1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

No valsts budžeta pilnībā tiks segti pašvaldības infrastruktūrai lietavās nodarītie postījumi

Ceturtdiena, 12 oktobris 2017 12:28

PDF Drukāt E-pasts

11. oktobrī Baltinavā notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kurā piedalījās arī Ministru prezidents Māris Kučinskis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Finanšu ministrijas pārstāvji un citas augstas amatpersonas.

Sēdē tika apspriesti reģionam būtiski jautājumi, galveno akcentu liekot uz plūdu seku likvidēšanas pasākumiem Latgalē. Pašvaldību vadītāji tika informēti, ka valdība 2017. gada 10. oktobra Ministru kabineta sēdē piešķīra  2 919 399 eiro pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar augusta lietavās un plūdos radīto zaudējumu novēršanu. Turklāt atbalsts piešķirt 100% apmērā – saskaņā ar novadu iesniegtajiem pieprasījumiem - tāmēm plūdu radīto postījumu segšanai.

Tādejādi Ciblas novada pašvaldībai no valsts budžeta programmās „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks pārskaitīti 91 880 eiro, kas tiks izlietoti, lai segtu izdevumus, kas pašvaldības infrastruktūrai nodarīti minētajās lietavās un plūdos.

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, tāpat kā citi Latgales pašvaldību vadītāji, atzinīgi novērtēja šo valdības lēmumu. Izskanēja solījums, ka līdzekļi tiks piešķirti nekavējoties.

Māris Kučinskis tikšanās laikā uzsvēra: – Visu 100% piešķiršana no nepieciešamā finansējuma infrastruktūras atjaunošanai Latgales pašvaldībās nebūs ierasta prakse – tas ir izņēmuma gadījums, ņemot vērā lielos lietavu un plūdu nodarītos postījumus. Tādējādi pašvaldību rīcībā paliks vairāk naudas, ko novirzīt plūdu seku likvidēšanai.

Plūdos cietušajiem Latgales novadu zemniekiem daļēji sniegs finansiālu atbalstu par kultūru sējumiem jau tuvāko dienu laikā, bet novadu ceļu infrastruktūras sakārtošanai un remontdarbiem jau piešķirts finansējums, saskaņā ar novadu iesniegtajiem pieprasījumiem - tāmēm plūdu radīto postījumu segšanai.

Citi LPR attīstības padomes sēdē skatītie jautājumi

Tāpat tikšanās laikā Baltinavā tika apspriests Rīcības plāns  Latgales reģiona izaugsmei 2018. – 2020. gadam, Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) attīstība, atbalsta iespējas ceļu infrastruktūrai plūdu apdraudētajās teritorijās, kā arī vairāki citi būtiski jautājumi.

Tika diskutēts arī par degradēto teritoriju revitalizāciju Latgales plānošanas reģionā, kur plānots piesaistīt privātās investīcijas 60,67 milj. eiro, radīt 861 jaunradītā darbavietas un samazināt degradētās teritorijas par 127,5 hektāriem. Tāpat līdz 2019. gada 31. decembrim Eiropas Savienības fondu vidusposma izvērtējuma ietvaros plānots izvērtēt iespēju piešķirt papildu 29 milj. eiro Latgales rīcības programmai.

Plānojot Latgales attīstības perspektīvas, K.Gerhards atzina: Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā, kas uzsākta tikai pirms nepilna gada 2016. gada decembrī, ir jau paveikts ievērojams darbs. Piemēram, izskatīti un atbalstīti 6 projekti, plānojot 1,052 milj. eiro privāto investīciju un ir izveidotas 35 jaunas darba vietas. Tomēr, lai papildu stimulētu aktivitātes Latgalē un veicinātu jaunu darba vietu izveidošanos, nepieciešami nodokļu atvieglojumu mehānismi jau no 2018. gada. Tāpēc viens no tiem būs iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējiem.

Pēc LPR un MK informācijas sagatavoja Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

LPR foto

Afiša

27.09.2018 18.00 Saruna ar Anželiku Jurševicu

29.09.2018 XV Tautas muzikantu saiets (Pušmucovas TN)

TOPOŠO VECĀKU SKOLA (Pušmucovas TN)

VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo