1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Budžets 2010

PDF Drukāt E-pasts
Ciblas novada pašvaldības  2010.gada budžets

Pamatbudžets

Ieņēmumi

/latos/

1.1.0.0.   Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                             445842

4.1.0.0.   Nekustamā  īpašuma nodoklis                                              72930

8.0.0.0    Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma                          2000

9.0.0.0.   Valsts(pašvaldību)nodevas un kancelejas nodevas.            650

10.0.0.0  Naudas sodi                                                                          1000

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi                                                 1610

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

18.6.1.0. Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija       2449

18.6.2.0. Pašvaldības budžetā saņemtās v.budžeta mērķdotācijas   408300

18.6.3.0. PB saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu

                finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts

                budžeta iestādēm                                                                107606

18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda        456667

18.6.9.0  Pārējie transferti                                                                 10000

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām         35000

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas

                pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                 52000

 

kopā                                                                                            1 596 054

Atlikums uz gada sākumu                                                                207622

pavisam                                                                                     1 803676

 

Speciālais budžets

Ieņēmumi

 

 

/latos/

Autoceļu fonds                                                                     68489

Dabas resursu nodoklis                                                         1500

Pārējie ieņēmumi                                                                   350

Privatizācijas fonds

 

Atlikums uz gada sākumu                                                                 25120

 

kopā                                                  95 459

 

 

Ciblas novada pašvaldības 2010.gada budžets

Pamatbudžets

Izdevumi

 

/latos/

 

01.000  Vispārējās valdības dienesti                                                   201135

03.000  Sabiedriskā kārtība un drošība                                               13090

04.000  Ekonomiskā darbība                                                              161956

05.000 Vides aizsardzība                                                                    116480

06.000 Pašvaldību teritoriju mājokļu apsaimniekošana                      252879

07.000 Veselība                                                                                  33180

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija                                                           92075

09.000 Izglītība                                                                                 815561

10.000 Sociālā aizsardzība                                                                   91990

Kredītu atmaksa                                                         25030

 

 

 

kopā                                                          1 803376

Līdzekļu atlikums gada beigās                                  300

 

Ciblas novada pašvaldības 2010.gada budžets

Speciālais budžets

Izdevumi

 

/latos/

Autotransports, ceļu uzturēšana                                           70377

Notekūdeņu apsaimniekošana./ DRN/                                    5156

Vides aizsardzība                                                                    12305

Teritoriju un mājokļu attīstība, apsaimn./pārējie ieņ./            1621

 Atlikums uz gada beigām                                                         6000

 

Kopā                                                                                     95 459

          

 

 

 

 

                  

 

 

 

Attachments:
Download this file (2010.g. budzets.pdf)2010.g. budžets

Afiša

26. augustā – „Styprūs skriejīņs”

Arī šogad Ciblā notiks „Styrpūs skriejīņs”. Tas tradicionāli notiek peintbola laukumā, kas speciāli tiek iekārtots šo spēka un veiklības sacensību vajadzībām.

Skrējienu organizē Aldis Tihovskis kā IK „Lanas 777” vadītājs.

Sacensības ir lielisks veids, kā veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku. „Styrpūs skriejīņs” ir atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Tomēr jau sacensību Nolikuma ievadā ir divi teikumi, kas potenciālajiem dalībniekiem liek padomāt par gaidāmo startu: „Veicot trasi, pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību, veicot trasi.”

26.08.2017 Bērtuļa diena. (Līdumniekos)

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo