1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 126
2 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 126
3 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 215
4 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 154
5 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 114
6 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 352
7 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 442
8 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 376
9 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 294
10 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 331
11 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 349
12 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 271
13 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 307
14 Atbalsts putnkopības nozarei 254
15 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 317
16 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 319
17 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 352
18 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 344
19 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 467
20 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 500
21 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 362
22 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 390
23 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 472
24 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 575
25 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 540
26 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 612
27 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 693
28 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 550
29 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 582
30 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 563
31 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 527
32 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 571
33 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 619
34 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 575
35 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 609
36 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 693
37 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 564
38 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 710
39 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 672
40 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 680
41 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3485
42 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 725
43 Svarīga informācija dravniekiem 699
44 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 773
45 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 705
46 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 878
47 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4170
48 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 689
49 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 694
50 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 787
51 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 720
52 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 726
53 Turpinās platību maksājumu izmaksa 833
54 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 793
55 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 802
56 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 906
57 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 864
58 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 789
59 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 779
60 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 817
61 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 827
62 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 896
63 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1306
64 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1011
65 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 932
66 LAD: jautājumi un atbildes 923
67 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 910
68 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 878
69 LAD atbildes par atbalsta programmām 902
70 LAD atbildes par atbalsta programmām 887
71 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 937
72 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1183
73 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1047
74 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1353
75 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 920
76 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1077
77 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 971
78 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 907
79 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1005
80 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 879
81 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 926
82 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1015
83 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1020
84 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 997
85 Par valsts atbalstu draviniekiem 938
86 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1084
87 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 993
88 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1347
89 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1052
90 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1067
91 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 994
92 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1017
93 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1033
94 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 947
95 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1055
96 Liellopu elektroniskā identificēšana 2092
97 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1234
98 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1187
99 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1129
100 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1124
101 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1108
102 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1183
103 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1079
104 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1139
105 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1202
106 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1099
107 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1120
108 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1344
109 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1065
110 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1186
111 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1102
112 Ainavu elementa slāņa veidošana 1014
113 Īstenots Zivju fonda projekts 1898
114 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1199
115 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1369
116 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1352
117 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1727
118 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1199
119 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1215
120 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1575
121 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1226
122 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1513
123 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1094
124 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1266
125 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1273
126 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1243
127 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1276
128 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1140
129 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1233
130 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1310
131 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1278
132 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1081
133 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1309
134 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1306
135 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1290
136 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1253
137 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1178
138 Akcīzes degviela 1426
139 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1218
140 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1437
141 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1260
142 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1679
143 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2601
144 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1634
145 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1626
146 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1305
147 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2550
148 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1553
149 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1779
150 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1527
151 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1462
152 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1590
153 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1398
154 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1551
155 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1513
156 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1435
157 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2254
158 Zemkopības ministrija informē 1577
159 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2009
160 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1538
161 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1504
162 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1572
163 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1497
164 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1867
165 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1809
166 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1618
167 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1715
168 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1736
169 2013. gadā plānotie projekti. 1669
170 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1803
171 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1698
172 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1684
173 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2177
174 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1786
175 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 1996
176 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 1982
177 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1840
178 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2222
179 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1760
180 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 1979
181 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1853
182 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1799
183 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2189
184 Hipotēku bankas pārveide 1774
185 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2078
186 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1813
187 01.08.2012 Govju dienas 2012 1959
188 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1755
189 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1776
190 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1718
191 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2052
192 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1765
193 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2158
194 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1763
195 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2524
196 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1719
197 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2049
198 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 1999
199 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1708
200 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 1978
201 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 1994
202 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2070
203 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 1949
204 Lopkopības rādītāji 2011 1823
205 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1841
206 Zāles pļaušana lopbarībai 2586
207 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2380
208 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2192
209 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1898
210 Seminārs Pušmucovā 2070
211 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2318
212 LAD informē par kontiem 1939
213 Seminārs. 23.02.12. 2109
214 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8795
215 VID amatpersonu deklarācija 3302
216 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2234
217 Graudu cenu prognozes 2012 2599
218 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2368
219 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2127
220 Par izmaiņām meža īpašniekiem 1945
221 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2393
222 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2872
223 16.01.2012 Grozījumi likumā 2659
224 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2117
225 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3437
226 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2344
227 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2119
228 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2199
229 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2205
230 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2314
231 04.01.2012 VAAD 1972
232 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1916
233 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 1951
234 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2038
235 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2313
236 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2023
237 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2166
238 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1890
239 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2038
240 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3070
241 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2302
242 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2030
243 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2150
244 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2281
245 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2746
246 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2239
247 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2070

Afiša

Svecīšu vakari (Ciblas un Līdumnieku pagasta kapsētās)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo