1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Par Latvijas un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

Trešdiena, 03 jūlijs 2013 10:22

PDF Drukāt E-pasts

Par Latvijas un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

 

 
 

Ārlietu ministrija informē, ka 2013. gada 6. jūnijā stājas spēkā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

 Vienošanās mērķis ir veicināt parrobežas reģionālo sadarbību, sociālo un kultūras apmaiņu, kā ari ekonomiskos kontaktus, vienkāršojot Latvijas un Krievijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējos braucienus.

 Pierobežas teritoriju iedzīvotaji - Latvijas Republikas pilsoņi, Krievijas Federacijas pilsoņi, kā arī trešo valstu pilsoņi un personas bez pilsonības, kuri pastāvīgi un likumīgi dzīvo pierobežas teritorijās. Bez maksas  tiks izsniegtas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas   personām, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo Latvijas un Krievijas pierobežu teritorijās ne mazāk kā 3 gadus:

 

 • viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas viņa apgādībā/aizbildnībā, neatkarīgi no pierobežas teritorijās nodzīvotā laika. Laulības, radniecība ir dokumentāli jāpierāda. Par laulāto tiek uzskatīta arī persona ar kopīgi deklarēto dzīvesvietu.

 

Atļaujas dos iespēju to turētājiem ieceļot un uzturēties otras valsts pierobežas teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laikā.

 

Latvijas pierobežas teritoriju iedzīvotājiem atļaujas izsniegs Krievijas Federācijas vēstniecība Rīgā un Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī.

 

Minētās diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz atļaujas, pamatojoties uz iesniegtajiem pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem.

 

Vienošanās 4. pants paredz, ka sarakstus sastāda pierobežas teritoriju vietējo pašvaldību institūcijas, pārbaudot sarakstos norādāmo ziņu pilnību un pareizību.

 

Sarakstus ar novada pašvaldības pavadvēstuli papīra un elektroniskā formā pašvaldība tiesīga iesniegt vienu reizi ceturksnī. Tagad tie tiks gatavoti un iesniegti līdz 01.10.2013. u.tt.katru ceturksni vienu reizi ceturkšņa beigās.

 

Minētie saraksti tiek iesniegti otras Puses vietējās pierobežas satiksmes atlauju izsniedzējām

 

institūcijām saskaņošanai. Sarakstu apmaiņas kārtību Puses saskaņo pa diplomātiskajiem kanāliem. Saraksti tiek saskaņoti 20 kalendāro dienu laikā.

 

 

 

Pamatojums (KO APLIECINA DOKUMENTI VALSTS VALODĀ) pierobežas teritoriju iedzīvotāju iekļaušanai sarakstos ir tad, ja šīm personām otras valsts pierobežas teritorijā ir:

 

 • nekustamais īpašums,
 • dzīvo radinieki (tuvi radinieki - vienas Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ar otras Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ir  šādas radnieciskas attiecības: laulātie, bērni (tai skaitā adoptētie), vecāki (tai skaitā aizbildņi un aizgādņi), vecāsmātes un vectēvi, mazbērni, brāļi un māsas;
 • atrodas radinieku apbedījumi
 • vai nepieciešams šķērsot robežu, lai saņemtu medicīnisko palīdzību,
 • piedalītos kultūras, izglītības, sporta pasākumos, ko regulāri rīko pušu valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, vai to organizēšana
 • uzturētu kontaktus saimnieciskajā jomā (bez tiesībām strādāt algotu darbu).

 

4

Pierobežas teritorija attiecas arī uz Latvijas Republikas Ciblas novada pagastiem – Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes;

 

Pierobežas teritorija  Krievijas Federācijā:

1. Krasnogorodskas rajona pilsēta Krasnogorodska;

2. Krasnogorodskas rajona pagasti – Pograņičnоjes, Krasnogorodskas, un Partizanskojes;

3. Opočkas rajona pagasti – Variginas, Makušinas un Prigorodnajas;

4. Ostrovas rajona pilsēta Ostrova;

5. Ostrovas rajona pagasti – Berežanskas un Goraju;

6. Palkinas rajona pilsēta Palkina;

7. Palkinas rajona pagasti – Kačanovas, Rodovas, Palkinas, Novousitvas, Vasiļjevas un Čerskas;

8. Pečoru rajona pilsēta Pečori;

9. Pečoru rajona pagasti – Lauru, Krupas, Novoizborskas, Izborskas, un Paņikoviču;

10. Pitalovas rajona pilsēta Pitalova;

11. Pitalovas rajona pagasti – Gauru, Linavas, Nosovas, Skadinas, Tuļinas, Višgorodokas un Utrojas;

12. Sebežas rajona pilsētas – Sosnovij Bor un Sebeža;

13. Sebežas rajona pagasti – Sebežas un Mostiščes.

 

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī tiks izsniegtas pierobežas iedzīvotājiem, kuri iesniegs

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas tiek izsniegtas bez maksas ar derīguma termiņu no 1 līdz 2 gadiem, bet ne ilgāku kā derīgā ceļošanas dokumenta derīguma termiņš.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī izsniedz 10 kalendāro dienu laikā pēc dienas, kad iesniegti šajā pantā minētie dokumenti. Ja nepieciešama iesniegto dokumentu papildus pārbaude, vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniegšanas termiņu atsevišķos gadījumos var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām.

Pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ir vietējās pierobežas satiksmes atļaujas, var uzturēties otras Puses valsts pierobežas teritorijā šādas atļaujas derīguma termiņa laikā. Pie tam kopējais uzturēšanās ilgums otras Puses valsts pierobežas teritorijā nedrīkst pārsniegt 90 dienas 180 dienu laikā.

 

Vienas Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, uzturoties otras Puses valsts teritorijā, jābūt medicīniskās apdrošināšanas polisei, kas derīga visu uzturēšanās laiku.
 

Attachments:
Download this file (IESNIEGUMS Krievijas robezas.doc)IESNIEGUMS

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

23.06.2018 22.00 Līgo Zvirgzdenē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

20.06.2018 20.00 Komēdija "Krustmāte Jūle no Tūles" (Pušmucovas TN)

22.06.2018 15.00 Līgo Blontos

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo