1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūvei tiks izmantoti ES fondu līdzekļi

Piektdiena, 13 aprīlis 2018 08:40

PDF Drukāt E-pasts

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Ciblas novada pašvaldības projektu Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekts tika iesniegts ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada apakšpasākumam „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, un projekta īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt publisko finansējumu no LEADER 45 000 eiro apmērā.

Stadiona pārbūvei būs nepieciešams lielāks finansējums, kas tiks piešķirts no Ciblas novada pašvaldības budžeta (deputāti par to lēma 28.07.2017. sēdē). Domes sēdē 2018. gada 27. martā tika nolemts lūgt aizņēmu Valsts kasē, lai varētu nodrošināt visu stadiona pārbūvei nepieciešamo finansējumu.

Nesen stadiona pārbūves projektā ir noslēdzies iepirkums, tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas komandītsabiedrībai „Austrumu būvnieks Plus”. Stadiona pārbūves līguma kopējā summa ir 166 485,54 eiro, plus PVN – 34 961,96 eiro.

 

Šobrīd tiek gatavots līgums, kā arī tiek veikta tirgus izpēte par Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Autoruzraudzību, projekta ietvaros, veiks būvprojekta izstrādātājs SIA „Rēzeknes Nams”.

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves darbus plānots uzsākt maijā. Projektu plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Afiša

17.07.2018 16.00 Pudmales volejbola turnīrs (Lucmuiža)

18.07.2018 19.00 Strītbola turnīrs. (Cibla)

15-21. jūlijs Ciblas novada svētki 2018

19.07.2018 Veselības diena "Esi sportisks" (Ciblā)

21.07.2018 13.00 Ciblas novada kauss 2018 (Pušmucovā)

21.07.2018 19.00 Ciblas novada'svētku noslēguma koncerts (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo