1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 4
2 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 335
3 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 337
4 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 352
5 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 440
6 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 349
7 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 239
8 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 522
9 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 621
10 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 521
11 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 441
12 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 481
13 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 499
14 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 426
15 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 431
16 Atbalsts putnkopības nozarei 372
17 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 469
18 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 455
19 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 475
20 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 510
21 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 628
22 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 680
23 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 472
24 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 546
25 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 616
26 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 771
27 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 726
28 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 765
29 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 831
30 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 676
31 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 739
32 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 706
33 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 674
34 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 692
35 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 788
36 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 705
37 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 810
38 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 847
39 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 719
40 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 853
41 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 817
42 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 840
43 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3778
44 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 867
45 Svarīga informācija dravniekiem 839
46 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 947
47 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 852
48 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1025
49 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4452
50 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 862
51 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 853
52 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 924
53 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 851
54 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 892
55 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1002
56 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 958
57 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 975
58 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1101
59 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1037
60 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 964
61 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 951
62 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 978
63 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1017
64 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1070
65 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1505
66 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1156
67 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1077
68 LAD: jautājumi un atbildes 1070
69 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1057
70 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1044
71 LAD atbildes par atbalsta programmām 1061
72 LAD atbildes par atbalsta programmām 1062
73 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1109
74 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1355
75 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1202
76 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1510
77 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1039
78 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1252
79 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1128
80 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1080
81 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1159
82 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1007
83 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1063
84 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1164
85 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1194
86 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1138
87 Par valsts atbalstu draviniekiem 1109
88 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1228
89 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1156
90 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1483
91 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1224
92 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1208
93 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1173
94 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1160
95 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1196
96 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1074
97 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1187
98 Liellopu elektroniskā identificēšana 2243
99 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1385
100 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1331
101 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1289
102 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1278
103 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1276
104 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1338
105 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1256
106 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1271
107 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1359
108 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1266
109 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1277
110 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1487
111 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1217
112 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1337
113 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1242
114 Ainavu elementa slāņa veidošana 1169
115 Īstenots Zivju fonda projekts 2084
116 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1358
117 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1540
118 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1497
119 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1911
120 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1318
121 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1388
122 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1747
123 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1375
124 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1676
125 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1256
126 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1422
127 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1453
128 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1396
129 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1389
130 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1295
131 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1381
132 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1438
133 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1438
134 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1245
135 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1472
136 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1439
137 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1430
138 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1414
139 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1320
140 Akcīzes degviela 1574
141 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1365
142 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1631
143 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1398
144 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1841
145 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2909
146 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1815
147 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1783
148 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1450
149 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2732
150 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1691
151 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1964
152 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1700
153 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1596
154 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1742
155 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1543
156 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1716
157 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1671
158 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1629
159 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2428
160 Zemkopības ministrija informē 1743
161 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2165
162 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1670
163 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1662
164 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1725
165 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1649
166 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2030
167 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1974
168 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1776
169 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1869
170 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1908
171 2013. gadā plānotie projekti. 1841
172 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1967
173 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1843
174 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1843
175 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2313
176 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1939
177 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2113
178 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2131
179 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2005
180 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2403
181 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1942
182 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2139
183 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1985
184 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1979
185 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2350
186 Hipotēku bankas pārveide 1913
187 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2229
188 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1990
189 01.08.2012 Govju dienas 2012 2131
190 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1895
191 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1934
192 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1867
193 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2242
194 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1929
195 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2312
196 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1893
197 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2727
198 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1856
199 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2207
200 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2132
201 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1851
202 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2120
203 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2137
204 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2229
205 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2121
206 Lopkopības rādītāji 2011 1955
207 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1970
208 Zāles pļaušana lopbarībai 2756
209 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2521
210 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2334
211 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2032
212 Seminārs Pušmucovā 2217
213 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2467
214 LAD informē par kontiem 2060
215 Seminārs. 23.02.12. 2244
216 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8937
217 VID amatpersonu deklarācija 3508
218 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2384
219 Graudu cenu prognozes 2012 2735
220 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2512
221 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2281
222 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2124
223 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2564
224 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3017
225 16.01.2012 Grozījumi likumā 2809
226 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2267
227 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3596
228 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2502
229 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2235
230 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2346
231 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2371
232 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2458
233 04.01.2012 VAAD 2121
234 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2029
235 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2110
236 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2152
237 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2470
238 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2170
239 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2335
240 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2028
241 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2178
242 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3245
243 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2464
244 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2212
245 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2305
246 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2411
247 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2933
248 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2387
249 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2227

Afiša

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo