1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 8
2 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 60
3 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 426
4 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 470
5 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 438
6 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 316
7 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 820
8 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 883
9 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 602
10 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 918
11 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 677
12 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 658
13 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 973
14 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 983
15 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 939
16 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 719
17 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 837
18 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 767
19 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 746
20 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 857
21 Atbalsts putnkopības nozarei 819
22 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 858
23 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 727
24 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 880
25 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 872
26 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 985
27 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1101
28 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 783
29 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 982
30 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 863
31 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1070
32 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1208
33 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1273
34 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1221
35 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1030
36 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1202
37 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1165
38 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1097
39 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1015
40 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1164
41 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1013
42 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1235
43 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1217
44 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1031
45 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1230
46 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1074
47 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1163
48 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4039
49 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1122
50 Svarīga informācija dravniekiem 1218
51 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1396
52 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1230
53 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1412
54 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4941
55 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1213
56 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1197
57 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1385
58 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1244
59 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1284
60 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1334
61 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1363
62 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1310
63 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1335
64 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1332
65 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1255
66 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1255
67 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1305
68 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1402
69 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1490
70 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2009
71 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1388
72 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1354
73 LAD: jautājumi un atbildes 1590
74 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1376
75 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1340
76 LAD atbildes par atbalsta programmām 1304
77 LAD atbildes par atbalsta programmām 1292
78 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1346
79 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1579
80 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1434
81 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1846
82 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1274
83 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1606
84 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1498
85 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1510
86 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1595
87 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1280
88 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1476
89 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1480
90 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1545
91 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1415
92 Par valsts atbalstu draviniekiem 1387
93 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1531
94 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1382
95 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1880
96 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1580
97 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1613
98 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1413
99 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1570
100 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1516
101 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1558
102 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1518
103 Liellopu elektroniskā identificēšana 2627
104 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1798
105 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1614
106 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1556
107 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1565
108 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1640
109 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1694
110 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1583
111 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1706
112 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1681
113 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1642
114 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1577
115 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1769
116 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1607
117 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1737
118 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1600
119 Ainavu elementa slāņa veidošana 1462
120 Īstenots Zivju fonda projekts 2653
121 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1647
122 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1788
123 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1795
124 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2382
125 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1620
126 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1766
127 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2220
128 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1765
129 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2087
130 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1597
131 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1971
132 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1809
133 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1707
134 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1670
135 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1805
136 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1723
137 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1814
138 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1801
139 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1536
140 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1872
141 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1782
142 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1823
143 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1730
144 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1678
145 Akcīzes degviela 1932
146 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1641
147 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2213
148 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1675
149 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2318
150 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3509
151 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2146
152 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2067
153 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1773
154 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3185
155 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2172
156 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2387
157 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1994
158 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1903
159 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2012
160 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1876
161 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2054
162 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2042
163 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2078
164 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2692
165 Zemkopības ministrija informē 2120
166 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2765
167 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2096
168 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1917
169 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1991
170 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1954
171 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2387
172 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2452
173 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2052
174 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2306
175 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2201
176 2013. gadā plānotie projekti. 2112
177 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2346
178 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2137
179 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2159
180 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2658
181 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2405
182 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2508
183 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2501
184 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2349
185 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2836
186 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2215
187 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2456
188 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2370
189 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2424
190 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2549
191 Hipotēku bankas pārveide 2188
192 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2558
193 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2410
194 01.08.2012 Govju dienas 2012 2359
195 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2176
196 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2225
197 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2283
198 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2604
199 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2228
200 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2728
201 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2086
202 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3129
203 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2140
204 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2450
205 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2466
206 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2286
207 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2362
208 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2384
209 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2508
210 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2414
211 Lopkopības rādītāji 2011 2152
212 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2382
213 Zāles pļaušana lopbarībai 3113
214 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2939
215 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2622
216 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2330
217 Seminārs Pušmucovā 2472
218 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2777
219 LAD informē par kontiem 2394
220 Seminārs. 23.02.12. 2542
221 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9251
222 VID amatpersonu deklarācija 3803
223 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2766
224 Graudu cenu prognozes 2012 3135
225 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2881
226 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2550
227 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2541
228 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2784
229 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3293
230 16.01.2012 Grozījumi likumā 3132
231 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2614
232 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4056
233 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2786
234 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2568
235 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2690
236 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2755
237 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2827
238 04.01.2012 VAAD 2384
239 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2297
240 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2384
241 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2369
242 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2809
243 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2540
244 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2581
245 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2285
246 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2475
247 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3531
248 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2753
249 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2593
250 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2654
251 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2721
252 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3384
253 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2793
254 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2542

Afiša

29.09.2018 XV Tautas muzikantu saiets (Pušmucovas TN)

TOPOŠO VECĀKU SKOLA (Pušmucovas TN)

VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo