1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām

Trešdiena, 12 aprīlis 2017 07:28

PDF Drukāt E-pasts
Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, un norādītā adrese netiks mainīta visu projekta īstenošanas laiku.
Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemta virkne kritēriju. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai projekta iesnieguma iesniegšanas dienā jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro.
 Kopējā īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme nepārsniedz 50 hektārus. Ja atbalsta pretendents zemi nomā, tad nomas termiņš nav īsāks par 5 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Turklāt nepieciešama arī augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība, vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā, vai atbalsta pretendentam jāpierāda 5 gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā.  Ja minētā izglītība nav iegūta, tad projekta īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.
               Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Atbalsts paredzēts ilgtermiņa ieguldījumu (vismaz 80% no finansējuma) un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.
 Saimniecībai, kura vēlas pretendēt uz atbalstu, ir jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskai darbībai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 Plānotajam projektam ir jābūt saistītam ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.
 Darījumdarbības plānu saimniecībai sagatavo divus līdz 4 gadus ilgam laika periodam (atkarīgs no izvēlētās nozares).
* Šajā laika periodā ir obligāti jāsasniedz darījumdarbības plānā noteiktie mērķi.
* Neto apgrozījumam no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma standartizlaides vērtībai ir jāsasniedz 2000 eiro.
* Sasniegtais  neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu produktu ražošanas vai standartizlaides vērtība  jāpalielina vismaz par 20%.
 Lauku atbalsta dienests vērtēs darījumdarbības plāna kvalitāti un plānoto ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem, kā arī darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu samērīgumu ar kopējo saņemtā atbalsta apmēru.
 Saimniecības finansējumu saņems pa daļām – 80% jeb 12 000 eiro saņems pirms ieguldījumu veikšanas, uzrādot priekšapmaksas rēķinus vai citus darījumus apliecinošus dokumentus, bet 20% no finansējuma jeb 3000 eiro izmaksās tikai pēc tam, kad projekts būs veiksmīgi realizēts, sasniedzot noteiktos mērķus.
 Atbalstu šajā programmā nevar saņemt, ja atbalsta pretendents:
 1)saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumos "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" vai "Lauku saimniecību modernizācija";
 2)ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".
 Lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību vispārējiem kritērijiem, var izmantot LLKC izstrādāto interneta rīku "ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma", kas pieejams http://esatbalsti.llkc.lv/.
 Papildjautājumus var uzdot “Forums ES finanšu piesaistei”, kas pieejams http://forums.llkc.lv/.
 Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana būs no 2017. gada 1. jūnija līdz 30.  jūnijam.
 (*) LLKC Ogres un Talsu birojā pieteikties uz projektu izstrādi vairs nav iespējams, konsultanta noslodzes dēļ.
 Informāciju sagatavojaLLKC Ekonomikas nodaļa (63007560)
 

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo