1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Ceturtdiena, 13 aprīlis 2017 10:23

PDF Drukāt E-pasts
Dīzeļdegvielas piešķiršana 2016./2017. saimnieciskajam gadam
Iesniegumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017. gada 1. jūnijam.
Dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:
 • augkopība — 100 litri uz vienu hektāru,
 • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri uz vienu hektāru,
 • zālāju platības:
  - ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru — 130 litru uz vienu hektāru;
  - bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru, — 130 litru uz vienu hektāru
 • Liellopu vienību skaitu nosaka atbilstoši LDC datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūnijā.
  - dzīvnieku barības primāram ražotājam — 60 litru uz hektāru,
 • zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
 • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.
Kārtība nosaka, to ka dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platību maksājums)  saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 euro no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu).
Ja papuvju platības  pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes,  kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.
Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:
 • audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
Lai varētu operatīvi izvērtēt iesniegumus un pieņemt lēmumu, lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs iesniegumam var pievienot gada ienākumu deklarācijas pielikumam D 3.

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

23.06.2018 22.00 Līgo Zvirgzdenē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

20.06.2018 20.00 Komēdija "Krustmāte Jūle no Tūles" (Pušmucovas TN)

22.06.2018 15.00 Līgo Blontos

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo