Lauksaimniecība
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 363
2 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 385
3 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 317
4 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 270
5 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 730
6 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 768
7 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 571
8 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 810
9 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 614
10 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 557
11 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 911
12 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 937
13 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 862
14 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 663
15 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 776
16 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 724
17 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 654
18 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 757
19 Atbalsts putnkopības nozarei 729
20 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 773
21 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 688
22 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 795
23 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 791
24 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 873
25 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1043
26 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 734
27 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 878
28 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 838
29 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1032
30 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1091
31 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1132
32 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1160
33 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 973
34 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1046
35 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1086
36 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 957
37 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 929
38 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1054
39 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 936
40 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1179
41 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1104
42 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 973
43 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1161
44 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1031
45 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1095
46 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1085
47 Svarīga informācija dravniekiem 1139
48 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1298
49 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1138
50 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1293
51 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1135
52 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1135
53 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1273
54 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1171
55 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1214
56 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1251
57 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1248
58 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1253
59 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1299
60 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4004
61 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4764
62 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1279
63 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1181
64 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1190
65 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1229
66 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1285
67 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1423
68 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1924
69 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1358
70 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1318
71 LAD: jautājumi un atbildes 1427
72 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1327
73 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1293
74 LAD atbildes par atbalsta programmām 1255
75 LAD atbildes par atbalsta programmām 1261
76 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1305
77 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1555
78 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1403
79 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1795
80 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1233
81 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1484
82 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1440
83 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1419
84 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1514
85 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1245
86 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1404
87 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1407
88 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1494
89 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1365
90 Par valsts atbalstu draviniekiem 1315
91 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1428
92 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1360
93 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1816
94 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1490
95 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1506
96 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1372
97 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1498
98 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1446
99 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1419
100 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1447
101 Liellopu elektroniskā identificēšana 2564
102 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1717
103 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1558
104 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1503
105 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1519
106 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1538
107 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1601
108 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1549
109 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1616
110 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1616
111 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1560
112 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1527
113 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1713
114 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1505
115 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1639
116 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1541
117 Ainavu elementa slāņa veidošana 1415
118 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2108
119 Īstenots Zivju fonda projekts 2503
120 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1598
121 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1742
122 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1724
123 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2303
124 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1567
125 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1643
126 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1672
127 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2001
128 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1504
129 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1795
130 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1700
131 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1639
132 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1635
133 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1730
134 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1674
135 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1719
136 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1738
137 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1488
138 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1721
139 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1701
140 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1743
141 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1650
142 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1631
143 Akcīzes degviela 1878
144 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1580
145 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2070
146 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1612
147 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2211
148 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3358
149 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2052
150 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2015
151 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1728
152 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3089
153 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2046
154 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2288
155 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1934
156 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1836
157 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1942
158 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1806
159 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1986
160 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1960
161 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1946
162 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2643
163 Zemkopības ministrija informē 2048
164 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2622
165 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2008
166 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1862
167 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1934
168 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1874
169 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2302
170 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2356
171 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1992
172 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2228
173 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2141
174 2013. gadā plānotie projekti. 2047
175 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2272
176 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2072
177 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2073
178 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2555
179 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2321
180 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2415
181 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2432
182 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2247
183 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2753
184 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2153
185 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2378
186 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2297
187 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2352
188 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2520
189 Hipotēku bankas pārveide 2137
190 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2465
191 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2310
192 01.08.2012 Govju dienas 2012 2313
193 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2132
194 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2164
195 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2160
196 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2526
197 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2179
198 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2637
199 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2420
200 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2062
201 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2347
202 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3061
203 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2055
204 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2314
205 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2202
206 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2323
207 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2451
208 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2354
209 Lopkopības rādītāji 2011 2125
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2248
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2991
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2829
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2566
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2232
215 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2710
216 Seminārs Pušmucovā 2413
217 LAD informē par kontiem 2293
218 Seminārs. 23.02.12. 2468
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9168
220 VID amatpersonu deklarācija 3741
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2691
222 Graudu cenu prognozes 2012 3059
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2754
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2474
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2452
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2744
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3235
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 3037
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2540
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3923
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2734
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2484
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2597
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2651
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2730
236 04.01.2012 VAAD 2319
237 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2231
238 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2328
239 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2334
240 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2722
241 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2458
242 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2523
243 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2221
244 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2403
245 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3482
246 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2676
247 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2511
248 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2605
249 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2644
250 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3284
251 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2688
252 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2447

Afiša

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo