1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 181
2 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 206
3 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 217
4 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 292
5 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 211
6 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 138
7 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 403
8 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 499
9 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 405
10 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 337
11 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 361
12 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 376
13 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 314
14 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 337
15 Atbalsts putnkopības nozarei 272
16 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 358
17 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 354
18 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 380
19 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 402
20 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 510
21 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 543
22 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 387
23 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 442
24 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 509
25 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 651
26 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 598
27 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 658
28 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 734
29 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 582
30 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 638
31 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 607
32 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 573
33 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 599
34 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 678
35 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 604
36 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 654
37 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 747
38 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 615
39 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 749
40 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 719
41 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 733
42 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3609
43 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 772
44 Svarīga informācija dravniekiem 729
45 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 816
46 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 743
47 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 913
48 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4276
49 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 743
50 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 740
51 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 821
52 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 751
53 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 787
54 Turpinās platību maksājumu izmaksa 892
55 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 852
56 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 864
57 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 971
58 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 916
59 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 857
60 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 841
61 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 873
62 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 904
63 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 960
64 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1372
65 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1049
66 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 976
67 LAD: jautājumi un atbildes 973
68 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 956
69 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 939
70 LAD atbildes par atbalsta programmām 955
71 LAD atbildes par atbalsta programmām 957
72 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 989
73 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1225
74 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1099
75 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1398
76 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 951
77 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1134
78 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1020
79 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 965
80 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1052
81 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 906
82 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 961
83 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1064
84 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1083
85 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1039
86 Par valsts atbalstu draviniekiem 995
87 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1130
88 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1047
89 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1385
90 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1111
91 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1102
92 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1069
93 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1061
94 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1089
95 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 982
96 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1090
97 Liellopu elektroniskā identificēšana 2133
98 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1273
99 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1223
100 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1177
101 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1177
102 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1160
103 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1240
104 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1142
105 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1172
106 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1255
107 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1153
108 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1174
109 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1376
110 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1114
111 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1237
112 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1145
113 Ainavu elementa slāņa veidošana 1065
114 Īstenots Zivju fonda projekts 1954
115 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1249
116 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1424
117 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1389
118 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1790
119 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1225
120 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1277
121 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1629
122 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1267
123 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1582
124 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1148
125 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1323
126 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1328
127 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1295
128 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1299
129 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1196
130 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1281
131 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1341
132 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1333
133 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1141
134 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1368
135 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1337
136 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1329
137 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1311
138 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1222
139 Akcīzes degviela 1467
140 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1264
141 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1497
142 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1302
143 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1723
144 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2721
145 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1696
146 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1681
147 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1349
148 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2611
149 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1597
150 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1849
151 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1591
152 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1495
153 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1632
154 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1440
155 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1610
156 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1569
157 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1506
158 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2294
159 Zemkopības ministrija informē 1629
160 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2048
161 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1573
162 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1559
163 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1616
164 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1551
165 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1916
166 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1855
167 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1673
168 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1766
169 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1789
170 2013. gadā plānotie projekti. 1729
171 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1861
172 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1742
173 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1739
174 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2216
175 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1828
176 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2019
177 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2020
178 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1902
179 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2295
180 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1826
181 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2028
182 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1887
183 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1856
184 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2246
185 Hipotēku bankas pārveide 1815
186 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2125
187 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1869
188 01.08.2012 Govju dienas 2012 2017
189 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1794
190 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1826
191 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1754
192 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2124
193 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1819
194 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2206
195 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1795
196 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2604
197 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1767
198 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2094
199 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2039
200 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1746
201 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2017
202 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2042
203 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2129
204 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2015
205 Lopkopības rādītāji 2011 1857
206 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1876
207 Zāles pļaušana lopbarībai 2653
208 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2422
209 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2234
210 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1935
211 Seminārs Pušmucovā 2115
212 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2365
213 LAD informē par kontiem 1966
214 Seminārs. 23.02.12. 2144
215 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8839
216 VID amatpersonu deklarācija 3373
217 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2278
218 Graudu cenu prognozes 2012 2636
219 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2413
220 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2178
221 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2023
222 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2450
223 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2913
224 16.01.2012 Grozījumi likumā 2701
225 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2164
226 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3492
227 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2380
228 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2146
229 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2240
230 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2268
231 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2359
232 04.01.2012 VAAD 2021
233 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1944
234 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2000
235 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2063
236 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2365
237 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2072
238 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2230
239 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1921
240 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2077
241 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3128
242 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2358
243 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2093
244 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2206
245 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2315
246 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2812
247 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2287
248 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2121

Afiša

Gadumijas balles Ciblas novadā

Vingrošanas nodarbības grūtniecēm

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo