1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 37
2 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 77
3 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 111
4 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 128
5 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 100
6 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 328
7 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 391
8 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 356
9 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 268
10 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 317
11 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 324
12 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 248
13 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 290
14 Atbalsts putnkopības nozarei 243
15 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 300
16 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 305
17 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 336
18 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 315
19 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 428
20 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 465
21 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 346
22 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 374
23 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 452
24 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 548
25 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 513
26 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 596
27 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 664
28 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 525
29 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 549
30 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 537
31 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 510
32 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 563
33 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 592
34 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 559
35 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 595
36 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 667
37 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 546
38 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 690
39 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 647
40 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 652
41 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 713
42 Svarīga informācija dravniekiem 684
43 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 753
44 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 687
45 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 855
46 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 665
47 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 661
48 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 769
49 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 699
50 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 710
51 Turpinās platību maksājumu izmaksa 802
52 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 760
53 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 784
54 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 877
55 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3430
56 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4144
57 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 844
58 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 763
59 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 752
60 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 801
61 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 798
62 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 868
63 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1274
64 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 987
65 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 920
66 LAD: jautājumi un atbildes 889
67 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 885
68 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 851
69 LAD atbildes par atbalsta programmām 878
70 LAD atbildes par atbalsta programmām 866
71 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 909
72 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1162
73 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1018
74 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1324
75 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 904
76 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1042
77 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 955
78 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 885
79 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 982
80 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 869
81 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 910
82 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 989
83 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1006
84 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 981
85 Par valsts atbalstu draviniekiem 916
86 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1057
87 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 973
88 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1330
89 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1018
90 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1046
91 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 972
92 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 989
93 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1008
94 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 925
95 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1031
96 Liellopu elektroniskā identificēšana 2071
97 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1211
98 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1170
99 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1106
100 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1092
101 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1085
102 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1165
103 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1049
104 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1116
105 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1178
106 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1075
107 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1094
108 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1325
109 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1038
110 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1166
111 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1084
112 Ainavu elementa slāņa veidošana 1003
113 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1552
114 Īstenots Zivju fonda projekts 1878
115 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1178
116 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1336
117 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1330
118 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1707
119 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1184
120 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1181
121 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1205
122 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1476
123 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1069
124 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1241
125 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1251
126 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1213
127 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1256
128 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1117
129 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1210
130 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1296
131 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1255
132 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1059
133 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1284
134 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1284
135 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1274
136 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1218
137 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1160
138 Akcīzes degviela 1404
139 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1202
140 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1415
141 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1244
142 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1663
143 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2567
144 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1609
145 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1609
146 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1277
147 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2516
148 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1531
149 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1745
150 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1502
151 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1445
152 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1560
153 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1377
154 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1523
155 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1491
156 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1404
157 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2230
158 Zemkopības ministrija informē 1550
159 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 1975
160 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1519
161 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1481
162 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1555
163 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1479
164 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1848
165 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1790
166 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1597
167 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1688
168 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1719
169 2013. gadā plānotie projekti. 1637
170 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1780
171 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1676
172 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1658
173 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2159
174 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1766
175 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 1981
176 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 1968
177 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1820
178 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2194
179 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1736
180 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 1961
181 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1835
182 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1770
183 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2160
184 Hipotēku bankas pārveide 1754
185 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2057
186 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1785
187 01.08.2012 Govju dienas 2012 1939
188 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1735
189 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1745
190 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1705
191 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2021
192 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1741
193 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2130
194 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2028
195 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1741
196 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 1982
197 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2498
198 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1703
199 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 1955
200 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1688
201 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 1974
202 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2048
203 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 1928
204 Lopkopības rādītāji 2011 1798
205 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1829
206 Zāles pļaušana lopbarībai 2556
207 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2361
208 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2158
209 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1885
210 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2302
211 Seminārs Pušmucovā 2047
212 LAD informē par kontiem 1921
213 Seminārs. 23.02.12. 2086
214 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8763
215 VID amatpersonu deklarācija 3267
216 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2211
217 Graudu cenu prognozes 2012 2582
218 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2352
219 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2106
220 Par izmaiņām meža īpašniekiem 1912
221 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2366
222 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2836
223 16.01.2012 Grozījumi likumā 2645
224 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2094
225 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3414
226 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2319
227 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2100
228 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2183
229 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2186
230 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2297
231 04.01.2012 VAAD 1955
232 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1897
233 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 1925
234 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2022
235 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2288
236 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 1994
237 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2143
238 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1865
239 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2019
240 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3047
241 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2276
242 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2000
243 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2123
244 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2261
245 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2718
246 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2218
247 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2049

Afiša

Aicinām novada vecākā gadagājuma iedzīvotājus uz atpūtas vakaru!

7. oktobrī plkst.14.00 Ciblas Tautas namā notiks atpūtas vakars Ciblas novada senioriem “Virši iezied atvasaru”.

Uz pasākumu pašvaldība aicina vecākā gadagājuma iedzīvotājus no visiem novada pagastiem. Pašdarbības kolektīvi sniegs koncertu. Būs iespēja satikt draugus un kopīgi atpūsties – padziedāt, padejot, ja būs vēlēšanās. Lai būtu omulīgāk, līdzi var ņemt „groziņu” (vakars noritēs pie galdiem).

Aicinām ikvienu, kurš vēlas piedalīties pasākumā, līdz 5. oktobrim pieteikties pie sava pagasta Tautas nama vadītāja vai pie Sociālā dienesta darbinieka. Būs nodrošināts transports no katra pagasta, lai ikviens seniors varētu ierasties uz pasākumu.

Atpūtas vakaru rīko Ciblas Tautas nama vadītāja sadarbībā ar Sociālā dienesta speciālistiem.

30.09.2017 11.00 Futbola diena 2017 (Felicianovas SK)

Nolikums

30.09.2017 17.00 Večerinka (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo