1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 339
2 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 358
3 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 271
4 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 259
5 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 673
6 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 700
7 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 565
8 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 758
9 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 595
10 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 521
11 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 876
12 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 904
13 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 815
14 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 648
15 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 744
16 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 703
17 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 637
18 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 700
19 Atbalsts putnkopības nozarei 698
20 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 736
21 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 667
22 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 719
23 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 760
24 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 844
25 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1012
26 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 694
27 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 847
28 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 822
29 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1009
30 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1048
31 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1092
32 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1119
33 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 929
34 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 995
35 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 989
36 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 927
37 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 908
38 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1015
39 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 913
40 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1146
41 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1076
42 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 948
43 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1127
44 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1023
45 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1076
46 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3987
47 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1071
48 Svarīga informācija dravniekiem 1093
49 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1249
50 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1110
51 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1254
52 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4738
53 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1095
54 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1108
55 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1238
56 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1126
57 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1187
58 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1230
59 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1211
60 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1224
61 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1290
62 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1260
63 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1170
64 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1169
65 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1213
66 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1260
67 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1392
68 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1882
69 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1349
70 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1302
71 LAD: jautājumi un atbildes 1395
72 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1299
73 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1261
74 LAD atbildes par atbalsta programmām 1248
75 LAD atbildes par atbalsta programmām 1253
76 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1296
77 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1549
78 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1396
79 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1756
80 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1224
81 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1460
82 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1408
83 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1378
84 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1457
85 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1216
86 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1360
87 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1380
88 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1472
89 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1350
90 Par valsts atbalstu draviniekiem 1305
91 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1419
92 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1351
93 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1783
94 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1467
95 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1461
96 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1364
97 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1458
98 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1415
99 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1369
100 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1428
101 Liellopu elektroniskā identificēšana 2530
102 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1649
103 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1538
104 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1489
105 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1498
106 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1502
107 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1570
108 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1511
109 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1577
110 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1584
111 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1511
112 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1502
113 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1694
114 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1477
115 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1584
116 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1516
117 Ainavu elementa slāņa veidošana 1400
118 Īstenots Zivju fonda projekts 2441
119 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1575
120 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1725
121 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1705
122 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2262
123 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1548
124 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1609
125 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2071
126 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1622
127 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1960
128 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1480
129 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1730
130 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1668
131 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1598
132 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1620
133 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1650
134 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1642
135 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1682
136 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1707
137 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1462
138 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1687
139 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1680
140 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1708
141 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1625
142 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1596
143 Akcīzes degviela 1854
144 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1569
145 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1994
146 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1589
147 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2154
148 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3301
149 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2028
150 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1994
151 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1704
152 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3048
153 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1964
154 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2247
155 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1898
156 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1817
157 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1925
158 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1764
159 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1943
160 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1925
161 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1915
162 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2624
163 Zemkopības ministrija informē 1930
164 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2527
165 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1934
166 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1851
167 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1912
168 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1854
169 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2266
170 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2270
171 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1975
172 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2179
173 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2117
174 2013. gadā plānotie projekti. 2030
175 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2230
176 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2048
177 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2045
178 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2519
179 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2284
180 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2363
181 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2399
182 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2220
183 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2720
184 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2140
185 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2338
186 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2255
187 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2307
188 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2513
189 Hipotēku bankas pārveide 2118
190 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2442
191 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2269
192 01.08.2012 Govju dienas 2012 2300
193 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2111
194 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2145
195 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2120
196 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2494
197 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2155
198 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2566
199 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2054
200 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3007
201 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2032
202 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2395
203 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2300
204 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2157
205 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2297
206 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2309
207 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2427
208 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2337
209 Lopkopības rādītāji 2011 2115
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2188
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2972
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2798
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2538
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2211
215 Seminārs Pušmucovā 2392
216 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2688
217 LAD informē par kontiem 2259
218 Seminārs. 23.02.12. 2445
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9148
220 VID amatpersonu deklarācija 3717
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2661
222 Graudu cenu prognozes 2012 3007
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2713
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2439
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2416
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2734
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3212
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 3014
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2511
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3889
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2714
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2443
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2556
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2623
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2693
236 04.01.2012 VAAD 2303
237 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2213
238 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2304
239 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2322
240 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2672
241 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2417
242 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2512
243 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2208
244 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2378
245 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3462
246 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2651
247 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2471
248 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2574
249 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2614
250 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3227
251 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2655
252 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2422

Afiša

20. jūlijā - Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki

20. jūlijā - Pārgājiens no Līdumniekiem uz Zilezeru

15.-21. jūlijs - CIBLAS NOVADA SVĒTKI

21. jūlijā - Zirgu rikšošanas sacensības "Ciblas novada kauss 2018"

21.07.2018 19.00 Ciblas novadasvētku noslēguma koncerts (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo