1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 MK noteikumi Nr 151 (09.04.2019) attiecas uz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 29
2 Sākas pieteikšanās platību maksājumiem (papildināts) 45
3 Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona 136
4 Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 71
5 Jaunaudzes jāuzmana no meža dzīvniekiem 95
6 Pēc 84 gadu pārtraukuma Latvijā selekcionēta jauna linu šķirne “Vilani” 127
7 Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti 174
8 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 280
9 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 315
10 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 206
11 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 414
12 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 296
13 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 851
14 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 1152
15 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 1062
16 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 639
17 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1515
18 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1602
19 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 1001
20 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1556
21 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 1129
22 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 1213
23 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1529
24 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1408
25 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1553
26 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 1060
27 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1288
28 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1278
29 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1349
30 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1428
31 Atbalsts putnkopības nozarei 1465
32 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1571
33 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 1240
34 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1358
35 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1367
36 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1525
37 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1637
38 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1288
39 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1463
40 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1321
41 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1423
42 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1813
43 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1733
44 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1635
45 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1601
46 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1683
47 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1583
48 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1707
49 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1641
50 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1708
51 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1617
52 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1789
53 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1748
54 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1553
55 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1612
56 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1496
57 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1718
58 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1542
59 Svarīga informācija dravniekiem 1843
60 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 2047
61 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1587
62 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 2109
63 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1726
64 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1633
65 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1897
66 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1801
67 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1703
68 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1888
69 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1991
70 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1982
71 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1658
72 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4496
73 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 6040
74 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1889
75 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1734
76 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1712
77 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1735
78 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1954
79 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 2025
80 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2578
81 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1685
82 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1866
83 LAD: jautājumi un atbildes 2284
84 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1879
85 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1859
86 LAD atbildes par atbalsta programmām 1599
87 LAD atbildes par atbalsta programmām 1528
88 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1956
89 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1942
90 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1841
91 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2399
92 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1672
93 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 2119
94 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 2020
95 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 2297
96 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 2163
97 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1722
98 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2056
99 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2082
100 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1976
101 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1823
102 Par valsts atbalstu draviniekiem 1676
103 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 2112
104 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1827
105 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2492
106 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 2120
107 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 2065
108 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1912
109 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 2105
110 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1941
111 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 2128
112 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 2080
113 Liellopu elektroniskā identificēšana 3071
114 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2382
115 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 2112
116 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 2173
117 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2149
118 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 2172
119 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 2270
120 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 2035
121 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 2292
122 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 2072
123 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 2197
124 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 2134
125 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 2147
126 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 2147
127 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2361
128 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1941
129 Ainavu elementa slāņa veidošana 1931
130 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2823
131 Īstenots Zivju fonda projekts 3339
132 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 2091
133 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2293
134 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 2129
135 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 3062
136 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 2172
137 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2317
138 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2389
139 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2796
140 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 2171
141 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2688
142 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2354
143 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 2008
144 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1964
145 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2409
146 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 2233
147 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2301
148 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 2174
149 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 2126
150 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2475
151 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 2207
152 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2308
153 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2373
154 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 2059
155 Akcīzes degviela 2471
156 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 2013
157 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2880
158 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 2128
159 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2950
160 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4593
161 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2794
162 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2406
163 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 2248
164 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3743
165 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2763
166 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2892
167 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2431
168 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2275
169 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2534
170 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2285
171 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2633
172 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2495
173 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2603
174 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2993
175 Zemkopības ministrija informē 2490
176 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 3304
177 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2615
178 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2331
179 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2579
180 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2613
181 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 3213
182 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 3047
183 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2510
184 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2845
185 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2488
186 2013. gadā plānotie projekti. 2401
187 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2931
188 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2731
189 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2783
190 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 3286
191 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 3000
192 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 3162
193 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2933
194 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2692
195 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3536
196 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2645
197 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 3190
198 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 3103
199 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2841
200 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2916
201 Hipotēku bankas pārveide 2553
202 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 3279
203 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2838
204 01.08.2012 Govju dienas 2012 2863
205 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2683
206 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2609
207 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2794
208 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 3027
209 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2733
210 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3384
211 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2938
212 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2360
213 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2924
214 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3731
215 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2573
216 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2663
217 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2881
218 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2878
219 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 3173
220 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2917
221 Lopkopības rādītāji 2011 2459
222 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2975
223 Zāles pļaušana lopbarībai 3656
224 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3517
225 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 3016
226 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2676
227 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 3206
228 Seminārs Pušmucovā 2881
229 LAD informē par kontiem 3081
230 Seminārs. 23.02.12. 3011
231 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9739
232 VID amatpersonu deklarācija 4396
233 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 3242
234 Graudu cenu prognozes 2012 3635
235 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3470
236 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 3044
237 Par izmaiņām meža īpašniekiem 3105
238 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 3097
239 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3618
240 16.01.2012 Grozījumi likumā 3734
241 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 3147
242 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4692
243 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3392
244 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 3052
245 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 3312
246 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3317
247 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 3420
248 04.01.2012 VAAD 2814
249 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2829
250 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2887
251 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2714
252 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 3192
253 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 3163
254 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2932
255 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2940
256 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 3072
257 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 4045
258 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3380
259 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 3194
260 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 3246
261 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 3174
262 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 4025
263 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3399
264 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2911

Afiša

11.05.2019 19.00 Komēdija "Ontans i saime". (Ciblas TN)

27.04.2019 LIELĀ TALKA 2019

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo