1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūvei tiks izmantoti ES fondu līdzekļi

Piektdiena, 13 aprīlis 2018 08:40

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 oktobris 2018 13:38

PDF Drukāt E-pasts

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Ciblas novada pašvaldības projektu Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekts tika iesniegts ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada apakšpasākumam „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, un projekta īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt publisko finansējumu no LEADER 45 000 eiro apmērā.

Stadiona pārbūvei būs nepieciešams lielāks finansējums, kas tiks piešķirts no Ciblas novada pašvaldības budžeta (deputāti par to lēma 28.07.2017. sēdē). Domes sēdē 2018. gada 27. martā tika nolemts lūgt aizņēmu Valsts kasē, lai varētu nodrošināt visu stadiona pārbūvei nepieciešamo finansējumu.

Nesen stadiona pārbūves projektā ir noslēdzies iepirkums, tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas komandītsabiedrībai „Austrumu būvnieks Plus”. Stadiona pārbūves līguma kopējā summa ir 166 485,54 eiro, plus PVN – 34 961,96 eiro.

 

Šobrīd tiek gatavots līgums, kā arī tiek veikta tirgus izpēte par Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Autoruzraudzību, projekta ietvaros, veiks būvprojekta izstrādātājs SIA „Rēzeknes Nams”.

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves darbus plānots uzsākt maijā. Projektu plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Afiša

26.11.2018 14.00 Lekcija "Depresija" (Ciblas vidusskola)

09.11.2018 11.00 Izstāde "SKAISTA MANA TĒVA SĒTA" (Pušmucovas TN)

28.11.2018 15.30 Brīvs no atkarībām (Pušmucovas pamatskolā)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo