1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 185
2 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 208
3 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 218
4 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 293
5 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 212
6 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 140
7 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 406
8 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 501
9 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 407
10 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 338
11 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 364
12 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 377
13 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 315
14 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 339
15 Atbalsts putnkopības nozarei 273
16 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 359
17 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 355
18 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 381
19 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 403
20 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 511
21 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 544
22 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 388
23 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 444
24 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 511
25 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 654
26 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 599
27 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 659
28 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 735
29 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 583
30 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 640
31 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 609
32 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 574
33 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 600
34 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 681
35 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 605
36 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 656
37 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 748
38 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 618
39 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 750
40 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 721
41 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 735
42 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 773
43 Svarīga informācija dravniekiem 730
44 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 817
45 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 745
46 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 914
47 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 744
48 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 742
49 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 822
50 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 754
51 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 790
52 Turpinās platību maksājumu izmaksa 894
53 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 853
54 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 865
55 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 973
56 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3613
57 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4278
58 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 918
59 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 858
60 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 842
61 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 874
62 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 905
63 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 961
64 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1374
65 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1051
66 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 978
67 LAD: jautājumi un atbildes 974
68 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 957
69 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 940
70 LAD atbildes par atbalsta programmām 957
71 LAD atbildes par atbalsta programmām 959
72 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 991
73 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1227
74 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1101
75 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1399
76 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 953
77 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1136
78 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1022
79 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 967
80 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1054
81 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 908
82 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 963
83 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1065
84 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1084
85 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1040
86 Par valsts atbalstu draviniekiem 996
87 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1131
88 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1049
89 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1386
90 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1114
91 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1103
92 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1070
93 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1062
94 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1091
95 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 983
96 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1092
97 Liellopu elektroniskā identificēšana 2134
98 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1274
99 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1225
100 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1180
101 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1178
102 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1161
103 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1241
104 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1143
105 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1173
106 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1256
107 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1154
108 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1175
109 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1377
110 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1115
111 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1238
112 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1146
113 Ainavu elementa slāņa veidošana 1066
114 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1631
115 Īstenots Zivju fonda projekts 1956
116 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1251
117 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1425
118 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1391
119 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1792
120 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1226
121 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1278
122 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1269
123 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1583
124 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1149
125 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1325
126 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1331
127 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1296
128 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1300
129 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1197
130 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1284
131 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1342
132 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1334
133 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1142
134 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1370
135 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1338
136 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1331
137 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1312
138 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1224
139 Akcīzes degviela 1468
140 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1266
141 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1499
142 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1303
143 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1724
144 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2722
145 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1697
146 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1682
147 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1352
148 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2613
149 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1598
150 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1850
151 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1592
152 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1496
153 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1633
154 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1442
155 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1611
156 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1570
157 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1508
158 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2297
159 Zemkopības ministrija informē 1630
160 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2051
161 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1575
162 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1561
163 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1618
164 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1553
165 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1917
166 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1856
167 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1674
168 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1767
169 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1790
170 2013. gadā plānotie projekti. 1736
171 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1863
172 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1743
173 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1740
174 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2217
175 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1829
176 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2020
177 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2022
178 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1903
179 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2298
180 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1827
181 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2030
182 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1889
183 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1857
184 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2248
185 Hipotēku bankas pārveide 1816
186 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2127
187 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1870
188 01.08.2012 Govju dienas 2012 2018
189 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1795
190 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1828
191 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1756
192 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2125
193 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1821
194 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2207
195 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2096
196 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1796
197 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2040
198 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2605
199 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1768
200 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2018
201 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1747
202 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2044
203 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2131
204 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2017
205 Lopkopības rādītāji 2011 1858
206 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1877
207 Zāles pļaušana lopbarībai 2655
208 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2424
209 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2236
210 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1936
211 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2366
212 Seminārs Pušmucovā 2116
213 LAD informē par kontiem 1967
214 Seminārs. 23.02.12. 2145
215 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8842
216 VID amatpersonu deklarācija 3377
217 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2279
218 Graudu cenu prognozes 2012 2637
219 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2414
220 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2180
221 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2024
222 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2452
223 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2914
224 16.01.2012 Grozījumi likumā 2703
225 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2166
226 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3493
227 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2383
228 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2147
229 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2241
230 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2270
231 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2361
232 04.01.2012 VAAD 2022
233 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1945
234 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2001
235 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2064
236 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2366
237 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2073
238 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2232
239 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1923
240 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2078
241 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3130
242 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2359
243 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2096
244 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2207
245 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2316
246 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2813
247 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2290
248 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2122

Afiša

Gadumijas balles Ciblas novadā

Vingrošanas nodarbības grūtniecēm

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo