1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 170
2 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 193
3 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 207
4 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 147
5 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 186
6 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 195
7 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 136
8 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 173
9 Atbalsts putnkopības nozarei 142
10 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 168
11 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 180
12 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 210
13 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 205
14 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 273
15 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 307
16 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 229
17 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 248
18 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 315
19 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 413
20 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 394
21 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 453
22 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 524
23 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 400
24 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 403
25 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 394
26 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 381
27 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 448
28 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 457
29 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 461
30 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 455
31 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 554
32 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 423
33 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 534
34 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 530
35 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 502
36 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 584
37 Svarīga informācija dravniekiem 570
38 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 601
39 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 573
40 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 714
41 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 532
42 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 545
43 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 626
44 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 577
45 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 578
46 Turpinās platību maksājumu izmaksa 666
47 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 628
48 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 660
49 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 740
50 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3097
51 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 3850
52 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 705
53 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 630
54 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 624
55 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 679
56 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 671
57 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 732
58 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1137
59 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 851
60 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 804
61 LAD: jautājumi un atbildes 764
62 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 728
63 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 716
64 LAD atbildes par atbalsta programmām 737
65 LAD atbildes par atbalsta programmām 724
66 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 773
67 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1019
68 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 886
69 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1182
70 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 767
71 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 887
72 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 812
73 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 770
74 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 833
75 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 765
76 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 788
77 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 862
78 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 872
79 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 854
80 Par valsts atbalstu draviniekiem 782
81 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 922
82 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 827
83 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1197
84 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 864
85 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 908
86 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 829
87 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 835
88 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 875
89 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 774
90 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 896
91 Liellopu elektroniskā identificēšana 1936
92 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1056
93 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1028
94 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 950
95 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 956
96 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 938
97 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1032
98 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 928
99 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 967
100 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1030
101 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 951
102 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 957
103 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1191
104 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 889
105 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1021
106 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 943
107 Ainavu elementa slāņa veidošana 885
108 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1394
109 Īstenots Zivju fonda projekts 1726
110 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1047
111 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1176
112 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1214
113 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1533
114 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1046
115 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1046
116 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1055
117 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1327
118 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 939
119 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1099
120 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1080
121 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1085
122 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1106
123 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 994
124 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1035
125 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1167
126 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1106
127 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 922
128 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1145
129 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1166
130 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1133
131 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1080
132 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1030
133 Akcīzes degviela 1284
134 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1083
135 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1255
136 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1127
137 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1516
138 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2335
139 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1459
140 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1450
141 23.01.2014 Kailsala dēļ pavasarī var nākties pārsēt daļu ziemāju 1334
142 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1155
143 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2339
144 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1392
145 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1587
146 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1371
147 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1303
148 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1418
149 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1263
150 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1365
151 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1367
152 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1248
153 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2087
154 Zemkopības ministrija informē 1402
155 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 1828
156 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1371
157 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1342
158 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1413
159 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1333
160 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1699
161 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1643
162 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1447
163 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1545
164 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1571
165 2013. gadā plānotie projekti. 1495
166 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1643
167 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1528
168 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1522
169 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2013
170 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1629
171 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 1865
172 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 1826
173 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1677
174 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2024
175 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1585
176 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 1834
177 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1688
178 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1621
179 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2014
180 05.10.2012 Bezmaksas seminārs „Dārzeņu audzētāju un veikalu īpašnieku sadarbības iespējas.” 1602
181 04.10.2012 Bezmaksas seminārs „Praktiskā pieredze gaļas liellopu audzēšanā.” 1562
182 Hipotēku bankas pārveide 1599
183 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 1933
184 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1632
185 01.08.2012 Govju dienas 2012 1795
186 AITU DIENAS 2012 1701
187 13.07.2012 Suņu turētājiem vairāk jāuzmana savi mīluļi 1725
188 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1599
189 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1607
190 10.07.2012 Zetor ģimenes ceļojošais traktor-šovs ceļo uz Latviju! 2102
191 10.07.2012 Rudens stādu parāde notiks Bulduros 1635
192 10.07.2012 Plānotās naudas nav un latvāņu ka biezs 1792
193 10.07.2012 Noteiktas pārbaudes augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas iekārtām un grozīts VAAD cenrādis 1727
194 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1566
195 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 1864
196 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1612
197 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 1990
198 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1875
199 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1615
200 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 1825
201 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2340
202 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1561
203 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 1821
204 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1553
205 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 1849
206 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 1894
207 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 1786
208 LATVIJAS STĀDU PARĀDE 2012 1861
209 Lopkopības rādītāji 2011 1658
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1701
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2371
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2203
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2020
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1752
215 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2163
216 Seminārs Pušmucovā 1895
217 LAD informē par kontiem 1790
218 Seminārs. 23.02.12. 1936
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8584
220 VID amatpersonu deklarācija 3057
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2064
222 Graudu cenu prognozes 2012 2431
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2227
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 1956
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 1764
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2235
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2696
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 2485
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 1963
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3271
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2183
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 1955
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2063
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2043
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2153
236 05.01.2012 Par_farming.lv 1872
237 04.01.2012 VAAD 1849
238 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1757
239 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 1779
240 Precizē lauksaimniekiem pieejamo bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu 2011./2012. saimnieciskajā gadā 1988
241 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 1879
242 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2156
243 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 1857
244 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2004
245 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1742
246 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 1881
247 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 2883
248 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2121
249 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 1867
250 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 1977
251 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2120
252 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2570
253 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2091
254 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 1912

Afiša

01.05. 13.00 "ROTĀJĀS SAULĪTE" (Felicianovas SK)

AFISA 05.01 175

Piedāvā apgūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju.

DBT Ludza 175Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas viena gada laikā, nebraucot prom no mājām! PIKC DBT izglītības programmu īstenošanas vieta "Ludza" ,kas atrodas 1. Maija ielā 16 (Ludzas novada vakarskolas ēkā) aicina iegūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju. Mācības var apvienot ar maiņu darbu!
Vairāk informācijas:
Daugavpils Būvniecības mājas lapā www.dbt.lv
Zvanot.: 28745033 vai 65722368
Rakstot: anastasija.bartulane@inbox.lv vai vakarskola@ludza.lv

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo