1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Biedrība „Darba un kultūras cents Līdumnieki” ir realizējusi jaunu projektu

Trešdiena, 11 jūlijs 2018 14:54

PDF Drukāt E-pasts


Biedrība „Darba un kultūras cents Līdumnieki” ir realizējusi projektu Nr.16-01-AL34-A019.2201-000016 „Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana”.

Biedrības nams Ciblas novada Līdumniekos ir kļuvis par vienu no vietām, kur pulcējas iedzīvotāji, kas vēlas saglabāt un popularizēt vietējo amatniecību un izkopt kultūras dzīvi.

Biedrība cenšas radīt piemērotus apstākļus brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, uzstādot apkuri, sakārtojot un uzlabojot telpu stāvokli un aprīkojumu. Tas veicinās sabiedriskās aktivitātēs iesaistīto cilvēku skaita palielināšanos.

Līdumniekos notiek arī viesamatnieku meistarklases, kurās cilvēki rod sev tīkamas nodarbes. Tādejādi paredzēts piesaistīt jaunus dalībniekus, dodot tiem iespēju parādīt savas spējas, attīstīt talantus citiem. Ar viesamatnieku meistarklasēm biedrība arī turpmāk palīdzēs cilvēkiem izprast savas intereses, pilnveidoties un attīstīties.

Ņemot vērā biedrības esošo darbību, projekta ietvaros iegādāts arī lielās zāles skatuves aprīkojums. Pamatlīdzekļu iegāde sastāv no skatuves gaismām, profesionālas skaņas aparatūras, skandām, mikrofoniem, mikrofonu statīviem un mūzikas instrumenta - sintezatora, ekrāna un projektora. Šis aprīkojums ļaus nodrošināt pašdarbnieku, amatnieku un mājražotāju paraugdemonstrējumu un apmācību vizualizēšanu lielākam interesentu skaitam.

Pirms projekta realizācijas, veicot vietējo iedzīvotāju aptauju, bija vienprātība par projekta ideju. Bez tam, aizpildot anketas, projekts tika papildināts ar praktiskām darbībām un jaunām idejām tālākai biedrības darbībai.

Tika saņemts liels finansiāls atbalsts no Ciblas novada pašvaldības – līdzfinansējums projektam EUR 4828,40 apmērā. Kopēja projekta summa – EUR 49991,81. Biedrības „Darba un kultūras cents Līdumnieki” finansējums šajā projektā sastāda EUR 1707,77.

Pašlaik biedrība pašu spēkiem iesākusi lielās zāles remonta darbus. Izjūtam atsaucība gan no biedrības atbalstītājiem, gan no vietējiem iedzīvotājiem, kas līdzdarbojas un palīdz remonta darbos.

_______________________________________________________________________________

Igors Zabiļevskis, biedrība „Darba un kultūras cents Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs

Afiša

17.07.2018 16.00 Pudmales volejbola turnīrs (Lucmuiža)

18.07.2018 19.00 Strītbola turnīrs. (Cibla)

15-21. jūlijs Ciblas novada svētki 2018

19.07.2018 Veselības diena "Esi sportisks" (Ciblā)

21.07.2018 13.00 Ciblas novada kauss 2018 (Pušmucovā)

21.07.2018 19.00 Ciblas novada'svētku noslēguma koncerts (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo