1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 74
2 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 131
3 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 55
4 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 150
5 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 151
6 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 620
7 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 779
8 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 651
9 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 452
10 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1134
11 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1237
12 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 743
13 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1231
14 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 868
15 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 941
16 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1212
17 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1150
18 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1204
19 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 853
20 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1006
21 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 983
22 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1004
23 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1131
24 Atbalsts putnkopības nozarei 1132
25 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1188
26 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 942
27 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1122
28 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1097
29 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1237
30 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1358
31 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 984
32 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1174
33 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1021
34 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1217
35 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1536
36 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1473
37 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1412
38 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1322
39 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1423
40 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1331
41 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1371
42 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1259
43 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1412
44 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1297
45 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1502
46 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1468
47 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1241
48 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1385
49 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1250
50 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1379
51 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4243
52 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1276
53 Svarīga informācija dravniekiem 1528
54 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1713
55 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1366
56 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1722
57 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 5579
58 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1423
59 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1380
60 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1613
61 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1512
62 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1437
63 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1576
64 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1675
65 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1641
66 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1432
67 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1578
68 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1474
69 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1448
70 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1480
71 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1617
72 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1750
73 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2246
74 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1506
75 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1549
76 LAD: jautājumi un atbildes 1926
77 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1592
78 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1572
79 LAD atbildes par atbalsta programmām 1405
80 LAD atbildes par atbalsta programmām 1372
81 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1598
82 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1714
83 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1603
84 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2113
85 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1455
86 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1846
87 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1741
88 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1904
89 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1824
90 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1466
91 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1674
92 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1731
93 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1713
94 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1577
95 Par valsts atbalstu draviniekiem 1495
96 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1801
97 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1529
98 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2180
99 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1813
100 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1755
101 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1660
102 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1786
103 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1686
104 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1817
105 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1752
106 Liellopu elektroniskā identificēšana 2801
107 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2100
108 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1823
109 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1853
110 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1841
111 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1875
112 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1926
113 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1727
114 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1944
115 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1838
116 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1880
117 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1820
118 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1908
119 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1850
120 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2068
121 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1731
122 Ainavu elementa slāņa veidošana 1637
123 Īstenots Zivju fonda projekts 2986
124 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1839
125 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1978
126 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1921
127 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2708
128 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1881
129 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2004
130 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2487
131 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2077
132 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2421
133 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1835
134 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2314
135 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2053
136 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1843
137 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1764
138 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2088
139 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1985
140 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2020
141 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1939
142 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1811
143 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2163
144 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1978
145 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2049
146 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2019
147 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1809
148 Akcīzes degviela 2149
149 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1821
150 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2547
151 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1890
152 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2603
153 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4021
154 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2436
155 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2202
156 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1979
157 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3451
158 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2454
159 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2606
160 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2183
161 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2048
162 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2260
163 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2041
164 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2327
165 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2253
166 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2310
167 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2813
168 Zemkopības ministrija informē 2282
169 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2984
170 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2333
171 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2118
172 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2216
173 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2285
174 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2823
175 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2741
176 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2246
177 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2551
178 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2324
179 2013. gadā plānotie projekti. 2201
180 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2648
181 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2380
182 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2440
183 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2930
184 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2671
185 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2812
186 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2682
187 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2498
188 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3158
189 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2391
190 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2807
191 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2746
192 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2582
193 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2708
194 Hipotēku bankas pārveide 2318
195 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2890
196 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2639
197 01.08.2012 Govju dienas 2012 2553
198 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2408
199 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2391
200 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2523
201 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2786
202 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2423
203 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3030
204 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2178
205 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3399
206 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2341
207 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2639
208 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2668
209 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2569
210 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2478
211 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2611
212 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2841
213 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2631
214 Lopkopības rādītāji 2011 2252
215 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2671
216 Zāles pļaušana lopbarībai 3364
217 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3181
218 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2796
219 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2467
220 Seminārs Pušmucovā 2638
221 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2941
222 LAD informē par kontiem 2764
223 Seminārs. 23.02.12. 2734
224 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9443
225 VID amatpersonu deklarācija 4061
226 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2979
227 Graudu cenu prognozes 2012 3330
228 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3162
229 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2764
230 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2803
231 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2900
232 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3412
233 16.01.2012 Grozījumi likumā 3420
234 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2842
235 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4337
236 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3054
237 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2796
238 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2991
239 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2984
240 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 3079
241 04.01.2012 VAAD 2568
242 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2564
243 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2581
244 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2508
245 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2949
246 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2853
247 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2717
248 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2577
249 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2718
250 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3730
251 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3078
252 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2871
253 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2921
254 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2896
255 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3688
256 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3071
257 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2674

Afiša

21.12.2018 15.00 Ziemassvētku eglīte Pušmucovas pagasta pirmskolas bērniem

25.12.2018 21.00 Ziemassvētku balle (Pušmucovas TN)

30.12.2018 20.00 Gada noslēguma balle (Blontu TN)

27.12.2016 11.00 florbola turnīrs (SK Felicianovā)

Tradicionāli decembra nogalē tiek rīkots Ciblas novada atklātais florbola turnīrs. Šogad tas ar nosaukumu „Jaungada kauss 2018” notiks 27. decembrī pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā.

Aicinātas pieteikties komandas, kurās ir līdz 7 spēlētājiem. Starp tiem var būt 2 otrās līgas sportisti.

Pielikumā – turnīra Nolikums ar Pieteikuma anketu, kuru jāaizpilda un jāsūta uz e-pastu: aldons777@inbox.lv

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo