1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Noskaidroti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” balvu ieguvēji

Trešdiena, 22 novembris 2017 13:27

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28 novembris 2017 09:18

PDF Drukāt E-pasts

17. novembra vakarā – LR Proklamēšanas svētku pasākumā Pušmucovas Tautas namā tiks godināti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks 2017” nominanti.

Konkursa nominācijā „Gada cilvēks” tika pieteikta 1 pretendente: Dzintra Toporkova, Ciblas vidusskolas skolotāja.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” tika izvirzīti 4 pretendenti: Zinaida Bule, pensionāre no Ciblas pagasta; Ļubova Maļavkina, Lucmuižas Feldšeru un vecmāšu punkta vadītāja; Jevģēnijs Metlans, pensionārs no Blontu pagasta; Jānis Kazinīks, pensionārs no Pušmucovas pagasta.

Nominācijā „Gada jaunietis” pretendenti netika pieteikti.

Pašvaldības izveidota Apbalvošanas komisija pēc pieteikumu saņemšanas 8. novembrī izvērtēja nominētos balvas kandidātus un pieņēma lēmumu. Lai vērtējums būtu maksimāli objektīvs, tika skatīts konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” nolikums un vērtēta katra pretendenta atbilstība konkursa nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts ar balsu vairākumu.

Tika nolemts balvu piešķirt: nominācijā „Gada cilvēks”Dzintrai Toporkovai, nominācijā „Mūža ieguldījums”Zinaidai Bulei.

LR proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā Zinaīdai Bulei un Dzintrai Toporkovai tiks pasniegta piemiņas balva un apbalvojums (piemiņas raksta, naudas balva un ziedi). Tika sveikti arī pārējie nominanti.

Zinaida Bule pirms došanās pensijā ir strādājusi veselības un sociālās aprūpes jomā Ciblas pagastā un novadā. Apbalvojumam viņu pieteica Ciblas pagasta iedzīvotāju grupa. Pieteikumā tiek atzīmēts, ka Zinaida Bule dzīvo Ozupinē, kur 1969. gadā pēc Daugavpils medicīnas skolas beigšanas uzsāka darba gaitas Ozupines Feldšeru un vecmāšu punktā. Būdama feldšere, viņa vairāk kā 40 gadu garumā palīdzēja cilvēkiem. Zinaida ir cilvēks, kas neskaitot savas darba stundas, jebkurā laikā steidzās palīgā iedzīvotājiem, kuriem tas bija nepieciešams, tāpēc ar savu darbu iemantoja cilvēku cieņu un uzticību. 1996. gadā veidojās bāriņtiesas, un Zinaida Bule tika ievēlēta par Ciblas pagasta Bāriņtiesas priekšsēdētāju. Pēc Ciblas un Līdumnieku pagasta apvienošanas, 2000. gadā tika izveidots Ciblas novada Sociālais dienests ar mobilo vienību, kuru vadīja Zinaida Bule. 2015. gadā viņa devās pelnītā atpūtā.

Dzintra Toporkova Ciblas vidusskolā par mūzikas skolotāju strādā kopš 2010. gada 1. septembra. Balvai viņu pieteica Ciblas vidusskola. Pieteikumā rakstīts, ka D. Toporkova ar vislielāko atbildību veic savus darba pienākumus – māca mūziku, vada interešu izglītības pulciņu nodarbības, gatavo skolēnus konkursiem un skatēm. Dzintra sniedz milzīgu ieguldījumu Ciblas vidusskolas un Ciblas novada pašvaldības vārda popularizēšanā un atpazīstamībā visā Latvijā. Skolotāja vada folkloras kopu „Ilžeņa”, kura ar savu augsto sniegumu ir kļuvusi pazīstama Latvijas mērogā. 2016./2017. mācību gadā „Ilžeņa” un tās atsevišķi dalībnieki ir piedalījušies daudzos konkursos vietējā mērogā, Latgales reģionā un valstī. Skolotājas Dzintras audzēkņi ieguvuši 13 pirmās pakāpes, 6 otrās pakāpes un 1 trešās pakāpes diplomu. Pateicoties folkloras kopas „Ilžeņa” deju priekšnesumiem, Valsts izglītības satura centrs ieviesis izmaiņas deju priekšnesumu repertuārā.

Ļubova Maļavkina balvai „Mūža ieguldījums” pieteikta kā Lucmuižas Feldšeru un vecmāšu punkta vadītāja. Pieteicēji (iedzīvotāju grupa) raksta: „Dzimusi rīdziniece, bet pēc Rīgas 2. Medicīnas skolas pabeigšanas 1972. gadā visu darba mūžu veltījusi Latgales lauku cilvēkiem, sākot strādāt kolhozā „Zarja” (Pureņu pag.) par feldšeru punkta vadītāju, 1985. gadā – par sovhoza „Ludza” (Zvirgzdenes pag.) feldšeru punkta vadītāju. (..) Mainoties pašvaldību struktūrai un nosaukumiem, Ļubovas Maļavkinas darba pienākumi nemainījās, viņa arī šodien ir mūsu labā, gudrā, atsaucīgā un iejūtīgā feldšerīte. Domājam, ka 45 darba gadi medicīnas lauciņā ir mūža ieguldījums – ilggadējs godprātīgs darbs sava novada iedzīvotāju labā.”

Jevģēnijs Metlāns balvai „Mūža ieguldījums” pieteikts kā SIA „Blonti” mehanizators. Pieteicēji (iedzīvotāju grupa – SIA „Blonti” kolēģi) atzīmē, ka viņš dzimis grūtajos pēckara gados, agri zaudējis māti, pēc Pušmucovas 8-gadīgās skolas mācījies Jaungulbenes profesionāli tehniskajā skolā par mehanizatoru. Agri sācis darba gaitas kā laukstrādnieks Kirova v.n. kolhozā. Pēc skolas strādājis par traktoristu. Tagad ziemās ar traktoru T-150 K tīra pagasta un SIA „Blonti” ceļus, sniedz pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem. Savulaik piedalījies aršanas un citās darba sacensībās, saņēmis daudzus apbalvojumus. No 2009. gada ir pensionārs, bet joprojām strādā. Savā piemājas saimniecībā kopj lopus, realizē liellopu gaļu un pienu.

Jānis Kazinīks balvai „Mūža ieguldījums” izvirzīts kā ilggadējs rikšotāju zirgu audzētājs un braucējs. Pieteicējs – biedrība „Rikšotāju braucēju klubs „Pegazs””. Biedrības priekšsēdētāja Inese Ruskule atzīmē, ka Jāņa Kazinīka mūžs bijis saistīts ar zirgkopību līdztekus pamatdarba veikšanai. Viņš bija diplomēts agronoms un nostrādāja šajā jomā visus darba gadus, taču zirgi nepalika atstāti novārtā. Vēl 1978. gadā viņa rokās nonāca šķirnes zirgs, ar kuru Jānis sāka startēt rikšošanas sacensībās, arī Krievijā, un sasniedza tam laikam labus rezultātus. Pie J. Kazinīka saimniecības 1980.-to gadu beigās tika izbūvēts jauns zirgu stallis, kurā bija plānots izmitināt ap 50 kopsaimniecības šķirnes zirgus. Pēc PSRS sabrukuma, kolhozs izpārdeva zirgus, taču J. Kazinīks turpināja audzēt zirgus. 2005. gadā tika atjaunotas rikšošanas sacensības, Jānis un viņa meita Sandra iesaistījās. 2006. gadā ar Jāņa labvēlību Ciblas rikšotāju braucēji sāka organizēt sacensības pie viņa staļļa. Jānis sacensībās piedalījās līdz 2013. gadam, bet veselības stāvokļa dēļ aizraušanās ar zirgiem bija jāpārtrauc. Ciblas novadā ir vienīgā vieta Latvijā, kur pie skrejceļa ir arī stallis, tā ir ļoti liela priekšrocība. Latvijā esošie rikšotāju zirgu braucēji ir pateicīgi Jānim Kazinīkam, ka viņš ir spējis saglabāt saimniecību un veltījis visu mūžu šiem skaistajiem dzīvniekiem.

Ciblas novada pašvaldība pateicas novada iedzīvotājiem par aktivitāti, izvirzot cienījamus ļaudis konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” balvām.

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo