1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 52
2 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 272
3 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 317
4 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 301
5 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 223
6 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 261
7 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 272
8 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 203
9 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 248
10 Atbalsts putnkopības nozarei 206
11 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 251
12 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 255
13 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 279
14 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 266
15 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 372
16 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 379
17 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 296
18 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 312
19 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 397
20 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 497
21 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 458
22 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 545
23 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 601
24 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 473
25 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 489
26 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 477
27 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 457
28 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 509
29 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 531
30 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 513
31 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 530
32 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 622
33 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 491
34 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 633
35 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 598
36 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 581
37 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 660
38 Svarīga informācija dravniekiem 636
39 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 690
40 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 637
41 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 788
42 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 608
43 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 609
44 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 715
45 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 652
46 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 648
47 Turpinās platību maksājumu izmaksa 744
48 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 704
49 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 721
50 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 816
51 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3277
52 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4027
53 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 785
54 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 704
55 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 702
56 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 751
57 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 746
58 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 803
59 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1211
60 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 925
61 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 869
62 LAD: jautājumi un atbildes 836
63 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 819
64 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 795
65 LAD atbildes par atbalsta programmām 814
66 LAD atbildes par atbalsta programmām 806
67 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 856
68 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1103
69 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 961
70 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1264
71 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 850
72 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 976
73 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 890
74 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 836
75 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 914
76 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 812
77 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 864
78 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 939
79 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 940
80 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 931
81 Par valsts atbalstu draviniekiem 860
82 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 995
83 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 904
84 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1278
85 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 955
86 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 997
87 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 909
88 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 930
89 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 953
90 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 867
91 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 978
92 Liellopu elektroniskā identificēšana 2022
93 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1154
94 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1123
95 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1038
96 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1040
97 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1017
98 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1114
99 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 996
100 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1060
101 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1111
102 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1025
103 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1032
104 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1281
105 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 969
106 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1104
107 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1027
108 Ainavu elementa slāņa veidošana 962
109 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1485
110 Īstenots Zivju fonda projekts 1821
111 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1129
112 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1269
113 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1288
114 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1634
115 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1129
116 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1125
117 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1146
118 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1410
119 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1017
120 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1183
121 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1178
122 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1166
123 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1193
124 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1072
125 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1132
126 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1244
127 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1188
128 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1003
129 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1229
130 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1236
131 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1221
132 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1161
133 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1105
134 Akcīzes degviela 1357
135 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1155
136 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1346
137 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1205
138 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1603
139 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2472
140 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1549
141 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1540
142 23.01.2014 Kailsala dēļ pavasarī var nākties pārsēt daļu ziemāju 1417
143 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1229
144 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2446
145 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1475
146 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1679
147 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1454
148 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1389
149 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1506
150 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1330
151 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1459
152 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1442
153 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1347
154 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2179
155 Zemkopības ministrija informē 1483
156 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 1919
157 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1454
158 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1428
159 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1504
160 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1414
161 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 1784
162 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1727
163 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1537
164 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1635
165 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1651
166 2013. gadā plānotie projekti. 1579
167 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1724
168 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1616
169 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1609
170 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2107
171 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1712
172 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 1934
173 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 1910
174 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 1763
175 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2121
176 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1678
177 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 1913
178 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1776
179 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1709
180 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2099
181 05.10.2012 Bezmaksas seminārs „Dārzeņu audzētāju un veikalu īpašnieku sadarbības iespējas.” 1680
182 04.10.2012 Bezmaksas seminārs „Praktiskā pieredze gaļas liellopu audzēšanā.” 1649
183 Hipotēku bankas pārveide 1696
184 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2014
185 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1731
186 01.08.2012 Govju dienas 2012 1877
187 AITU DIENAS 2012 1777
188 13.07.2012 Suņu turētājiem vairāk jāuzmana savi mīluļi 1807
189 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1673
190 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1681
191 10.07.2012 Zetor ģimenes ceļojošais traktor-šovs ceļo uz Latviju! 2192
192 10.07.2012 Rudens stādu parāde notiks Bulduros 1723
193 10.07.2012 Plānotās naudas nav un latvāņu ka biezs 1877
194 10.07.2012 Noteiktas pārbaudes augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas iekārtām un grozīts VAAD cenrādis 1808
195 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1660
196 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 1953
197 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1687
198 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2070
199 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1959
200 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1693
201 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 1919
202 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2441
203 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1641
204 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 1902
205 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1633
206 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 1929
207 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 1989
208 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 1871
209 LATVIJAS STĀDU PARĀDE 2012 1927
210 Lopkopības rādītāji 2011 1750
211 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1779
212 Zāles pļaušana lopbarībai 2472
213 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2299
214 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2109
215 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 1841
216 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2243
217 Seminārs Pušmucovā 1994
218 LAD informē par kontiem 1875
219 Seminārs. 23.02.12. 2021
220 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8687
221 VID amatpersonu deklarācija 3179
222 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2153
223 Graudu cenu prognozes 2012 2528
224 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2305
225 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2040
226 Par izmaiņām meža īpašniekiem 1849
227 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2306
228 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2783
229 16.01.2012 Grozījumi likumā 2579
230 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2044
231 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3356
232 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2266
233 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2052
234 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2135
235 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2129
236 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2243
237 05.01.2012 Par_farming.lv 1954
238 04.01.2012 VAAD 1909
239 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 1839
240 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 1865
241 Precizē lauksaimniekiem pieejamo bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu 2011./2012. saimnieciskajā gadā 2071
242 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 1967
243 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2232
244 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 1940
245 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2084
246 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 1809
247 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 1955
248 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 2974
249 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2205
250 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 1940
251 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2060
252 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2198
253 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2652
254 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2170
255 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 1995

Afiša

Zaļumballe Kapukalna estrādē 22. jūlijā

Zalumballe 22072017-175

23.07.2017 15.00 Bērnības svētki (Blontu TN)

23-page 175

Piedāvā apgūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju.

DBT Ludza 175Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas viena gada laikā, nebraucot prom no mājām! PIKC DBT izglītības programmu īstenošanas vieta "Ludza" ,kas atrodas 1. Maija ielā 16 (Ludzas novada vakarskolas ēkā) aicina iegūt KRĀŠŅU PODNIEKA vai APDARES DARBU STRĀDNIEKA kvalifikāciju. Mācības var apvienot ar maiņu darbu!
Vairāk informācijas:
Daugavpils Būvniecības mājas lapā www.dbt.lv
Zvanot.: 28745033 vai 65722368
Rakstot: anastasija.bartulane@inbox.lv vai vakarskola@ludza.lv

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo