1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 96
2 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 140
3 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 68
4 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 162
5 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 163
6 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 635
7 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 800
8 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 675
9 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 464
10 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1157
11 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1255
12 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 754
13 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1249
14 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 885
15 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 963
16 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1235
17 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1161
18 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1224
19 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 861
20 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1019
21 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1000
22 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1022
23 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1150
24 Atbalsts putnkopības nozarei 1159
25 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1208
26 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 960
27 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1132
28 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1114
29 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1258
30 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1374
31 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1004
32 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1187
33 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1036
34 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1232
35 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1552
36 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1485
37 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1420
38 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1339
39 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1439
40 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1345
41 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1400
42 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1282
43 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1426
44 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1312
45 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1519
46 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1482
47 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1260
48 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1396
49 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1265
50 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1396
51 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1288
52 Svarīga informācija dravniekiem 1545
53 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1736
54 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1374
55 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1744
56 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1439
57 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1396
58 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1626
59 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1532
60 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1449
61 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1594
62 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1694
63 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1665
64 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1440
65 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4260
66 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 5612
67 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1600
68 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1492
69 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1460
70 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1493
71 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1634
72 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1762
73 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2271
74 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1515
75 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1563
76 LAD: jautājumi un atbildes 1946
77 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1612
78 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1595
79 LAD atbildes par atbalsta programmām 1421
80 LAD atbildes par atbalsta programmām 1379
81 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1623
82 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1728
83 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1616
84 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2131
85 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1473
86 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1863
87 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1752
88 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1925
89 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1840
90 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1484
91 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1687
92 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1746
93 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1726
94 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1591
95 Par valsts atbalstu draviniekiem 1507
96 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1819
97 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1541
98 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2193
99 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1830
100 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1767
101 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1673
102 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1803
103 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1703
104 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1832
105 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1773
106 Liellopu elektroniskā identificēšana 2814
107 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2121
108 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1836
109 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1871
110 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1861
111 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1887
112 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1953
113 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1741
114 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1961
115 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1850
116 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1899
117 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1834
118 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1922
119 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1871
120 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2086
121 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1741
122 Ainavu elementa slāņa veidošana 1649
123 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2504
124 Īstenots Zivju fonda projekts 3005
125 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1854
126 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1997
127 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1933
128 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2727
129 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1891
130 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2015
131 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2095
132 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2445
133 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1852
134 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2327
135 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2065
136 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1856
137 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1775
138 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2107
139 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1999
140 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2037
141 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1951
142 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1823
143 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2180
144 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1993
145 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2061
146 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2041
147 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1823
148 Akcīzes degviela 2170
149 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1833
150 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2563
151 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1904
152 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2627
153 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4050
154 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2457
155 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2214
156 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1993
157 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3472
158 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2473
159 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2621
160 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2195
161 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2060
162 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2272
163 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2056
164 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2348
165 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2275
166 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2327
167 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2824
168 Zemkopības ministrija informē 2294
169 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2999
170 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2350
171 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2132
172 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2238
173 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2303
174 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2848
175 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2763
176 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2256
177 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2572
178 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2335
179 2013. gadā plānotie projekti. 2212
180 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2669
181 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2395
182 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2456
183 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2943
184 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2693
185 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2833
186 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2699
187 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2507
188 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3180
189 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2408
190 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2825
191 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2766
192 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2602
193 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2724
194 Hipotēku bankas pārveide 2335
195 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2912
196 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2653
197 01.08.2012 Govju dienas 2012 2567
198 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2425
199 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2399
200 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2541
201 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2799
202 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2436
203 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3050
204 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2655
205 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2191
206 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2684
207 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3423
208 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2352
209 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2488
210 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2585
211 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2628
212 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2869
213 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2647
214 Lopkopības rādītāji 2011 2259
215 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2683
216 Zāles pļaušana lopbarībai 3382
217 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3206
218 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2807
219 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2480
220 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2954
221 Seminārs Pušmucovā 2647
222 LAD informē par kontiem 2784
223 Seminārs. 23.02.12. 2747
224 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9454
225 VID amatpersonu deklarācija 4074
226 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2995
227 Graudu cenu prognozes 2012 3345
228 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3182
229 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2781
230 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2820
231 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2913
232 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3421
233 16.01.2012 Grozījumi likumā 3436
234 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2859
235 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4357
236 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3070
237 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2804
238 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 3008
239 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3001
240 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 3097
241 04.01.2012 VAAD 2583
242 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2581
243 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2595
244 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2520
245 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2960
246 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2872
247 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2728
248 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2598
249 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2739
250 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3751
251 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3104
252 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2890
253 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2938
254 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2910
255 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3705
256 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3093
257 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2689

Afiša

25.12.2018 15.00 Ziemassvētku koncerts (Ciblas TN)

29.12.2018 21.00 Svētku balle ar grupu "Rauši" (Ciblas TN)

28.12.2018 11.00 Ziemassvētku eglīte Blontu pagasta pirmskolas bērniem

21.12.2018 15.00 Ziemassvētku eglīte Pušmucovas pagasta pirmskolas bērniem

25.12.2018 21.00 Ziemassvētku balle (Pušmucovas TN)

30.12.2018 20.00 Gada noslēguma balle (Blontu TN)

27.12.2016 11.00 florbola turnīrs (SK Felicianovā)

Tradicionāli decembra nogalē tiek rīkots Ciblas novada atklātais florbola turnīrs. Šogad tas ar nosaukumu „Jaungada kauss 2018” notiks 27. decembrī pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā.

Aicinātas pieteikties komandas, kurās ir līdz 7 spēlētājiem. Starp tiem var būt 2 otrās līgas sportisti.

Pielikumā – turnīra Nolikums ar Pieteikuma anketu, kuru jāaizpilda un jāsūta uz e-pastu: aldons777@inbox.lv

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo