1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Svarīgākais par NĪN un zemes nomas maksu

Pirmdiena, 04 marts 2019 10:11

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 marts 2019 11:20

PDF Drukāt E-pasts

Ik gadu februārī Ciblas novada pašvaldībā tiek sagatavoti un izsūtīti Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi un zemes nomas rēķini.

Arī šogad tiem, kas zemi nomā no pašvaldības, būs divi rēķini: viens par Nekustamā īpašuma nodokli, otrs – par zemes nomas maksu.

Īsumā par katru no šiem dokumentiem.

Par zemes nomas rēķiniem

 

Aprēķini par pašvaldības zemes nomu sagatavoti 423 nomas līgumiem.

Šogad pašvaldības zemes nomas rēķina apmaksas termiņš ir 15.11.2019. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, tiek rēķināta kavējuma nauda. Vairākām personām nomas rēķinā parādās kavējuma nauda, lūdzu, ņemiet vērā, ka kavējuma summa ir naudas summa uz rēķina sastādīšanas brīdi.

Maksājot nomas maksu, ir jānorāda rēķina numurs vai personas dati.

Šo nosacījumu īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu vai nomā esošu īpašumu.
Tāpat kā pērn, arī šogad nomas rēķinā var būt ierakstīta ne vien nomas maksa, bet arī sniegts atgādinājums par nomas līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies šajā gadā. Tādā gadījumā rēķinā zem kadastra numura ir ierakstīts datums – tas ir zemes vienības nomas līguma beigu termiņš 2019. gadā.

Šādu atgādinājumu ieviesām, lai nomniekam atgādinātu par nepieciešamību savlaicīgi vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. Aicinām rūpīgi iepazīties ar izsūtītajiem rēķiniem! Cita atgādinājuma nebūs. Ja nomnieks savlaicīgi neizmantos savas tiesības pagarināt līgumu, zemes vienību pašvaldība varēs piedāvāt nomā citām personām.

Par NĪN maksāšanu

Kopumā novadā ir vairāk kā 3400 īpašumi (visvairāk Zvirgzdenes pag., vismazāk Blontu pag.), kuru īpašniekiem izsūtīti maksāšanas paziņojumi. Maksāšanas paziņojums par NĪN ir administratīvs akts, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.

NĪN termiņi šogad: 01.04.2019.; 15.05.2019.; 15.08.2019.; 15.11.2019.

Šī gada jauninājums: daudzi nodokļa maksātāji, kuriem ir vairāki īpašumi, ir saņēmuši vienu nodokļa paziņojumu par visiem īpašumiem. Šāds jauninājums ļauj samazināt papīra daudzumu, kas tiek izlietots nodokļa paziņojumu drukāšanai, jo joprojām vairāk kā 60% nodokļu paziņojumu tiek sūtīti pa pastu.

Informācija ir nosūtīta uz pagastu pārvaldēm un ir pieejama pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.

Ja NĪN maksātājs vai viņa pilnvarota persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) nav saņēmusi maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir informēt pašvaldību.

Ikviens savus nodokļus var apskatīt, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, kur var redzēt nodokli un apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā arī daļa banku savās internetbankās.

Maksājot NĪN, jānorāda maksājuma paziņojuma numurs vai konta nr. un īpašnieka dati. Šos nosacījumus īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu vai nomā esošu īpašumu.

Biežāk uzdotie jautājumi par NĪN:

1. Aprēķinā ir norādīta mazāka platība par zemes platību:

Nodokļu paziņojumā neparādās Jaunaudzes platība, jo par to netiek maksāts NIN.

2. Nodoklis ir nomaksāts, bet parādās Parāds:

Visbiežāk šādas situācijas ir izveidojušās, ja ir maksāts pēc termiņa un jau ir sarēķināta kavējuma nauda.

P.s. kadastrālās vērtības nosaka Valsts zemes dienests.

Afiša

Tiks ieskandināts "Ilžas" jaunais mūzikas albums

6. aprīlī plkst.15.00 Ciblas Tautas namā tiks ieskandināts Ciblas folkloras kopas „Ilža” jaunais mūzikas albums „Ludzas igauņu dziesmas”, kurā iekļautas 18 dziesmas.

Ludzas igauņu dziesmas ir unikāla un maz zināma Latgales bagātīgās folkloras daļa. Folkloras kopa „Ilža” ir izveidojusi dziesmu programmu, piešķirot jaunu skanējumu Ludzas igauņu muzikālajam mantojumam.

Plašāka informācija par albuma tapšanu -

http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2143:ilzzaigaunufolklora&catid=107:citi&Itemid=403

06.04.2019 13.00 "Satiec savu meistaru". (Ciblas TN)

06.04.2019 15.00 Folkloras kopas "ILŽA" mūzikas albūma ieskandināšana. (Ciblas TN)

01.07.2019 Ciblas vidusskola apkopo stāstus.(Ciblas vidusskola)

30.03.2019 19.00 "Ciblas novada uzņēmējs 2018" (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo