1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 326
2 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 331
3 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 349
4 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 430
5 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 342
6 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 236
7 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 517
8 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 616
9 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 516
10 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 438
11 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 476
12 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 496
13 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 423
14 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 423
15 Atbalsts putnkopības nozarei 369
16 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 465
17 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 451
18 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 472
19 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 507
20 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 626
21 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 676
22 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 469
23 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 542
24 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 611
25 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 763
26 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 723
27 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 762
28 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 828
29 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 672
30 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 735
31 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 702
32 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 671
33 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 689
34 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 784
35 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 702
36 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 807
37 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 843
38 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 716
39 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 849
40 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 814
41 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 836
42 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 864
43 Svarīga informācija dravniekiem 835
44 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 944
45 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 848
46 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1021
47 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 858
48 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 849
49 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 918
50 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 848
51 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 888
52 Turpinās platību maksājumu izmaksa 998
53 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 954
54 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 972
55 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1097
56 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3773
57 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4437
58 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1033
59 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 960
60 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 947
61 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 975
62 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1014
63 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1067
64 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1502
65 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1152
66 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1073
67 LAD: jautājumi un atbildes 1066
68 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1054
69 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1041
70 LAD atbildes par atbalsta programmām 1057
71 LAD atbildes par atbalsta programmām 1058
72 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1106
73 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1352
74 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1198
75 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1506
76 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1036
77 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1248
78 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1124
79 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1077
80 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1155
81 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1004
82 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1059
83 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1160
84 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1191
85 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1134
86 Par valsts atbalstu draviniekiem 1105
87 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1224
88 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1152
89 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1479
90 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1221
91 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1204
92 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1169
93 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1156
94 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1193
95 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1071
96 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1184
97 Liellopu elektroniskā identificēšana 2239
98 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1381
99 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1328
100 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1286
101 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1275
102 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1272
103 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1333
104 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1253
105 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1268
106 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1356
107 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1263
108 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1274
109 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1483
110 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1214
111 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1334
112 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1238
113 Ainavu elementa slāņa veidošana 1165
114 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1744
115 Īstenots Zivju fonda projekts 2078
116 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1355
117 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1537
118 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1494
119 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1907
120 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1315
121 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1385
122 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1372
123 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1673
124 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1253
125 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1419
126 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1450
127 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1393
128 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1386
129 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1292
130 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1378
131 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1435
132 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1434
133 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1242
134 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1469
135 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1435
136 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1427
137 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1411
138 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1317
139 Akcīzes degviela 1571
140 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1361
141 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1628
142 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1395
143 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1838
144 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2906
145 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1811
146 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1779
147 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1447
148 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2728
149 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1687
150 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1959
151 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1697
152 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1593
153 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1739
154 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1538
155 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1713
156 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1668
157 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1626
158 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2424
159 Zemkopības ministrija informē 1739
160 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2161
161 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1666
162 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1659
163 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1722
164 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1646
165 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2027
166 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1970
167 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1773
168 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1865
169 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1904
170 2013. gadā plānotie projekti. 1838
171 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1964
172 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1839
173 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1839
174 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2310
175 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1936
176 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2110
177 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2128
178 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2002
179 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2399
180 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1936
181 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2136
182 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1982
183 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1976
184 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2346
185 Hipotēku bankas pārveide 1909
186 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2225
187 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1986
188 01.08.2012 Govju dienas 2012 2128
189 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1891
190 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1931
191 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1864
192 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2239
193 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1925
194 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2309
195 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2203
196 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1890
197 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2128
198 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2722
199 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1853
200 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2117
201 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1847
202 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2134
203 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2226
204 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2117
205 Lopkopības rādītāji 2011 1952
206 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1966
207 Zāles pļaušana lopbarībai 2751
208 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2518
209 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2331
210 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2029
211 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2464
212 Seminārs Pušmucovā 2214
213 LAD informē par kontiem 2057
214 Seminārs. 23.02.12. 2240
215 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8933
216 VID amatpersonu deklarācija 3503
217 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2381
218 Graudu cenu prognozes 2012 2727
219 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2508
220 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2278
221 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2121
222 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2561
223 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3014
224 16.01.2012 Grozījumi likumā 2806
225 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2264
226 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3593
227 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2499
228 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2232
229 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2343
230 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2367
231 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2455
232 04.01.2012 VAAD 2118
233 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2026
234 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2107
235 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2149
236 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2467
237 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2167
238 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2330
239 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2025
240 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2175
241 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3242
242 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2460
243 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2209
244 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2302
245 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2407
246 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2929
247 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2384
248 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2223

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo