1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 299
2 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 314
3 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 221
4 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 213
5 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 604
6 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 620
7 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 530
8 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 688
9 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 549
10 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 474
11 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 813
12 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 851
13 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 763
14 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 610
15 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 695
16 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 667
17 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 599
18 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 650
19 Atbalsts putnkopības nozarei 643
20 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 693
21 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 628
22 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 667
23 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 713
24 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 798
25 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 962
26 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 648
27 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 793
28 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 787
29 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 963
30 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 988
31 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1039
32 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1064
33 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 874
34 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 945
35 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 939
36 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 877
37 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 862
38 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 969
39 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 873
40 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1079
41 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1032
42 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 910
43 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1076
44 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 986
45 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1023
46 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1036
47 Svarīga informācija dravniekiem 1039
48 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1193
49 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1063
50 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1201
51 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1047
52 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1063
53 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1181
54 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1062
55 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1134
56 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1186
57 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1163
58 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1175
59 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1257
60 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3953
61 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4684
62 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1219
63 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1137
64 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1126
65 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1166
66 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1201
67 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1336
68 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1814
69 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1315
70 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1258
71 LAD: jautājumi un atbildes 1339
72 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1245
73 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1220
74 LAD atbildes par atbalsta programmām 1216
75 LAD atbildes par atbalsta programmām 1221
76 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1263
77 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1518
78 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1359
79 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1707
80 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1193
81 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1419
82 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1354
83 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1328
84 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1400
85 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1172
86 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1304
87 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1334
88 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1421
89 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1312
90 Par valsts atbalstu draviniekiem 1271
91 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1386
92 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1316
93 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1727
94 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1415
95 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1409
96 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1332
97 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1402
98 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1370
99 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1313
100 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1371
101 Liellopu elektroniskā identificēšana 2477
102 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1592
103 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1492
104 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1448
105 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1453
106 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1458
107 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1513
108 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1461
109 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1522
110 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1540
111 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1460
112 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1458
113 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1650
114 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1433
115 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1529
116 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1467
117 Ainavu elementa slāņa veidošana 1356
118 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2005
119 Īstenots Zivju fonda projekts 2371
120 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1529
121 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1691
122 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1664
123 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2198
124 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1501
125 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1561
126 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1572
127 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1904
128 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1434
129 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1667
130 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1625
131 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1557
132 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1587
133 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1589
134 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1589
135 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1626
136 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1651
137 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1415
138 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1633
139 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1629
140 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1659
141 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1580
142 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1539
143 Akcīzes degviela 1802
144 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1526
145 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1916
146 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1547
147 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2087
148 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3207
149 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1983
150 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1949
151 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1656
152 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2992
153 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1908
154 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2185
155 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1855
156 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1772
157 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1887
158 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1717
159 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1889
160 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1874
161 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1853
162 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2581
163 Zemkopības ministrija informē 1885
164 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2467
165 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1881
166 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1803
167 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1869
168 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1808
169 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2207
170 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2195
171 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1934
172 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2119
173 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2070
174 2013. gadā plānotie projekti. 1982
175 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2176
176 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1998
177 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1993
178 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2471
179 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2222
180 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2305
181 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2344
182 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2174
183 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2657
184 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2096
185 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2295
186 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2200
187 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2238
188 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2483
189 Hipotēku bankas pārveide 2076
190 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2396
191 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2213
192 01.08.2012 Govju dienas 2012 2267
193 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2061
194 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2099
195 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2072
196 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2438
197 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2109
198 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2514
199 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2358
200 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2022
201 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2267
202 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2950
203 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1995
204 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2261
205 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2095
206 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2273
207 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2378
208 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2292
209 Lopkopības rādītāji 2011 2084
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2135
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2935
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2744
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2495
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2176
215 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2640
216 Seminārs Pušmucovā 2355
217 LAD informē par kontiem 2213
218 Seminārs. 23.02.12. 2398
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9110
220 VID amatpersonu deklarācija 3673
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2607
222 Graudu cenu prognozes 2012 2949
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2668
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2408
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2356
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2702
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3171
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 2967
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2448
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3831
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2669
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2399
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2510
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2570
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2641
236 04.01.2012 VAAD 2265
237 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2173
238 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2261
239 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2288
240 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2630
241 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2366
242 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2477
243 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2166
244 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2332
245 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3417
246 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2606
247 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2413
248 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2518
249 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2566
250 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3175
251 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2598
252 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2375

Afiša

23.06.2018 22.00 Līgošana Ciblas Kapukalna estrādē.

15.07.2018 15.00 Ciblas novada "Bērnības svētki". (Zvirgzdenē)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo