1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dome apstiprina pašvaldības gada pārskatu

Ceturtdiena, 31 maijs 2018 08:03

PDF Drukāt E-pasts

Ciblas novada pašvaldības kārtējā domes sēde notika 24. maijā. Viens no būtiskākajiem: pašvaldības gada pārskata par 2017. gadu apstiprināšana.

Par šo jautājumu deputātiem ziņoja pašvaldības galvenā grāmatvede Inta Piraga.

Gada pārskatā ir fiksēts Ciblas novada pašvaldības finansiālais stāvoklis 2017. gada 31. decembrī, pašvaldības darbības finanšu rezultāti un naudas plūsma gadā.

Būtiskākie skaitļi: bilance – 7 264 768 eiro, tajā skaitā pašu kapitāls – 6 737 350 eiro, kredītsaistības (salīdzinoši nelielas, pārsvarā īstermiņa saistības) – 527 418 eiro. Kopējais ieņēmumu apjoms pamatbudžetā pārskata periodā – 3 087 139 eiro, tie par 150 000 eiro ir pārsnieguši izdevumus. Ieņēmumi speciālajā budžetā – 172 tūkst. eiro, izdevumi – 185 tūkst. eiro (ietekmēja gada sākuma atlikums).

Pašvaldības gada pārskats par 2017. gadu Valsts kasē iesniegts š.g. 26. aprīlī. To gatavoja pašvaldības grāmatvedības speciālisti. Pozitīvu atzinumu tam sniedza neatkarīgs revidents – SIA „Nexia Audit Advice”, kas veica finanšu pārskata revīziju.

Domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska komentārs: – Gada pārskata sastādīšana nav vienas dienas darbs, pašvaldības speciālisti to uzsāka jau rudenī. Iepriecina, ka neatkarīgā revīzijā šis dokuments novērtēts atzinīgi, bez būtiskiem aizrādījumiem. No pārskata ir redzams, ka pašvaldības finansiālā situācija ir stabila, ka zems ir kreditoru daudzums.

Deputātiem jautājumu nebija, domes sēdē gada pārskats apstiprināts vienbalsīgi.

Pēc šī gada 1. jūlija tas būs publiski pieejams pašvaldības mājas lapā.

Afiša

30.10.2018 14.00 Marija Zvaigznīte (Ciblas bibliotēkā)

16.11.2018 19.00 Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros! (Pušmucovas TN)

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo