1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Par veselības veicināšanas projektu Ciblas novadā

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 jūnijs 2018 10:28

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novadā kopš 2017. gada jūlija norisinās dažādas aktivitātes projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

Informējam par līdz šim notikušajiem pasākumiem un 2018. gadā plānotajām aktivitātēm.

Projekts tiek finansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  ietvaros.

 

ESF un valsts finansēts projekts

Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Šīs Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta īstenošana tika uzsākta 2016. gada novembrī. Līdz 2017. gada 1. jūlijam tika izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība). Projekta ietvaros tiek īstenoti daudzveidīgi pasākumi. Plāns ietver visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Tāpat Projekta ietvaros tiek veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta projektā realizēto (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība.

Valstī kopumā finansējums šiem projektiem ir gandrīz 16,7 miljoni eiro, t.sk. ESF finansējums – 14,2 miljoni, valsts budžeta finansējums 2,5 miljoni eiro apmērā.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums projektam Ciblas novadā ir 38 969 eiro, no tiem 85% jeb 33 123,65 ir Eiropas Sociālā fonda līdzekļi un 15% jeb 5845,35 ir Valsts budžeta finansējums. Ciblas novadā aktivitātes tika uzsāktas 2017. gada vasarā, uzreiz pēc līguma parakstīšanas, un noslēgsies 2019. gada 31. decembrī.

Plānojam projekta “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” pasākumos iesaistīt vismaz 589 iedzīvotājus.

Ciblas novadā notikuši 5 pasākumi

2017. gada sešos mēnešos īstenoti 5 veselības veicināšanas pasākumi.

No 7. līdz 11. augustam norisinājās veselības veicināšanas nometne Ciblas novada bērniem un jauniešiem, kurā piedalījās 10 zēni un 10 meitenes vecumā no 9 līdz 13 gadiem. Galvenais mērķis bija veidot jauniešiem izpratni par veselību dzīvesveidu, šajā nolūkā tika organizētas lekcijas un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu, savstarpējām attiecībām un garīgo veselību. Notika arī sporta pasākumi – stafetes, komandu spēļu turnīri, pārgājiens. Bērniem bija pieejami pie Ciblas vidusskolas uzstādītie āra trenažieri. Nometni sadarbībā ar pašvaldību organizēja biedrība „Strauts”, to vadīja jaunsardzes instruktors Ivars Novožilovs, kas ir ieguvis attiecīgo apliecību.

16. septembrī bija organizēta ekskursija ar fiziskām nodarbībām uz Kārsavas novadu, kurā piedalījās 15 Ciblas novada iedzīvotāji, tajā skaitā 12 seniori (seniori projekta izpratnē ir cilvēki, kas vecāki par 54 gadiem). Salnavas muižas parkā bija organizēta vingrošana un nelielas sportiskas spēles, ko vadīja fizioterapeite Marita Joņina un divi viņas palīgi. Nodarbību laikā iedzīvotāji guva zināšanas par to, kā pareizi jāvingro, lai organisms netiktu pārslogots un vienlaikus saņemtu labu fizisko slodzi. Sekoja nūjošanas ekskursija pa Numernes valni līdz skatu tornim gandrīz 3 km garumā. Nūjošana ir Ciblas novada populāra nodarbe, bet dažiem tas bija patīkams atklājums. Pārgājiens pa Numernes valni raisīja skaistas emocijas, jo bija iespējams baudīt unikālus dabas objektus. Katram bija iespēja uzkāpt 20 metrus augstajā skatu tornī. Pēc fiziskām aktivitātēm pie Numernes skatu torņa bija iespēja baudīt gardu sēņu zupu.

No 13. septembra līdz 15. oktobrim Ciblas novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties nūjošanas nodarbībās ar nūjošanas streneri Inetu Miklucāni. Kopumā 10 dienas (trešdienu vakaros un svētdienās) cilvēki pulcējās pie Ciblas Tautas nama un pēc iesildīšanās vingrinājumiem devās sportiskā pastaigā. Šajās nūjošanas nodarbībās piedalījās 16 sievietes un 3 vīrieši. Īpaši tika aicināti seniori, tādi grupā bija vairāk kā puse.

No 2. oktobra Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē notika vingrošanas nodarbības, ko vadīja fizioterapeite Marita Joņina. Tajās tika iesaistīts 31 bērns: 12 meitenes un 19 zēni. Notika kopumā 10 nodarbības, kuru mērķis bija uzlabot vispārējo veselības stāvokli.

20. novembrī Ciblā un 18. decembrī Ciblas novada ciematos Pušmucovā un Blontos iedzīvotājiem bija iespēja noklausīties Sertificētas uztura speciālistes Baibas Grīnbergas (sertif.nr.AE-001436) lekcijas. Kopējais interesentu skaits– 23 iedzīvotāji.

Ieceres 2018. gadam

2018. gadu jau janvārī iesākam ar veselību veicinošām vingrošanas nodarbībām, ko vadīs fizioterapeite Marita Joņina:

22. janvārī Pušmucovas Tautas namā sāksies vingrošanas nodarbības pieaugušajiem (pirmdienu un ceturtdienu vakaros).

Arī Ciblas vidusskolā un Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē, un Pušmucovas pamatskolā, sākot ar 22. janvāri, organizētas vingrošanas nodarbības bērniem vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai. Ciblas PII nodarbībās varētu piedalīties visi 32 bērni, skolās – kopumā 27 jaunāko klašu skolēni.

2018. gada laikā projekta ietvaros būs organizētas vairākas dažādas aktivitātes un dažām jau zināmi konkrēti datumi:

Vispārizglītojošo skolu audzēkņiem – peldēšanas nodarbības Rēzeknes 5. vidusskolas baseinā: no 27. janvāra 5 sestdienas Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem, no 3. marta 5 sestdienas – Ciblas vidusskolas audzēkņiem.

16. jūnijā Ciblas pagastā notiks pasākums Veselības diena – Fizisko aktivitāšu diena.

16. – 20. jūlijā Ciblā organizēsim veselības veicināšanas nometni Ciblas novada pusaudžiem un jauniešiem, vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Aicinu aktīvi iesaistīties!

Noteikti būs arī citi veselības veicināšanas un slimību profilakses nolūkā organizēti pasākumi, par kuriem informāciju sniedzam Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājaslapā (www.ciblasnovads.lv).

Kā jau informēju, projekts “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” noslēgsies 2019. gada 31. decembrī.

Aicinu ikvienu aktīvi izmantot iespējas, nākt vingrot, doties pārgājienos, klausīties speciālistu padomus lekcijās, jo tas viss ir ļoti vērtīgi un par to mums pašiem nav jāmaksā – finansējums nāk no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta!

Aicinu arī izteikt priekšlikumus par to, kādus vēl pasākumus pašvaldība varētu organizēt minētā veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta ietvaros.

Mārīte Romanovska,

Ciblas novada Attīstības nodaļas vadītāja

Afiša

21. aprīlī pl. 15.00 Pasākums "Atnāca Lieldienas" Ciblā

21. aprīlī pl. 19.00 Deju kopas "Kaprīzes" 5 gadu jubilejas koncerts. (Blontu TN)

11.05.2019 19.00 Komēdija "Ontans i saime". (Ciblas TN)

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

21. aprīlī pl. 16.00 Lieldienu svinēšana Pušmucovas TN.

27.04.2019 LIELĀ TALKA 2019

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo