1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Iespēja uzņēmumiem apmācīt darba aizsardzības speciālistus bez maksas

Piektdiena, 05 oktobris 2018 11:36

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 oktobris 2018 11:41

PDF Drukāt E-pasts

Mācību centrs “BUTS” piedāvā darba aizsardzības mācību programmas, kuras uzņēmumu darbiniekiem ir iespējams apgūt bez maksas, jo to izmaksas sedz ES fondi un valsts.

Lai sakārtotu darba vidi un darba aizsardzības jomā ievērotu normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos.

Šī projekta ietvaros mācību centrs “BUTS” piedāvā mācību programmas, kuras uzņēmumu darbiniekiem ir iespējams apgūt bez maksas, jo to izmaksas sedz ES fondi un valsts:

 • Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 stundu apmērā. Paredzēta uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 10.
 • Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Jūsu izvēlētajā nozarē 40 stundu apmērā. Paredzēta uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 6 līdz 10 un to darbiniekiem ar “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas” apguvi apliecinošu dokumentu. Iespējams  pieteikties vienai nozares programmai.

Abas mācību programmas iespējams apgūt gan mācību centra “BUTS” Darba aizsardzības nodaļā Rīgā, gan arī reģionālajās filiālēs. Lai pieteiktos vai iegūtu papildu informāciju, griezieties pie mūsu darbiniekiem. Lejupielādējiet pieteikuma formu šeit.

Kas var pieteikties?

Lai uzņēmums varētu pieteikties darba aizsardzības apmācībām šī projekta ietvaros, tam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 1. uzņēmums ir Latvijas Republikā reģistrēts un tam saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014 ir piemērojams sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statuss;
 2. uzņēmums neatbilst Maksātnespējas likuma 57.pantā vai 129.pantā noteiktiem maksātnespējas kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
 3. uzņēmums veic kādu no MK noteikumu Nr.99 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem;
 4. uzņēmumā ir vismaz viens nodarbinātais;
 5. uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām ir veikts darba vides riska novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, vai attiecībā uz uzņēmumu VDI pieņēmusi lēmumu par atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” piešķiršanu.


Plānots, ka atbalstu projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros saņems 4700 mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi bīstamajās nozarēs. Projekts tiks īstenots 04.09.2017. - 31.12.2022. Vairāk par tā sniegtajām iespējām varat uzzināt VDI  mājas lapā.

Afiša

30.10.2018 14.00 Marija Zvaigznīte (Ciblas bibliotēkā)

16.11.2018 19.00 Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros! (Pušmucovas TN)

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo