1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ievēlēta Ciblas novada domes vadība

Pirmdiena, 19 jūnijs 2017 14:06

PDF Drukāt E-pasts
 
Šodien, 19. jūnijā, uz pirmo Ciblas novada domes sēdi pulcējās deputāti, kas ievēlēti 3. jūnija pašvaldības vēlēšanās.
Domes sastāvā ievēlēti: 6 deputāti no saraksta „Zaļo un zemnieku savienība un LATGALES PARTIJA” (turpmāk tekstā: ZZS/LP): Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Aldis Tihovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Rudīte Valtere; 2 deputāti no saraksta „Likteņdzirnas”: Aivars Rikums un Māris Trukšāns;1 deputāts no saraksta „Savam novadam”: Aleksejs Ivanovs.
Sēdes pirmo daļu saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” sasauc un vada novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Uz domes sēdi ieradās 7 no 9 ievēlētajiem deputātiem. Nepiedalījās 2 deputāti: Aleksejs Ivanovs un Māris Trukšāns, iemesls nav zināms.
Novada pašvaldību vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Zinaīda Pavlova sēdes sākumā informēja par kārtību, kādā izveidojama balsu skaitīšanas komisija novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Komisijas sastāvam tika izvirzīti novada vēlēšanu komisijas locekļi.
Domes priekšsēdētājs – Juris Dombrovskis
Turpmākajā sēdes gaitā tika izvirzīts vienskandidāts novada domes priekšsēdētāja amatam: deputāts Juris Dombrovskis.
Balsošana notika atklāti ar numurētām balsošanas zīmēm. Pēc tam, kad deputāti bija izdarījuši savu izvēli, balsu skaitīšanas komisija apkopoja rezultātus un Z. Pavlova sēdes dalībniekus iepazīstināja ar balsošanas rezultātu.
Ar 7 balsīm „par” vienbalsīgi domes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts Juris Dombrovskis.
Ievēlēts domes priekšsēdētāja vietnieks un
izveidotas pastāvīgās komitejas
Sēdi turpināja vadīt novada domes priekšsēdētājs J. Dombrovskis. Pēc viņa ierosinājuma deputāti apstiprināja sēdes darba kārtību, kurā tika iekļauti 4 jautājumi. Kā pirmais – Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Šim amatam J. Dombrovskis izvirzīja deputāti Inesi Birsku. Priekšsēdētāja vietnieka amats Ciblas novada pašvaldība nav atalgots, šī amatpersona saņem vienīgi deputāta atalgojumu un atlīdzību par priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ilgstošas prombūtnes laikā (atvaļinājums u.tml.).
Balsojums par Inesi Birsku domes priekšsēdētāja vietnieka amatā bija vienbalsīgs – 7 balsis „par”.
Nākamais darba kārtības jautājums – pastāvīgo komiteju izveidošana. Nolemts izveidot Finanšu pastāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti: J. Dombrovskis kā komitejas priekšsēdētājs, Ē. Astičs, R. Valtere, M. Trukšāns, A. Ivanovs) un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju 4 cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti: I. Birska kā komitejas priekšsēdētāja, A. Tihovskis, S. Leščinska, A. Rikums).
Citi jautājumi
Domes sēdē tika lemts par kārtējiem jautājumiem:
Lemts par pašvaldības budžeta finansējuma piešķiršana autotransporta iegādei. Nolemts 9 000 eiro piešķirt lietotas kravas automašīnas iegādei novada komunālās saimniecības un autoceļu uzturēšanas vajadzībām, 8 000 eiro – autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai.
Nolemts apstiprināt pašvaldības konkursa “Ciblas novada Sakoptākā sēta 2017” nolikumu.
Ērika Bondarenko,
Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

23.06.2018 22.00 Līgo Zvirgzdenē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

20.06.2018 20.00 Komēdija "Krustmāte Jūle no Tūles" (Pušmucovas TN)

22.06.2018 15.00 Līgo Blontos

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo