1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

IZSOLES

Otrdiena, 31 decembris 2013 12:42

PDF Drukāt E-pasts
Zemes nomas tiesību iegūšanas IZSOLES
1.
Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks
Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6890 001-0143 –
3,0 ha platībā zemes nomas tiesību iegūšana.
       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2017. gada 19. aprīlī plkst. 9.30
     Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā, adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3. stāvā pie kancelejas vadītājas darba laikā (darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst. 15.00) līdz 2017.gada 18. aprīļa plkst.15.00.
       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības - EUR 22,95 gadā (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.
       Izsoles dalībniekiem, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi) un drošības nauda – EUR 22,95 (divdesmit divi eiro un 95 centi).
         Nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksa par izsoli jāieskaita Ciblas novada pašvaldības kontā: LV57PARX0012469710001, banka: AS Citadeles banka, kods PARXLV22.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada pašvaldībā (Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads) kancelejā darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00).
2.
Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks
Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6890 001-0154 –
2,40 ha platībā zemes nomas tiesību iegūšana.
       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2017. gada 19. aprīlī plkst. 10.00
     Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā, adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3. stāvā pie kancelejas vadītājas darba laikā (darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00) līdz 2017. gada 18. aprīļa plkst. 15.00.
       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības - EUR 19,08 gadā (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.
       Izsoles dalībniekiem, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi) un drošības nauda – EUR 19,08 (deviņpadsmit eiro un 08 centi).
         Nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksa par izsoli jāieskaita Ciblas novada pašvaldības kontā: LV57PARX0012469710001, banka: AS Citadeles banka, kods PARXLV22.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada pašvaldībā (Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads) kancelejā darba laikā (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00).
3.
Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks
Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6890 001-0085 –
2,0 ha platībā zemes nomas tiesību iegūšana.
       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2017.gada 19. aprīlī plkst.9.00
     Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā, adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3.stāvā pie kancelejas vadītājas darba laikā (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00) līdz 2017. gada 18. aprīļa plkst.15.00.
       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības - EUR 15,90 gadā (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.
       Izsoles dalībniekiem, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi) un drošības nauda – EUR 15,90 (piecpadsmit eiro un 90 centi).
         Nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksa par izsoli jāieskaita Ciblas novada pašvaldības kontā: LV57PARX0012469710001, banka: AS Citadeles banka, kods PARXLV22.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada pašvaldībā (Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads) kancelejā darba laikā (darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00).
Attachments:
Download this file (IZSOLES noteikumi.docx)IZSOLES noteikumi.docx

Afiša

27.05.2017 XX Latvijas tautas mūzikas svētki IESKAŅU KONCERTS (Ciblas TN)

27.05.17 175

XX Latvijas tautas mūzikas svētki

plak-Ludza2017 175

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo