1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 79
2 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 88
3 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 113
4 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 100
5 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 135
6 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 134
7 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 84
8 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 118
9 Atbalsts putnkopības nozarei 92
10 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 116
11 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 124
12 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 157
13 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 164
14 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 218
15 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 253
16 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 188
17 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 205
18 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 262
19 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 363
20 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 342
21 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 401
22 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 475
23 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 343
24 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 349
25 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 333
26 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 329
27 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 400
28 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 405
29 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 416
30 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 396
31 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 497
32 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 376
33 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 477
34 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 483
35 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 450
36 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 528
37 Svarīga informācija dravniekiem 529
38 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 541
39 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 519
40 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 662
41 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 485
42 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 496
43 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 574
44 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 532
45 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 532
46 Turpinās platību maksājumu izmaksa 611
47 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 584
48 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 607
49 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 688
50 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3027
51 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 3735
52 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 645
53 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 576
54 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 572
55 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 629
56 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 620
57 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 675
58 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1078
59 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 808
60 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 757
61 LAD: jautājumi un atbildes 712
62 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 670
63 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 658
64 LAD atbildes par atbalsta programmām 680
65 LAD atbildes par atbalsta programmām 669
66 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 718
67 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 950
68 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 836
69 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1130
70 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 711
71 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 836
72 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 764
73 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 727
74 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 787
75 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 728
76 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 741
77 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 808
78 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 827
79 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 801
80 Par valsts atbalstu draviniekiem 735
81 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 868
82 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 777
83 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1145
84 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 813
85 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 860
86 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 775
87 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 778
88 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 824
89 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 730
90 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 845
91 Liellopu elektroniskā identificēšana 1885
92 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1003
93 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 971
94 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 901
95 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 908
96 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 889
97 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 991
98 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 879
99 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 920
100 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 980
101 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 901
102 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 909
103 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1144
104 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 838
105 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 969
106 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 897
107 Ainavu elementa slāņa veidošana 835
108 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1346
109 Īstenots Zivju fonda projekts 1677
110 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 995
111 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1131
112 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1164
113 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1476
114 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 994
115 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1000
116 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 999
117 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1271
118 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 892
119 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1044
120 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1026
121 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1039
122 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1053
123 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 954
124 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 984
125 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1122
126 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1061
127 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 881
128 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1098
129 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1124
130 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1083
131 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1036
132 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 982
133 Akcīzes degviela 1236
134 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1029
135 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1205
136 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1080
137 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1471
138 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2255
139 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1410
140 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1400
141 23.01.2014 Kailsala dēļ pavasarī var nākties pārsēt daļu ziemāju 1280
142 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1103
143 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2280
144 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1350
145 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1530
146 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1313
147 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1255
148 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1379
149 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1221
150 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1317
151 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1314
152 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1193
153 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2039
154 Zemkopības ministrija informē 1363
155 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 1786
156 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1328
157 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1295
158 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1366
159 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1297
160 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1650
161 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1597
162 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1402
163 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1500
164 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1524
165 2013. gadā plānotie projekti. 1451
166 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1604
167 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1480
168 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1475
169 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 1961
170 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1582
171 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 1821
172 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 1775
173 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1630
174 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 1978
175 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1521
176 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 1775
177 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1627
178 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1569
179 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 1969
180 05.10.2012 Bezmaksas seminārs „Dārzeņu audzētāju un veikalu īpašnieku sadarbības iespējas.” 1547
181 04.10.2012 Bezmaksas seminārs „Praktiskā pieredze gaļas liellopu audzēšanā.” 1506
182 Hipotēku bankas pārveide 1550
183 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 1878
184 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1587
185 01.08.2012 Govju dienas 2012 1742
186 AITU DIENAS 2012 1644
187 13.07.2012 Suņu turētājiem vairāk jāuzmana savi mīluļi 1678
188 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1553
189 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1556
190 10.07.2012 Zetor ģimenes ceļojošais traktor-šovs ceļo uz Latviju! 2050
191 10.07.2012 Rudens stādu parāde notiks Bulduros 1587
192 10.07.2012 Plānotās naudas nav un latvāņu ka biezs 1735
193 10.07.2012 Noteiktas pārbaudes augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas iekārtām un grozīts VAAD cenrādis 1671
194 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1510
195 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 1808
196 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1567
197 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 1950
198 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1819
199 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1566
200 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 1769
201 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2295
202 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1513
203 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 1782
204 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1508
205 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 1802
206 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 1840
207 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 1740
208 LATVIJAS STĀDU PARĀDE 2012 1812
209 Lopkopības rādītāji 2011 1609
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1656
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2312
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2152
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 1962
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1703
215 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2104
216 Seminārs Pušmucovā 1834
217 LAD informē par kontiem 1744
218 Seminārs. 23.02.12. 1900
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8511
220 VID amatpersonu deklarācija 3005
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2022
222 Graudu cenu prognozes 2012 2394
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2185
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 1909
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 1729
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2189
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2649
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 2442
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 1926
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3223
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2147
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 1920
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2025
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 1989
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2104
236 05.01.2012 Par_farming.lv 1821
237 04.01.2012 VAAD 1804
238 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1712
239 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 1732
240 Precizē lauksaimniekiem pieejamo bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu 2011./2012. saimnieciskajā gadā 1941
241 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 1827
242 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2097
243 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 1798
244 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 1952
245 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1695
246 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 1838
247 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 2822
248 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2064
249 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 1822
250 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 1936
251 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2074
252 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2520
253 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2046
254 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 1872

Afiša

6. maijā Kurjanovas ezerā - "OSOKA-2017"

osoka 2017 175

4. maijā Ciblā - Baltā galdauta svētki

afisa 4.maijs cibla 175

7. maijā Pušmucovas TN - "PYLNS DŽENTELMEŅA KOMPLEKTS"

afisha Pusmucova 175

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs