1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Folkloras kopa „Ilžeņa” realizējusi ES finansētu projektu

Otrdiena, 24 oktobris 2017 10:07

PDF Drukāt E-pasts

Veiksmīgi noslēdzies ES finansētais projekts “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas “Ilžeņa” dalībniekiem.

2016. gadā biedrība „ILŽEŅA” startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā konkursā un guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atīstībai programmas (ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Biedrības “ILŽEŅA” projekta iesniegums Nr.16-01-AL34-A019.2201-000022 “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas “Ilžeņa” dalībniekiem” tika apstiprināts 28.11.2016. Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 13 943.10, no kuriem publiskais finansējums (ELFLA) EUR 12 548.79 un EUR 1 394.31 Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir nodrošināt folkloras kopas "Ilžeņa" kolektīvu ar tautas tērpiem un mūzikas instrumentiem, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu iesaisti mūsdienu kultūras procesos un latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.

Projekts ietvaros biedrība “ILŽEŅA” ir iegādājusies bērnu un jauniešu folkloras kopas “Ilžeņa” dalībniekiem

etnogrāfiskos tautu tērpus: 19 meitenēm un vadītājai - blūzes, vestes, brunči, vainadziņi, galvas lakats, pārpieris, plecu lakati, saktas, kokvilnas un vilnas zeķes, kurpes, pastalas, celaines; 11 puišiem - krekli, bikses, vestes, jostas, kurpes, pastalas, naģenes, vilnas zeķes)

mūzikas instrumentus (akordeons, kokles, cītara, vijoles, stabules, lielās bungas, bubyns, treščotka, trideksnis, trīsstūris, katliņš lielais, vēja zvans, sitamie kociņi, pūcīte)

Etnogrāfiskos tautu tērpus šuva un piegādāja biedrība “Ludzas amatnieks”.

Mūzikas instrumentus gatavoja un piegādāja SIA “BaltHarmonia”.

Folkloras kopā “Ilžeņa” pašlaik darbojas 35 Ciblas vidusskolas skolēni dziedot, muzicējot, dejojot tradicionālos dančus un rotaļas, stāstot pasakas un nostāstus, piedaloties gan skolas, gan novada, gan valsts mēroga pasākumos, konkursos, skatēs.

Kopas darbība ir vērsta uz kultūras mantojuma saglabāšanu, sevišķi – Latgales un sava novada kultūras apzināšanu, pētīšanu, popularizēšanu un saglabāšanu. Ik gadu folkloras kopa “Ilžeņa” ļoti veiksmīgi piedalās daudzos valsts mēroga rīkotajos konkursos un skatēs, sasniedzot augstus rezultātus gan dziedāšanā, gan stāstīšanā, gan dejošanā.

Līdz šim vēl nav bijusi iespēja apgūt tradicionālās muzicēšanas prasmi, jo kopai bija visai niecīgs mūzikas instruments klāsts. Tāpēc mūzikas instrumentu iegāde ir ļoti aktuāla nepieciešamība, kas bērniem un jauniešiem dos iespēju apgūt dažādu tautas mūzikas instrumentu (kokles, akordeona, blokflautas, cītaras u.c.) spēli, tādējādi gan lietderīgi pavadot laiku, gan kopjot individuālās un kolektīvās muzicēšanas prasmes, gan veicinot tradicionālās muzicēšanas mantojuma saglabāšanu. Tā kā mūzikas instrumenti tika piegādāti pavasarī, bērni un jaunieši jau aktīvi un ar lielu interesi sākuši apgūt un spēlēt mūzikas instrumentus.

Tautas tērps ir nozīmīga un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa. Folkloras kopai līdz šim nebija savu tautas tērpu, tos aizņēmāmies no skolas deju kolektīva, kas īsti pēc savas būtības neatbilda tautas tērpu valkāšanas tradīcijām un autentiskumam folkloras kopās. Realizējot projektu, folkloras kopas dalībniekiem tika sašūti un komplektēti etnogrāfiskie tautu tērpi, atbilstoši Ziemeļlatgales tautas tērpu valkāšanas tradīcijām, kā arī ievērojot folkloras kopu skatuviskā tēla nepieciešamību dažādot tautastērpu komplektēšanu, izmantojot sava novada vai tuvāko novadu rakstus, krāsas, nēsāšanas tradīcijas. Meiteņu brunči ir darināti atbilstoši Mērdzenes, Ņukšu, Ludzas puses rakstiem un krāsām (diemžēl, vēl nav zināmi Ciblas puses tautas tērpu raksti un krāsas…)

Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros realizējot projektu, biedrība „ILŽEŅA” veicinās bērnu un jauniešu aktīvu un intensīvu iesaistīšanos kultūras mantojuma pārņemšanā, saglabāšanā, popularizēšanā un tālāknodošanā, kā arī sabiedriski un pilsoniski aktīva dzīvesveida atbalstīšanā.

Dzintra Toporkova,

Biedrības „ILŽEŅA” valdes locekle

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Afiša

13.07.2019 15.00 Bērnības svētki (Pušmucovas TN)

30.06-06.07 Ciblas novada svētki „Ciblas novadam – 10!”

04.06.2019 10.00 Grūtnieču vingrošana. (Pušmucovas TN)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo