1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 68
2 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 74
3 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 285
4 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 339
5 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 316
6 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 233
7 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 278
8 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 288
9 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 216
10 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 263
11 Atbalsts putnkopības nozarei 219
12 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 268
13 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 270
14 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 301
15 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 277
16 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 381
17 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 407
18 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 311
19 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 332
20 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 415
21 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 515
22 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 480
23 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 562
24 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 622
25 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 489
26 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 513
27 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 498
28 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 473
29 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 528
30 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 550
31 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 525
32 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 546
33 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 638
34 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 508
35 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 653
36 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 613
37 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 605
38 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3319
39 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 674
40 Svarīga informācija dravniekiem 654
41 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 705
42 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 656
43 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 815
44 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4084
45 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 627
46 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 619
47 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 735
48 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 667
49 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 671
50 Turpinās platību maksājumu izmaksa 762
51 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 724
52 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 745
53 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 833
54 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 807
55 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 718
56 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 718
57 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 764
58 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 762
59 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 822
60 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1227
61 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 947
62 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 881
63 LAD: jautājumi un atbildes 848
64 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 842
65 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 816
66 LAD atbildes par atbalsta programmām 841
67 LAD atbildes par atbalsta programmām 828
68 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 874
69 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1120
70 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 978
71 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1283
72 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 866
73 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 994
74 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 914
75 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 847
76 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 937
77 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 827
78 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 881
79 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 952
80 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 958
81 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 950
82 Par valsts atbalstu draviniekiem 882
83 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1021
84 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 924
85 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1293
86 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 978
87 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1009
88 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 926
89 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 950
90 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 969
91 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 887
92 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 996
93 Liellopu elektroniskā identificēšana 2038
94 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1176
95 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1143
96 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1060
97 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1058
98 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1041
99 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1129
100 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1012
101 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1079
102 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1137
103 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1045
104 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1052
105 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1292
106 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 988
107 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1123
108 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1048
109 Ainavu elementa slāņa veidošana 972
110 Īstenots Zivju fonda projekts 1838
111 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1147
112 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1291
113 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1301
114 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1656
115 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1151
116 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1144
117 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1505
118 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1160
119 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1426
120 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1032
121 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1201
122 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1202
123 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1181
124 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1215
125 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1083
126 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1157
127 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1260
128 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1214
129 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1021
130 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1243
131 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1247
132 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1244
133 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1176
134 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1122
135 Akcīzes degviela 1373
136 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1173
137 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1365
138 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1220
139 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1625
140 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2495
141 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1567
142 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1561
143 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1243
144 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2464
145 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1491
146 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1696
147 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1468
148 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1410
149 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1526
150 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1344
151 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1475
152 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1457
153 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1360
154 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2193
155 Zemkopības ministrija informē 1502
156 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 1932
157 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1473
158 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1443
159 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1520
160 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1437
161 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1806
162 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1752
163 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1559
164 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1650
165 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1678
166 2013. gadā plānotie projekti. 1594
167 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1737
168 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1636
169 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1626
170 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2123
171 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1729
172 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 1951
173 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 1931
174 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1785
175 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2142
176 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1693
177 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 1928
178 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1797
179 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1728
180 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2117
181 Hipotēku bankas pārveide 1718
182 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2027
183 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1748
184 01.08.2012 Govju dienas 2012 1899
185 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1695
186 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1701
187 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1672
188 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 1976
189 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1700
190 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2085
191 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1706
192 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2457
193 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1663
194 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1981
195 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 1947
196 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1648
197 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 1916
198 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 1941
199 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2013
200 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 1887
201 Lopkopības rādītāji 2011 1764
202 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1798
203 Zāles pļaušana lopbarībai 2502
204 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2320
205 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2125
206 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1853
207 Seminārs Pušmucovā 2018
208 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2261
209 LAD informē par kontiem 1889
210 Seminārs. 23.02.12. 2048
211 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8712
212 VID amatpersonu deklarācija 3213
213 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2170
214 Graudu cenu prognozes 2012 2546
215 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2322
216 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2064
217 Par izmaiņām meža īpašniekiem 1867
218 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2322
219 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2801
220 16.01.2012 Grozījumi likumā 2601
221 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2057
222 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3373
223 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2281
224 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2070
225 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2147
226 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2147
227 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2261
228 04.01.2012 VAAD 1922
229 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1850
230 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 1885
231 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 1984
232 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2251
233 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 1955
234 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2108
235 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1819
236 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 1972
237 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 2994
238 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2230
239 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 1956
240 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2084
241 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2223
242 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2672
243 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2186
244 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2011

Afiša

26. augustā – „Styprūs skriejīņs”

Arī šogad Ciblā notiks „Styrpūs skriejīņs”. Tas tradicionāli notiek peintbola laukumā, kas speciāli tiek iekārtots šo spēka un veiklības sacensību vajadzībām.

Skrējienu organizē Aldis Tihovskis kā IK „Lanas 777” vadītājs.

Sacensības ir lielisks veids, kā veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku. „Styrpūs skriejīņs” ir atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Tomēr jau sacensību Nolikuma ievadā ir divi teikumi, kas potenciālajiem dalībniekiem liek padomāt par gaidāmo startu: „Veicot trasi, pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību, veicot trasi.”

26.08.2017 Bērtuļa diena. (Līdumniekos)

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo