1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 PIEEJAMS ATBALSTS jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai 151
2 MK noteikumi Nr 151 (09.04.2019) attiecas uz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 147
3 Sākas pieteikšanās platību maksājumiem (papildināts) 246
4 Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona 298
5 Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 183
6 Jaunaudzes jāuzmana no meža dzīvniekiem 175
7 Pēc 84 gadu pārtraukuma Latvijā selekcionēta jauna linu šķirne “Vilani” 236
8 Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti 280
9 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 391
10 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 432
11 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 296
12 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 537
13 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 405
14 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 1009
15 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 1346
16 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 1207
17 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 738
18 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1706
19 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1792
20 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 1150
21 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1725
22 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 1273
23 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 1344
24 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1668
25 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1539
26 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1717
27 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 1161
28 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1424
29 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1411
30 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1496
31 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1583
32 Atbalsts putnkopības nozarei 1626
33 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1754
34 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 1374
35 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1492
36 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1497
37 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1794
38 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1431
39 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1604
40 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1480
41 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1537
42 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1953
43 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1876
44 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1768
45 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1752
46 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1820
47 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1694
48 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1868
49 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1824
50 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1853
51 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1759
52 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1935
53 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1900
54 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1712
55 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1758
56 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1646
57 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1900
58 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1663
59 Svarīga informācija dravniekiem 1997
60 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 2240
61 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1737
62 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 2301
63 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1870
64 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1784
65 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 2024
66 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1981
67 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1835
68 Turpinās platību maksājumu izmaksa 2030
69 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 2158
70 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 2159
71 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1777
72 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4656
73 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 6208
74 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 2061
75 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1877
76 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1838
77 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1862
78 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 2116
79 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 2155
80 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2756
81 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1794
82 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 2024
83 LAD: jautājumi un atbildes 2469
84 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 2015
85 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 2020
86 LAD atbildes par atbalsta programmām 1690
87 LAD atbildes par atbalsta programmām 1629
88 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 2123
89 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 2054
90 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1956
91 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2543
92 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1814
93 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 2251
94 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 2153
95 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 2492
96 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 2327
97 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1856
98 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2190
99 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2256
100 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 2092
101 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1943
102 Par valsts atbalstu draviniekiem 1765
103 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 2294
104 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1968
105 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2647
106 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 2299
107 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 2169
108 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 2058
109 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 2257
110 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 2087
111 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 2314
112 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 2258
113 Liellopu elektroniskā identificēšana 3213
114 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2536
115 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 2251
116 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 2294
117 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2309
118 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 2316
119 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 2435
120 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 2174
121 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 2443
122 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 2211
123 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 2348
124 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 2272
125 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 2253
126 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 2289
127 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2519
128 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 2045
129 Ainavu elementa slāņa veidošana 2068
130 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2966
131 Īstenots Zivju fonda projekts 3509
132 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 2182
133 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2425
134 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 2239
135 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 3240
136 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 2309
137 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2486
138 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2569
139 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2954
140 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 2336
141 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2837
142 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2521
143 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 2074
144 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 2077
145 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2567
146 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 2356
147 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2447
148 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 2292
149 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 2278
150 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2619
151 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 2330
152 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2463
153 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2547
154 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 2174
155 Akcīzes degviela 2632
156 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 2128
157 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 3042
158 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 2238
159 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 3110
160 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4846
161 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2994
162 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2521
163 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 2397
164 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3871
165 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2886
166 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 3051
167 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2565
168 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2388
169 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2646
170 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2390
171 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2775
172 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2618
173 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2748
174 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 3094
175 Zemkopības ministrija informē 2612
176 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 3487
177 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2761
178 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2443
179 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2756
180 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2752
181 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 3441
182 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 3190
183 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2619
184 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2982
185 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2596
186 2013. gadā plānotie projekti. 2512
187 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 3104
188 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2911
189 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2948
190 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 3428
191 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 3130
192 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 3323
193 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 3056
194 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2792
195 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3724
196 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2784
197 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 3363
198 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 3276
199 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2979
200 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 3036
201 Hipotēku bankas pārveide 2693
202 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 3477
203 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2943
204 01.08.2012 Govju dienas 2012 2982
205 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2821
206 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2744
207 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2945
208 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 3159
209 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2878
210 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3538
211 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 3087
212 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2464
213 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 3068
214 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3922
215 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2702
216 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2763
217 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 3036
218 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 3030
219 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 3361
220 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 3082
221 Lopkopības rādītāji 2011 2549
222 Kadastrālās vērtības zemei 2013 3129
223 Zāles pļaušana lopbarībai 3841
224 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3675
225 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 3137
226 LAD informē par kontiem 3240
227 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9914
228 VID amatpersonu deklarācija 4600
229 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3619
230 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 3204
231 Par izmaiņām meža īpašniekiem 3261
232 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 3207
233 16.01.2012 Grozījumi likumā 3882
234 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 3285
235 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3587
236 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 3176
237 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3474
238 04.01.2012 VAAD 2933
239 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2953
240 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 3044
241 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2811
242 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 3303
243 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 3322
244 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 3051
245 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 3104
246 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 3270
247 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 4197
248 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3545
249 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 3377
250 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 3400
251 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 3308
252 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 4227
253 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3582
254 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 3047

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo