1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 17
2 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 9
3 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 62
4 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 100
5 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 501
6 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 613
7 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 526
8 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 362
9 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 953
10 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1039
11 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 630
12 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1057
13 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 750
14 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 769
15 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1072
16 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1056
17 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1051
18 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 776
19 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 909
20 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 882
21 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 852
22 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 983
23 Atbalsts putnkopības nozarei 967
24 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 988
25 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 827
26 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 974
27 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 981
28 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1092
29 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1203
30 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 853
31 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1053
32 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 891
33 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1128
34 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1357
35 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1362
36 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1307
37 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1135
38 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1295
39 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1230
40 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1201
41 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1111
42 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1266
43 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1139
44 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1323
45 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1324
46 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1101
47 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1299
48 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1131
49 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1240
50 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1178
51 Svarīga informācija dravniekiem 1365
52 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1521
53 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1290
54 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1531
55 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1301
56 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1255
57 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1488
58 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1361
59 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1353
60 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1417
61 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1486
62 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1412
63 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1384
64 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4119
65 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 5202
66 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1419
67 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1353
68 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1345
69 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1384
70 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1498
71 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1595
72 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2097
73 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1425
74 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1447
75 LAD: jautājumi un atbildes 1737
76 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1459
77 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1453
78 LAD atbildes par atbalsta programmām 1331
79 LAD atbildes par atbalsta programmām 1320
80 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1437
81 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1595
82 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1495
83 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1967
84 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1330
85 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1692
86 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1582
87 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1648
88 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1684
89 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1327
90 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1582
91 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1594
92 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1618
93 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1484
94 Par valsts atbalstu draviniekiem 1429
95 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1665
96 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1414
97 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2003
98 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1658
99 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1678
100 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1518
101 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1653
102 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1578
103 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1654
104 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1590
105 Liellopu elektroniskā identificēšana 2691
106 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1917
107 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1695
108 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1671
109 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1679
110 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1723
111 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1783
112 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1630
113 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1813
114 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1744
115 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1739
116 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1660
117 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1814
118 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1719
119 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1838
120 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1662
121 Ainavu elementa slāņa veidošana 1536
122 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2326
123 Īstenots Zivju fonda projekts 2809
124 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1731
125 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1852
126 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1855
127 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2493
128 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1710
129 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1873
130 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1890
131 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2232
132 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1679
133 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2105
134 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1893
135 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1767
136 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1707
137 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1900
138 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1810
139 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1899
140 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1856
141 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1666
142 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1996
143 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1864
144 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1919
145 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1834
146 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1740
147 Akcīzes degviela 2009
148 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1720
149 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2355
150 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1761
151 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2427
152 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3731
153 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2274
154 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2122
155 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1847
156 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3343
157 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2288
158 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2478
159 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2066
160 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1951
161 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2101
162 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1954
163 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2151
164 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2102
165 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2184
166 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2742
167 Zemkopības ministrija informē 2191
168 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2840
169 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2198
170 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1994
171 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2071
172 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2082
173 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2562
174 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2572
175 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2127
176 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2402
177 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2251
178 2013. gadā plānotie projekti. 2140
179 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2448
180 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2244
181 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2273
182 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2772
183 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2531
184 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2642
185 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2562
186 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2417
187 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2965
188 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2278
189 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2603
190 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2511
191 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2485
192 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2616
193 Hipotēku bankas pārveide 2241
194 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2704
195 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2525
196 01.08.2012 Govju dienas 2012 2424
197 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2268
198 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2278
199 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2367
200 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2663
201 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2307
202 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2853
203 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2490
204 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2111
205 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2563
206 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3230
207 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2218
208 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2403
209 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2392
210 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2468
211 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2620
212 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2497
213 Lopkopības rādītāji 2011 2179
214 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2493
215 Zāles pļaušana lopbarībai 3210
216 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3025
217 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2686
218 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2373
219 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2835
220 Seminārs Pušmucovā 2538
221 LAD informē par kontiem 2519
222 Seminārs. 23.02.12. 2615
223 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9325
224 VID amatpersonu deklarācija 3908
225 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2861
226 Graudu cenu prognozes 2012 3213
227 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3015
228 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2639
229 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2661
230 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2827
231 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3357
232 16.01.2012 Grozījumi likumā 3227
233 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2730
234 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4169
235 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2855
236 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2670
237 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2828
238 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2850
239 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2938
240 04.01.2012 VAAD 2451
241 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2387
242 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2454
243 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2406
244 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2866
245 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2653
246 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2648
247 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2406
248 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2586
249 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3606
250 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2844
251 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2690
252 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2735
253 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2793
254 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3490
255 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2918
256 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2603

Afiša

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo