1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 227
2 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 252
3 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 261
4 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 183
5 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 218
6 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 230
7 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 163
8 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 205
9 Atbalsts putnkopības nozarei 171
10 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 210
11 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 208
12 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 236
13 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 229
14 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 312
15 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 343
16 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 255
17 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 277
18 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 353
19 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 448
20 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 421
21 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 489
22 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 557
23 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 434
24 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 439
25 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 428
26 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 414
27 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 472
28 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 486
29 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 480
30 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 494
31 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 581
32 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 452
33 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 584
34 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 563
35 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 534
36 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3158
37 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 620
38 Svarīga informācija dravniekiem 599
39 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 644
40 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 598
41 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 751
42 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 3941
43 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 569
44 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 576
45 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 665
46 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 611
47 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 610
48 Turpinās platību maksājumu izmaksa 706
49 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 655
50 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 689
51 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 774
52 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 738
53 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 663
54 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 660
55 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 710
56 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 707
57 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 758
58 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1164
59 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 887
60 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 830
61 LAD: jautājumi un atbildes 796
62 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 768
63 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 747
64 LAD atbildes par atbalsta programmām 766
65 LAD atbildes par atbalsta programmām 761
66 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 803
67 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1059
68 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 920
69 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1220
70 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 806
71 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 927
72 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 844
73 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 793
74 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 865
75 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 782
76 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 821
77 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 894
78 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 905
79 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 887
80 Par valsts atbalstu draviniekiem 818
81 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 955
82 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 860
83 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1237
84 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 912
85 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 946
86 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 872
87 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 885
88 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 917
89 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 819
90 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 935
91 Liellopu elektroniskā identificēšana 1977
92 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1106
93 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1077
94 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 995
95 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 997
96 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 983
97 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1069
98 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 960
99 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1018
100 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1070
101 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 991
102 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 997
103 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1240
104 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 930
105 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1062
106 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 983
107 Ainavu elementa slāņa veidošana 921
108 Īstenots Zivju fonda projekts 1775
109 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1089
110 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1218
111 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1253
112 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1587
113 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1090
114 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1086
115 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1441
116 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1104
117 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1370
118 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 981
119 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1141
120 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1131
121 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1123
122 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1145
123 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1035
124 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1082
125 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1207
126 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1143
127 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 962
128 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1191
129 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1200
130 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1175
131 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1121
132 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1068
133 Akcīzes degviela 1317
134 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1120
135 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1297
136 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1166
137 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1557
138 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2407
139 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1512
140 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1501
141 23.01.2014 Kailsala dēļ pavasarī var nākties pārsēt daļu ziemāju 1372
142 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1194
143 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2391
144 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1434
145 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1633
146 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1410
147 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1346
148 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1457
149 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1295
150 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1408
151 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1409
152 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1291
153 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2136
154 Zemkopības ministrija informē 1446
155 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 1870
156 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1414
157 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1384
158 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1463
159 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1377
160 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1741
161 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1687
162 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1488
163 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1593
164 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1610
165 2013. gadā plānotie projekti. 1535
166 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1688
167 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1569
168 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1563
169 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2063
170 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1672
171 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 1896
172 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 1870
173 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1720
174 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2071
175 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1637
176 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 1873
177 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1733
178 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1664
179 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2056
180 05.10.2012 Bezmaksas seminārs „Dārzeņu audzētāju un veikalu īpašnieku sadarbības iespējas.” 1640
181 04.10.2012 Bezmaksas seminārs „Praktiskā pieredze gaļas liellopu audzēšanā.” 1604
182 Hipotēku bankas pārveide 1644
183 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 1976
184 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1680
185 01.08.2012 Govju dienas 2012 1837
186 AITU DIENAS 2012 1740
187 13.07.2012 Suņu turētājiem vairāk jāuzmana savi mīluļi 1771
188 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1638
189 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1646
190 10.07.2012 Zetor ģimenes ceļojošais traktor-šovs ceļo uz Latviju! 2147
191 10.07.2012 Rudens stādu parāde notiks Bulduros 1682
192 10.07.2012 Plānotās naudas nav un latvāņu ka biezs 1834
193 10.07.2012 Noteiktas pārbaudes augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas iekārtām un grozīts VAAD cenrādis 1770
194 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1615
195 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 1907
196 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1647
197 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2035
198 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1652
199 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2401
200 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1601
201 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1918
202 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 1871
203 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1596
204 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 1861
205 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 1888
206 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 1939
207 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 1832
208 LATVIJAS STĀDU PARĀDE 2012 1892
209 Lopkopības rādītāji 2011 1699
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1742
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2423
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2248
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2067
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1798
215 Seminārs Pušmucovā 1942
216 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2198
217 LAD informē par kontiem 1834
218 Seminārs. 23.02.12. 1976
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8639
220 VID amatpersonu deklarācija 3122
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2106
222 Graudu cenu prognozes 2012 2477
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2268
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 1999
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 1807
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2272
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2735
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 2533
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2002
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3317
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2225
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 1996
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2096
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2075
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2198
236 05.01.2012 Par_farming.lv 1901
237 04.01.2012 VAAD 1872
238 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1795
239 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 1818
240 Precizē lauksaimniekiem pieejamo bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu 2011./2012. saimnieciskajā gadā 2025
241 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 1919
242 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2187
243 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 1895
244 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2038
245 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1770
246 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 1915
247 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 2925
248 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2159
249 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 1901
250 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2014
251 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2153
252 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2608
253 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2126
254 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 1950

Afiša

30.06.2017 22.00 Pēterdienas zaļumballe (Līdumniekos)

30.06.2017 175

7. -9. jūlijs CIBLAS NOVADA SVĒTKI

Ciblas svetki 2017 175

9. jūlijā Pušmucovā - Zirgu rikšotāju sacensības „CIBLAS KAUSS 2017”

AF2017 175

Piedāvā apgūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju.

DBT Ludza 175Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas viena gada laikā, nebraucot prom no mājām! PIKC DBT izglītības programmu īstenošanas vieta "Ludza" ,kas atrodas 1. Maija ielā 16 (Ludzas novada vakarskolas ēkā) aicina iegūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju. Mācības var apvienot ar maiņu darbu!
Vairāk informācijas:
Daugavpils Būvniecības mājas lapā www.dbt.lv
Zvanot.: 28745033 vai 65722368
Rakstot: anastasija.bartulane@inbox.lv vai vakarskola@ludza.lv

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo