1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Saistošie noteikumi

PDF Drukāt E-pasts
Saistošo
noteikumu
Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums
Konsolidētā aktuālā redakcija
6. 25.10.2017 Nr. 6 "Ciblas  novada kapsētu darbības  un  uzturēšanas noteikumi"
6. 28.09.2016 Nr. 6 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Ciblas novadā 2017.gadā’’
1. 01.10.2017 Nr. 1 „CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Aktuālā redakcija.
2. 11.07.2013 Nr. 2 "Grozījumi "Ciblas novada pašvaldības nolikums""
2. 28.04.2011 Nr. 2 „Par simbolikas izmantošanu Ciblas novadā
14. 28.12.2015 Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā Aktuālā redakcija.
8. 23.11.2017 Nr.8 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”
1. 23.01.2014 Nr.1 Par sociālās palīdzības pabalstiem’’
25.01.2018 Grozījumi "Par sociālās palīdzības pabalstiem".
9. 23.11.2017 Grozījumi Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem".
15. 28.12.2015 Grozījumi Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem".
2. 28.01.2015 Grozījumi Nr. 2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem".
13. 27.11.2014 Grozījumi nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem".
9. 25.09.2014 Grozījumi nr.9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem".
7. 26.06.2014 Grozījumi nr.7 "Par sociālās palīdzības pabalstiem".
4. 26.03.2015 Nr. 4 Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvalības administratīvajā teritorijā. Aktuālā redakcija.
4. 28.05.2015
5 27.03.2014
4. 27.02.2014
7. 26.09.2013 Nr. 7 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Ciblas novadā (paskaidrojuma raksts)
6. 26.09.2013 Nr. 6 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā" (paskaidrojuma raksts) Aktuālā redakcija.
19. 21.11.2013 Nr 19 "Grozījumi Nr.6 ‘’’’Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā””
5. 26.09.2013 lietošanā esošas teritorijas kopšanu Ciblas novadā" (paskaidrojuma raksts)
4. 26.09.2013
6. 29.06.2011 Nr. 6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".
12. 26.11.2015 Nr. 12 "Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu’’ Aktuālā redakcija.
16. 28.12.2010 Nr. 16  „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Ciblas novadā
16. 28.03.2015 Nr. 6. Grozījumi Nr. 16 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā"
11. 27.09.2010 Nr. 11 „Par aprūpes mājas darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtība Ciblas novadā
6. 29.06.2010 Nr. 6  „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ciblas novadā
9. 27.08.2010 Nr. 9 „Grozījumi „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ciblas novadā”
4. 27.05.2010 Nr.4  „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Ciblas novadā

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo