1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 138
2 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 200
3 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 105
4 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 119
5 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 451
6 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 467
7 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 447
8 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 549
9 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 454
10 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 365
11 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 678
12 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 735
13 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 634
14 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 537
15 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 584
16 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 590
17 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 525
18 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 549
19 Atbalsts putnkopības nozarei 519
20 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 573
21 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 552
22 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 574
23 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 606
24 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 718
25 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 811
26 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 564
27 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 674
28 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 704
29 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 865
30 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 868
31 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 893
32 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 949
33 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 772
34 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 834
35 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 823
36 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 775
37 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 783
38 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 881
39 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 792
40 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 947
41 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 940
42 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 816
43 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 963
44 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 903
45 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 928
46 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3871
47 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 956
48 Svarīga informācija dravniekiem 927
49 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1067
50 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 968
51 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1114
52 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4565
53 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 951
54 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 971
55 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1061
56 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 943
57 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1015
58 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1094
59 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1057
60 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1075
61 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1191
62 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1129
63 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1060
64 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1041
65 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1072
66 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1104
67 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1199
68 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1661
69 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1249
70 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1167
71 LAD: jautājumi un atbildes 1216
72 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1150
73 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1138
74 LAD atbildes par atbalsta programmām 1146
75 LAD atbildes par atbalsta programmām 1150
76 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1197
77 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1444
78 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1289
79 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1607
80 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1126
81 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1344
82 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1247
83 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1206
84 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1282
85 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1095
86 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1178
87 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1250
88 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1315
89 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1226
90 Par valsts atbalstu draviniekiem 1196
91 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1314
92 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1243
93 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1600
94 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1319
95 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1307
96 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1264
97 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1275
98 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1277
99 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1196
100 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1273
101 Liellopu elektroniskā identificēšana 2358
102 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1479
103 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1416
104 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1375
105 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1364
106 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1367
107 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1427
108 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1354
109 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1395
110 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1445
111 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1361
112 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1371
113 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1573
114 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1328
115 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1428
116 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1364
117 Ainavu elementa slāņa veidošana 1262
118 Īstenots Zivju fonda projekts 2204
119 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1448
120 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1622
121 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1580
122 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2043
123 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1410
124 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1472
125 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1869
126 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1474
127 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1785
128 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1339
129 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1537
130 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1540
131 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1476
132 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1478
133 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1446
134 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1473
135 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1525
136 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1530
137 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1326
138 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1548
139 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1520
140 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1554
141 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1496
142 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1432
143 Akcīzes degviela 1692
144 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1443
145 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1763
146 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1476
147 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1955
148 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3046
149 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1891
150 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1865
151 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1554
152 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2851
153 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1800
154 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2078
155 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1773
156 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1682
157 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1818
158 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1618
159 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1790
160 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1770
161 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1736
162 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2506
163 Zemkopības ministrija informē 1814
164 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2318
165 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1770
166 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1735
167 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1801
168 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1720
169 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2108
170 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2068
171 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1855
172 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1992
173 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1987
174 2013. gadā plānotie projekti. 1913
175 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2071
176 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1915
177 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1914
178 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2386
179 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2092
180 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2197
181 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2232
182 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2084
183 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2530
184 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2023
185 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2215
186 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2087
187 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2105
188 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2421
189 Hipotēku bankas pārveide 1992
190 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2312
191 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2092
192 01.08.2012 Govju dienas 2012 2207
193 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1975
194 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2010
195 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1967
196 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2325
197 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2006
198 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2413
199 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1965
200 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2835
201 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1929
202 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2284
203 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2206
204 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1973
205 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2194
206 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2207
207 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2300
208 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2204
209 Lopkopības rādītāji 2011 2025
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2041
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2838
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2629
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2411
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2102
215 Seminārs Pušmucovā 2284
216 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2550
217 LAD informē par kontiem 2129
218 Seminārs. 23.02.12. 2313
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9021
220 VID amatpersonu deklarācija 3596
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2494
222 Graudu cenu prognozes 2012 2837
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2586
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2354
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2230
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2636
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3096
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 2884
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2341
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3703
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2577
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2314
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2418
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2476
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2541
236 04.01.2012 VAAD 2197
237 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2100
238 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2185
239 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2224
240 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2551
241 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2272
242 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2413
243 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2096
244 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2257
245 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3323
246 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2529
247 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2303
248 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2408
249 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2479
250 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3053
251 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2487
252 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2293

Afiša

04.05.2018 22.00 Inga un Normunds (Pušmucovas TN)

04.05.2018 19.00 koncerts "Šūpulī ierakstīts mūžs"

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo