1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„Dabas skaitīšanas” procesā tiek apsekoti biotopi

Pirmdiena, 28 maijs 2018 10:39

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 28 maijs 2018 10:57

PDF Drukāt E-pasts

No aprīļa līdz pat novembrim Latvijā turpinās dabas skaitīšanas otrā sezona. Tās laikā 220 zinoši eksperti apsekos pusmiljonu hektāru lielu teritoriju Latvijas pilsētās un novados, tajā skaitā Ciblas novadā.

Eksperti apsekos Latvijas teritoriju, kas sadalīta 495 kvadrātos, uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātās un Zemkopības ministrijas saskaņotās metodikas ietvaros pēc datu bāzes tiek atlasīti tie pašvaldībām, juridiskām un privātpersonām piederošie nogabali, kuros jau ir atzīmēti biotopi vai kuros tie varētu būt. Pēc rūpīgas informācijas atlases no datu bāzēm īpašnieks, kura īpašumā varētu būt potenciālais biotops, tiek informēts ar vēstules palīdzību par gaidāmo eksperta apsekojumu. 2018. gada aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde ir izsūtījusi 50 tūkstošus informatīvu vēstuļu uz iestāžu oficiālajām vai personu deklarētajām adresēm.
Tā kā apsekojamo īpašumu ir tik daudz, šobrīd nav iespējams pat aptuveni pateikt, kurā mēnesī vai datumā eksperts ieradīsies konkrētajā īpašumā, tādēļ vēstulē tiek norādīts maksimālais visu biotopu apsekošanas laiks no aprīļa līdz novembrim.

„Dabas skaitīšanu” veic eksperti

Eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs speciālu apsekojuma anketu un kartē iezīmēs precīzu konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojuma laikā līdzi būs globālās pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksēs arī eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pārbaudi. Tāpat katrs darba veicējs ir saņēmis Dabas aizsardzības pārvaldes apliecību, kurā minēts viņa vārds, uzvārds, fotoattēls un pārvaldes kontaktinformācija.

Īpašnieks, satiekot savā īpašumā ekspertu, drīkst piedalīties apsekojumā, uzdodot sevis interesējošos jautājumus, tai pat laikā netraucējot un neaizkavējot darba veicēju. Eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām ir tikai informatīvs, jo anketā norādītais tiks rūpīgi pārbaudīts, digitalizēts dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols un izlases veidā neliela daļa kadastru vēlreiz pārbaudīta dabā. Eksperta vizīte parādīta "Vides fakti" 05.05.2018. raidījuma trešajā sižetā (sākums 18. minūtē).

Ja īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes biotops, pēc kvalitatīvas datu pārbaudes īpašnieks pirmais par to tiks informēts rakstveidā līdz 2020. gadam. Izņēmums ir bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki, kuri vēstuli saņems 2019. gada pavasarī, lai varētu pieteikties atbalsta maksājumiem. Ja neviens no sešiem biotopiem īpašumā netiks konstatēts, vēstule netiks sūtīta.
Dabas skaitīšanas mērķis ir apzināt Latvijas dabas bagātības, informējot par tām īpašnieku, kura ziņā paliek izvērtēt, vai dabas saglabāšana ir viņa atbildība un sociālekonomiski izdevīgs lēmums. Īpašnieks ar vēstules palīdzību tiek tikai informēts par eksperta vizīti, kas nekādā veidā neierobežo viņa saimniekošanu īpašumā. Piemēram, zāli var turpināt pļaut vai noganīt, kā tas darīts līdz vēstules saņemšanai. Arī otrā vēstule par biotopa konstatēšanu ir informatīva un neuzliek nekādas saistības zemes īpašniekam tā sniedz informāciju par zālāja apsaimniekošanas vadlīnijām, tāpat skaidro kur un kā pieteikties atbalsta maksājumiem, ja tas īpašniekam dotajā brīdī ir saistoši.
Daļā 2018. gadā apsekojamajos novados notiks bezmaksas semināri zemju īpašniekiem par dabas skaitīšanu un sniegtas atbildes uz jautājumiem. Informācija par šiem semināriem pieejama sadaļā Jaunumi (http://www.skaitamdabu.gov.lv).
Savus jautājumus esat aicināti sūtīt elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 pa tālruni: Latgales reģionālā administrācija 65674283.

Secinājums: bioloģiski vērtīgie zālāji ir apdraudēti un dabisko zālāju platības sarūk

Dabas aizsardzības pārvalde ir apkopojusi ekspertu anketu datus par pirmo sezonu. Tie liecina, ka vērtīgie Eiropas Savienības nozīmes biotopi konstatēti vien nepilnos 18% no 2017. gadā apsekotajām platībām.
Pērnā gada rezultāti liecina, ka bioloģiski vērtīgie zālāji ir apdraudēti un dabisko zālāju platības sarūk. Tā galvenais iemesls ir dabisko pļavu neapsaimniekošana vai nepareiza apsaimniekošana. Daļā zālāju ir konstatētas svešzemju augu sugas, piemēram, latvāņi, lupīnas, Kanādas zeltslotiņas, kā arī ekspansīvas sugas, kas liecina par nepiemērotu vai nepietiekamu apsaimniekošanu. Vērojama tendence, ka zālāji, tostarp bioloģiski vērtīgie, uz neauglīgām augsnēm tiek apmežoti.
Pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks pauž: “Pērn apsekotie bioloģiski vērtīgie zālāji atrodas vienādā proporcijā gan aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām. Turklāt apmēram divas trešdaļas no tiem atrodas privātpersonu īpašumos. Tas norāda, cik būtiska ir zemju īpašnieku loma savu īpašu pareizā apsaimniekošanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir jāveicina zemes īpašnieku vēlme un zināšanas, lai šīs vērtības neizzustu."
"Dabas skaitīšana" tieši skar ļoti lielu sabiedrības daļu, jo tiek apsekotas teritorijas arī privātīpašumos. Pārvalde ikdienā saņem simtiem zvanu un e-pasta vēstuļu no iedzīvotājiem. “Savu iespēju robežās cenšamies sniegt atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Stāstām par projekta norisi, mērķiem, ieguvumiem, īpašnieku tiesībām, tāpat informējam arī par citiem vienlaikus īstenotajiem dabas projektiem valsts teritorijā. Pērn iegūtā informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem jau ir nodota Lauku atbalsta dienestam, lai zemes īpašnieki var pieteikties šo platību apsaimniekošanas atbalsta maksājumiem," stāsta projekta vadītāja Irisa Mukāne.
"Dabas skaitīšana" tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā.

________________________________________________________________________________________________

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

19.01.2019 14.00 Atpūtas vakars senioriem (Ciblas TN)

20.01.2019 10.00 TELPU FUTBOLA TURNĪRS (Felicianovas SK)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo