordinē pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Pateicību no finanšu institūcijas „Altum” saņēma Ciblas novada pašvaldības vadītājs – domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.
***
Sarīkojums „Ciblas novada uzņēmējs 2016” notika Pušmucovas Tautas namā. Tas bija slēgts atpūtas vakars, kurā piedalās pašvaldības aicināti ļaudis un tie, kas rezervējuši vietu. Vakara gaitā bija koncerts, kurā uzstājās Pušmucovas TN jauniešu popgrupa „Heijā!”, ko vada Ināra Dovgiallo, pušmucovieši Aija un Jānis Jonikāni un Mežvidu TN vīru vokālais ansamblis „Ozoli”, ko vada Jānis Veličko.
     Visu pasākumu atraktīvi vadīja Vanda Žulina – bija loterija, kurā dažādas balvas piedāvāja vietējie uzņēmēji un zemnieki, un arī spēle „Mīlu savu novadu”.
     Balli spēlēja grupa „Ginc un Es”.
     Sarīkojumu organizēja Ciblas novada pašvaldības domes komanda: domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, izpilddirektore Ināra Sprudzāne, lauksaimniecības konsultante Marina Barkāne, Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, Pušmucovas Tautas nama vadītāja Inta Domarka un citi pašvaldības darbinieki.
Teksts un foto:
Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

23.06.2018 22.00 Līgo Zvirgzdenē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

20.06.2018 20.00 Komēdija "Krustmāte Jūle no Tūles" (Pušmucovas TN)

22.06.2018 15.00 Līgo Blontos

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo