1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir realizējusi jaunu projektu

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 11 septembris 2018 09:53

PDF Drukāt E-pasts


Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir realizējusi projektu Nr.16-01-AL34-A019.2201-000016 „Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana”.

Biedrības nams Ciblas novada Līdumniekos ir kļuvis par vienu no vietām, kur pulcējas iedzīvotāji, kas vēlas saglabāt un popularizēt vietējo amatniecību un izkopt kultūras dzīvi.

Biedrība cenšas radīt piemērotus apstākļus brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, uzstādot apkuri, sakārtojot un uzlabojot telpu stāvokli un aprīkojumu. Tas veicinās sabiedriskās aktivitātēs iesaistīto cilvēku skaita palielināšanos.

Līdumniekos notiek arī viesamatnieku meistarklases, kurās cilvēki rod sev tīkamas nodarbes. Tādejādi paredzēts piesaistīt jaunus dalībniekus, dodot tiem iespēju parādīt savas spējas, attīstīt talantus citiem. Ar viesamatnieku meistarklasēm biedrība arī turpmāk palīdzēs cilvēkiem izprast savas intereses, pilnveidoties un attīstīties.

Ņemot vērā biedrības esošo darbību, projekta ietvaros iegādāts arī lielās zāles skatuves aprīkojums. Pamatlīdzekļu iegāde sastāv no skatuves gaismām, profesionālas skaņas aparatūras, skandām, mikrofoniem, mikrofonu statīviem un mūzikas instrumenta - sintezatora, ekrāna un projektora. Šis aprīkojums ļaus nodrošināt pašdarbnieku, amatnieku un mājražotāju paraugdemonstrējumu un apmācību vizualizēšanu lielākam interesentu skaitam.

Pirms projekta realizācijas, veicot vietējo iedzīvotāju aptauju, bija vienprātība par projekta ideju. Bez tam, aizpildot anketas, projekts tika papildināts ar praktiskām darbībām un jaunām idejām tālākai biedrības darbībai.

Tika saņemts liels finansiāls atbalsts no Ciblas novada pašvaldības – līdzfinansējums projektam EUR 4828,40 apmērā. Kopēja projekta summa – EUR 49991,81. Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” finansējums šajā projektā sastāda EUR 1707,77.

Pašlaik biedrība pašu spēkiem iesākusi lielās zāles remonta darbus. Izjūtam atsaucība gan no biedrības atbalstītājiem, gan no vietējiem iedzīvotājiem, kas līdzdarbojas un palīdz remonta darbos.

_______________________________________________________________________________

Igors Zabiļevskis, biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs

Afiša

26.11.2018 14.00 Lekcija "Depresija" (Ciblas vidusskola)

15.11.2018 18.00 "Manas mājas ir mana laime" (Ciblas TN)

09.11.2018 11.00 Izstāde "SKAISTA MANA TĒVA SĒTA" (Pušmucovas TN)

28.11.2018 15.30 Brīvs no atkarībām (Pušmucovas pamatskolā)

16.11.2018 19.00 Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros! (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo