1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona 24
2 Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 39
3 Jaunaudzes jāuzmana no meža dzīvniekiem 56
4 Pēc 84 gadu pārtraukuma Latvijā selekcionēta jauna linu šķirne “Vilani” 86
5 Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti 132
6 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 233
7 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 263
8 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 158
9 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 372
10 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 256
11 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 787
12 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 1060
13 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 980
14 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 586
15 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1416
16 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1521
17 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 938
18 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1470
19 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 1059
20 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 1137
21 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1458
22 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1343
23 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1477
24 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 1002
25 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1210
26 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1198
27 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1272
28 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1367
29 Atbalsts putnkopības nozarei 1381
30 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1479
31 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 1173
32 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1303
33 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1299
34 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1439
35 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1566
36 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1214
37 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1379
38 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1245
39 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1371
40 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1740
41 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1651
42 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1567
43 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1533
44 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1609
45 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1515
46 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1605
47 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1548
48 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1622
49 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1541
50 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1721
51 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1664
52 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1464
53 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1545
54 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1434
55 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1630
56 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4439
57 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1478
58 Svarīga informācija dravniekiem 1762
59 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1951
60 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1525
61 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 2007
62 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 5960
63 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1641
64 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1564
65 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1823
66 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1739
67 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1628
68 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1810
69 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1911
70 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1896
71 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1598
72 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1808
73 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1668
74 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1649
75 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1668
76 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1876
77 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1954
78 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2490
79 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1628
80 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1788
81 LAD: jautājumi un atbildes 2179
82 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1812
83 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1785
84 LAD atbildes par atbalsta programmām 1546
85 LAD atbildes par atbalsta programmām 1476
86 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1864
87 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1887
88 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1780
89 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2330
90 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1611
91 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 2047
92 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1949
93 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 2197
94 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 2075
95 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1646
96 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1966
97 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1985
98 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1916
99 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1761
100 Par valsts atbalstu draviniekiem 1628
101 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 2035
102 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1756
103 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2407
104 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 2035
105 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1999
106 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1843
107 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 2033
108 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1880
109 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 2036
110 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 2001
111 Liellopu elektroniskā identificēšana 2996
112 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2315
113 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 2032
114 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 2105
115 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2065
116 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 2097
117 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 2181
118 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1957
119 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 2203
120 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1998
121 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 2117
122 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 2052
123 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 2083
124 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 2071
125 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2291
126 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1887
127 Ainavu elementa slāņa veidošana 1861
128 Īstenots Zivju fonda projekts 3243
129 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 2040
130 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2219
131 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 2071
132 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2972
133 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 2101
134 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2225
135 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2738
136 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2302
137 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2713
138 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 2082
139 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2591
140 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2280
141 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1967
142 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1911
143 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2332
144 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 2167
145 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2225
146 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 2101
147 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 2047
148 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2398
149 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 2145
150 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2238
151 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2281
152 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1995
153 Akcīzes degviela 2391
154 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1954
155 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2791
156 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 2058
157 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2867
158 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4468
159 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2706
160 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2352
161 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 2182
162 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3684
163 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2683
164 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2807
165 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2365
166 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2202
167 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2467
168 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2227
169 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2549
170 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2426
171 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2529
172 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2954
173 Zemkopības ministrija informē 2439
174 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 3225
175 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2540
176 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2277
177 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2482
178 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2531
179 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 3114
180 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2978
181 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2448
182 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2777
183 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2439
184 2013. gadā plānotie projekti. 2358
185 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2859
186 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2636
187 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2694
188 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 3208
189 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2925
190 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 3078
191 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2869
192 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2639
193 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3442
194 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2581
195 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 3092
196 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 3014
197 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2758
198 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2859
199 Hipotēku bankas pārveide 2486
200 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 3173
201 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2780
202 01.08.2012 Govju dienas 2012 2791
203 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2624
204 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2549
205 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2716
206 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2964
207 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2650
208 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3300
209 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2312
210 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3622
211 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2500
212 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2861
213 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2849
214 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2807
215 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2619
216 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2797
217 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 3083
218 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2826
219 Lopkopības rādītāji 2011 2403
220 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2896
221 Zāles pļaušana lopbarībai 3580
222 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3433
223 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2957
224 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2618
225 Seminārs Pušmucovā 2819
226 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 3140
227 LAD informē par kontiem 2995
228 Seminārs. 23.02.12. 2947
229 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9659
230 VID amatpersonu deklarācija 4312
231 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 3158
232 Graudu cenu prognozes 2012 3559
233 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3385
234 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2966
235 Par izmaiņām meža īpašniekiem 3033
236 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 3044
237 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3563
238 16.01.2012 Grozījumi likumā 3654
239 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 3074
240 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4601
241 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3308
242 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2988
243 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 3234
244 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3225
245 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 3340
246 04.01.2012 VAAD 2750
247 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2758
248 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2807
249 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2653
250 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 3127
251 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 3075
252 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2878
253 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2855
254 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2987
255 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3960
256 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3289
257 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 3115
258 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 3152
259 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 3104
260 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3926
261 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3303
262 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2858

Afiša

19.03.2019 15.00 Kolnasāta aicynoj. (Pušmucovas bibliotēkā)

01.07.2019 Ciblas vidusskola apkopo stāstus.(Ciblas vidusskola)

30.03.2019 19.00 "Ciblas novada uzņēmējs 2018" (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo