1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Jaunaudzes jāuzmana no meža dzīvniekiem 11
2 Pēc 84 gadu pārtraukuma Latvijā selekcionēta jauna linu šķirne “Vilani” 50
3 Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti 86
4 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 192
5 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 222
6 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 126
7 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 317
8 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 228
9 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 734
10 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 980
11 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 809
12 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 545
13 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1333
14 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1422
15 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 877
16 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1393
17 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 1006
18 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 1088
19 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1383
20 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1272
21 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1381
22 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 948
23 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1148
24 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1126
25 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1182
26 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1301
27 Atbalsts putnkopības nozarei 1310
28 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1404
29 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 1105
30 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1240
31 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1244
32 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1388
33 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1505
34 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1132
35 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1319
36 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1171
37 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1329
38 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1671
39 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1592
40 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1521
41 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1468
42 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1550
43 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1453
44 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1546
45 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1456
46 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1553
47 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1461
48 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1647
49 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1606
50 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1396
51 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1487
52 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1373
53 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1540
54 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1411
55 Svarīga informācija dravniekiem 1686
56 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1886
57 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1472
58 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1910
59 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1573
60 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1508
61 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1743
62 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1673
63 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1559
64 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1733
65 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1827
66 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1827
67 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1539
68 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4372
69 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 5883
70 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1744
71 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1609
72 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1593
73 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1606
74 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1791
75 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1890
76 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2421
77 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1589
78 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1706
79 LAD: jautājumi un atbildes 2099
80 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1736
81 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1716
82 LAD atbildes par atbalsta programmām 1500
83 LAD atbildes par atbalsta programmām 1441
84 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1782
85 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1824
86 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1724
87 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2255
88 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1561
89 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1982
90 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1886
91 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 2109
92 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1993
93 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1604
94 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1881
95 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1897
96 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1848
97 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1698
98 Par valsts atbalstu draviniekiem 1585
99 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1954
100 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1672
101 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2336
102 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1967
103 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1940
104 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1785
105 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1953
106 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1817
107 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1969
108 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1916
109 Liellopu elektroniskā identificēšana 2929
110 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2252
111 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1971
112 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 2024
113 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1997
114 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 2021
115 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 2102
116 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1880
117 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 2115
118 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1952
119 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 2047
120 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1983
121 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 2032
122 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1998
123 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2215
124 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1836
125 Ainavu elementa slāņa veidošana 1793
126 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2664
127 Īstenots Zivju fonda projekts 3161
128 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1972
129 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2133
130 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 2017
131 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2894
132 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 2030
133 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2152
134 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2229
135 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2617
136 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1996
137 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2500
138 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2211
139 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1938
140 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1867
141 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2252
142 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 2109
143 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2161
144 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 2053
145 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1969
146 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2331
147 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 2094
148 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2183
149 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2193
150 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1926
151 Akcīzes degviela 2320
152 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1915
153 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2721
154 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 2007
155 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2781
156 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4322
157 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2623
158 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2309
159 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 2116
160 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3616
161 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2615
162 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2752
163 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2305
164 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2155
165 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2402
166 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2163
167 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2486
168 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2380
169 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2463
170 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2913
171 Zemkopības ministrija informē 2384
172 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 3147
173 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2470
174 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2230
175 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2399
176 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2454
177 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 3023
178 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2905
179 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2381
180 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2699
181 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2400
182 2013. gadā plānotie projekti. 2304
183 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2790
184 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2556
185 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2617
186 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 3126
187 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2848
188 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2987
189 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2809
190 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2601
191 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3351
192 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2523
193 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2986
194 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2930
195 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2714
196 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2808
197 Hipotēku bankas pārveide 2426
198 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 3074
199 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2732
200 01.08.2012 Govju dienas 2012 2711
201 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2554
202 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2502
203 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2654
204 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2901
205 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2572
206 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3213
207 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2790
208 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2262
209 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2795
210 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3564
211 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2456
212 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2570
213 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2730
214 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2748
215 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 3015
216 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2770
217 Lopkopības rādītāji 2011 2353
218 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2824
219 Zāles pļaušana lopbarībai 3507
220 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3354
221 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2898
222 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2571
223 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 3068
224 Seminārs Pušmucovā 2761
225 LAD informē par kontiem 2926
226 Seminārs. 23.02.12. 2880
227 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9595
228 VID amatpersonu deklarācija 4230
229 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 3105
230 Graudu cenu prognozes 2012 3490
231 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3319
232 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2907
233 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2952
234 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 3000
235 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3506
236 16.01.2012 Grozījumi likumā 3583
237 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2993
238 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4526
239 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3211
240 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2921
241 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 3159
242 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3148
243 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 3264
244 04.01.2012 VAAD 2694
245 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2703
246 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2735
247 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2604
248 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 3072
249 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 3005
250 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2822
251 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2762
252 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2901
253 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3882
254 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3229
255 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 3030
256 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 3081
257 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 3054
258 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3857
259 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3229
260 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2795

Afiša

17.02.2019 11.00 Ziemas prieki lieliem un maziem. (Felicianovas SK)

Lekcijas "Bērnu vecumposmu īpatnības, uzvedības problēmas”

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo