1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Citi

2018./2019. māc. gada karjeras pasākumu maratons noslēdzies

Domājot par šajā mācību gadā paveikto, ir gandarījums, jo ir bijusi veiksmīga sadarbība ar projektā iesaistīto skolu administrāciju, skolotājiem, uzņēmējiem un izglītojamajiem. Saku lielu paldies Pušmucovas pamatskolai, Ciblas vidusskolai un Ludzas Mūzikas pamatskolai par izturību VIAA IKAD Karjeras atbalsta novērtēšanas vizītes laikā 26.11.2018. Novērtēšanas vizītes slēdziens visās skolās – KAA darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un kvalitātē. Labā ziņa ir tā, ka šis atzinums skolām derēs akreditācijas laikā.

Pušmucovas p-skolas 2. – 5. klase 29.10.2018. iepazina profesiju daudzveidību Gorbunovas kundzes viesnīcā Ludzā. Skolēniem patika iemēģināt savu roku, bārmeņa, pavāra, administratora, oficianta un uzkopēja profesijās.

Lasīt tālāk...

Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām

Šajā mācību gadā Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā turpinās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana.

8. martā Ciblas vidusskolas skolēniem bija organizēti trīs karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Ludzas Amatnieku centrā 1.-4. klašu skolēni iepazinās ar senajiem arodiem pasākumā „Senie arodi mūsdienās”. Sadalījušies 3 grupās, bērni iepazina senos arodus: keramiķa, aušanas, grozu pinēja. Nodarbību ievadā – stāstījums par seno arodu nozīmi mūsdienās, prasmēm un nepieciešamo izglītību, zināšanām konkrēta darba veikšanā. Bērni apskatīja amatnieku darināto gatavo produkciju un uzzināja par iespējām strādāt seno arodu jomā.

Savukārt skolas telpās 5.-8. klašu skolēni todien piedalījās pasākumā “Profesija - fizioterapeits” un pasākumā “Profesija - konditors”.

Lasīt tālāk...

Aktivitātes skolās Fizikas gada laikā

Latvija izraudzīta par 3. Eiropas fizikas olimpiādes rīkotājvalsti. Olimpiāde notiks pavasarī, bet šis gads vispārējās izglītības iestādēs pasludināts par Fizikas gadu.  No šī gada janvāra būs pieejams papildu finansējums projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros fizikas apgūšanai.

Pašvaldībām tiks piešķirts kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā gan pedagoga un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu apguvei, gan jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai. Ciblas novada skolās – Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā tiks apmaksāta papildus 1 mācību stunda individualizētam pedagoga atbalstam izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai zemiem sasniegumiem sekmēs fizikā.

Lasīt tālāk...

Pušmucovas pamatskolas skolēni – AHHAA centrā

2018. gada 4. decembrī Pušmucovas pamatskolas skolēni apmeklēja zinātnes centru AHHAA Igaunijā, Tartu. Tas bija iespējams, pateicoties projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001).

Bērni paši varēja aizraujošā un neierastā veidā iepazīties ar zinātni, visu sajust, izmēģināt, darīt, piedzīvot jaunas izjūtas.

Tehnoloģiju zālē vislielāko interesi izraisīja trīšu sistēma, kas palīdz celt smagus priekšmetus, varēja pacelt paši sevi, skolēni to nosauca par roku liftu. Zēniem un dažām drosmīgām meitenēm patika braukt ar velosipēdu, kas atrodas 3 metru augstumā, pa trosi pāri zālei, mašīnu simulatori, kā arī kosmonautu centrifūga.

Ūdens zālē pētīja ūdens dažādas spējas un īpašības, varēja redzēt pat tornado.

Ilūziju zālē zīmēja uz miglas aizkara, skatījās trīsdimensiālu attēlu, staigāja pa šķībo istabu un istabu, kura it kā kustējās, meklēja izeju no spoguļu labirinta.

Bija iespēja arī apskatīt Medicīnas fakultātes anatomijas kolekciju, kura sniedz ieskatu par visu cilvēka ķermeni.

Dabas zālē redzēja cālēnu šķilšanos un skudru dzīvi pūznī.

Visiespaidīgākais bija planetārijs, kurā redzēja zvaigžņotās debesis, uzzināja par planētām un Visumu. Likās, ka lido starp zvaigznēm un uzkāp uz planētas.

Interesanti bija dzirdēt igauņu valodu, bet saprasties varējām krievu un angļu valodā.

Visiem ļoti patika un tika izteikta vēlēšanās vēl kādreiz atgriezties Tartu.

Aija Katkeviča, skolotāja

Ciblas vidusskolas skolēni apmeklē zinātnes centru AHHAA Igaunijā

2018. gada 21. novembrī 38 Ciblas vidusskolas 6.-9. kl. skolēni devās mācību vizītē uz zinātnes centru AHHA Igaunijas pilsētā Tartu. Mācību vizīte notika projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros. Skolēniem bija iespēja gūt zināšanas aizraujošā un neierastā veidā. Skolēni darbojās, vēroja un centās izprast dažādos procesus, parādības. Eksponāti zinātnes centrā atklāja tehnoloģiskos sasniegumus, kas tiek izmantoti ikdienā.

Lasīt tālāk...

Brauciens uz zinātkāres centru „ZINOO Daugavpils”

30. oktobrī Ciblas vidusskolas 3.-6. klašu skolēni, pateicoties projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2.2/16/I/001 atbalstam, apmeklēja zinātkāres centru „ZINOO Daugavpils” Daugavpilī.

Bērni piedalījās aizraujošās un izglītojošās nodarbībās. „Gaisa raķešu” nodarbībā guva priekšstatu par raķešu darbības principiem un uzmeistaroja paši savu raķeti, ar kuru varēja sacensties lidojumā un precizitātē. Nodarbībā „Zemestrīce” būvēja mājas un, simulējot zemestrīces sākšanos, pārbaudīja to izturību. „Lego Mindstorms robotu nodarbībā” uztaisīja un vadīja robotus. Izmēģināja un izprata vulkāna darbību, dūmu un gāzu īpašības, veica citus eksperimentus „Lielās ķīmijas mazo noslēpumu nodarbībā”.

Lasīt tālāk...

Kurjanovas ezerā tika ielaisti līdaku mazuļi

2018. gada 27. septembrī Kurjanovas ezerā tika ielaisti 20 000 zivju mazuļi.

Līdz ar to Ciblas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Ciblas novada Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšana” (Nr. 2.18), kas ir saņēmis atbalstu Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”.

Lasīt tālāk...

Ludzas upes posma tīrīšanas projekts atlikts

Ir lauzts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līgums ar Ciblas novada pašvaldības par projekta Nr. 1-08/76/2018 „Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai” realizēšanu.

Pašvaldība plānoja līdz 2019. gada 30. aprīlim attīrīt 6 km Ludzas upes posma no sanesumiem, aizsprostiem, sagāztiem kokiem. Šādi tiktu uzlabota upes caurplūdamība, samazināta plūdu iespējamība, līdz ar to būtu iespējams efektīvāk un laicīgāk apsaimniekot lauksaimniecības zemes.

Lasīt tālāk...

Ir apstiprināts Ludzas upes posma tīrīšanas projekts

Ir apstiprināts Ciblas novada pašvaldības projekts Nr. 1-08/76/2018 „Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai”, kas sagatavots Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) izsludinātajā konkursu pietiekumā budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Projekta īstenošanas laiks – līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Projekta finansējums ir EUR 45 000,04, no kuriem 88,89 % jeb EUR 40 001,00 ir LVAFA finansējums un, 11,11 % jeb EUR 4999,04 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Lasīt tālāk...

Ciblas novadā uzstādīta Gaismas dārza zīme

Ludzā 9. jūnijā tika atklāts īpašs objekts – Gaismas dārzs.  Piesaistot partnerus – kaimiņu pašvaldības, Ludzas novada pašvaldība 2016. gadā sāka realizēt projektu Nr. 1-08/207/2016 „Gaismas dārzs Ludzai!”. Projekts veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Projekta būtība bija izveidot Gaismas dārzu Ludzas pilsētā, kas simboliski attēlo četras gadskārtas, cildina Latvijas dabas bagātību un apvieno četras Latgales pašvaldības (Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes) senlatviešu dzīvesziņas vērtību un  tradīciju saglabāšanā  un popularizēšanā.

Lasīt tālāk...

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

17.08.2019 Pilngadības svētki. (Zvirgzdenes estrādē)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo